Breed evalueren in geschiedenis

09 november 2018

Doelstellingen

Sessie 1:

  1. De deelnemers kunnen op het einde van de sessie uitleggen wat breed evalueren betekent en hoe dit een onderdeel vormt van binnenklasdifferentiatie.
  2. De deelnemers kunnen op het einde van de sessie uitleggen waarom breed evalueren nodig is om de leerplandoelen voor het vak geschiedenis te behalen.
  3. De deelnemers kunnen in hun eigen praktijk aangeven waar ze al met breed evalueren bezig zijn.
  4. De deelnemers doen inspiratie op om met de principes van breed evalueren concreet aan de slag te gaan.
  5. De deelnemers kunnen enkele principes van breed evalueren toepassen op de eigen evaluatiepraktijk.

 

Sessie 2:

  1. De deelnemers kunnen gericht en op doeltreffende wijze feedback formuleren.
  2. De deelnemers doen inspiratie op om met de principes van breed evalueren concreet aan de slag te gaan.
  3. De deelnemers wisselen (praktijk)ervaringen omtrent breed evalueren uit en proberen samen tijdens een intervisiemoment oplossingen te vinden voor eventuele hindernissen.

Adres

Diocesaan Pastoraal Centrum
Varkensstraat 6
2800 Mechelen

Datum

09/11/2018 09:00:00 - 09/11/2018 15:30:00

In de kijker: 
Niet in de kijker