Lerend netwerk: breed screenen

08 mei 2019

Doelstellingen

Taalbeleidsteam vaardig maken in het opzetten van een brede screening, in het aan de slag gaan met de resultaten ervan en in het interpreteren van effecten.

  • Sessie 1: breed screenen: waarom, wat en hoe? Hoe communiceren over de resultaten van breed screenen?
  • Sessie 2: hoe inspelen op noden van alle leerlingen? Aan de slag met de resultaten van de brede screening.
  • Sessie 3: wat zijn effecten? Hoe effecten zichtbaar maken?

Adres

Diocesaan Pastoraal Centrum
Varkensstraat 6
2800 Mechelen

Datum

08/05/2019 09:00:00 - 08/05/2019 12:00:00

In de kijker: 
Niet in de kijker