Netwerk leraren geschiedenis 4de jaar

12 december 2018

Doelstellingen

  • Leerkrachten wisselen op basis van een concreet thema uit het vierde jaar les-, cursus- en evaluatiemateriaal uit.
  • Leerkrachten delen met elkaar de werkvormen die ze zelf inzetten voor het aanbrengen van het gekozen thema.
  • Leerkrachten denken samen na op welke manieren historisch denken in dit thema aan bod kan komen.

Adres

Diocesaan Pastoraal Centrum
Varkensstraat 6
2800 Mechelen

Datum

12/12/2018 09:00:00 - 12/12/2018 12:00:00

In de kijker: 
Niet in de kijker