Netwerkdagen rond BREDE taalscreening

24 mei 2018

Doelstellingen

Je kan de BREDE screening doelgericht aanpakken.

Je maakt kennis met screeningsinstrumenten voor een BREDE screening. Je kan screeningsinstrumenten doelgericht inzetten binnen de BREDE screening.

Je kan kritisch reflecteren over de manier waarop je de screening op je school aanpakt.

Je kan de gegevens uit de taalscreening interpreteren.

Je bent in staat om de screeningsresultaten op een zinvolle manier terug te koppelen naar het team, de ouders en de leerlingen.

Je kan klasintern en –extern inspelen op de noden van je leerlingen die uit de screening blijken.

Je kent verschillende manieren waarop je het effect van je acties kan meten.

Je kan gericht aan de slag met de resultaten van de effectmeting.

Je kan kritisch reflecteren over de manier waarop je met de gegevens van de brede taalscreening aan de slag gaat.

Adres

PB Regio Mechelen-Brussel
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen

Datum

24/05/2018 09:00:00 - 24/05/2018 12:00:00

In de kijker: 
Niet in de kijker