Activiteiten

februari

20.02
Voor Vakverantwoordelijken IO
20.02
Voor Beginnende zorgcoördinatoren of zorgleerkrachten.
21.02
Voor Directies en beleidsondersteuners van het gewoon basis- en secundair onderwijs.  Voor het buitengewoon onderwijs wordt er een specifiek ondersteuningsaanbod hierover voorzien. Hierover wordt met de doelgroep zelf gecommuniceerd.
21.02
Voor Leerkrachten Latijn en Grieks van de drie graden
21.02
Voor Leerkrachten, zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten of beleidsmedewerkers,… die belangstelling hebben voor de functie van directeur
22.02
Voor Leraren cultuur- en gedragswetenschappen 2de en 3de graad
22.02
Voor leerkrachten 2e en 3e graad basisonderwijs met het vak Frans in hun opdracht
23.02
Voor Leerkrachten en directies van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.
23.02
Voor Leerkrachten en directies van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.
26.02
Voor Directies en beleidsondersteuners van het gewoon basis- en secundair onderwijs.  Voor het buitengewoon onderwijs wordt er een specifiek ondersteuningsaanbod hierover voorzien. Hierover wordt met de doelgroep zelf gecommuniceerd.
26.02
Voor Directies en beleidsondersteuners van het gewoon basis- en secundair onderwijs.  Voor het buitengewoon onderwijs wordt er een specifiek ondersteuningsaanbod hierover voorzien. Hierover wordt met de doelgroep zelf gecommuniceerd.
26.02
Voor Vervolgcoaches Regio Mechelen-Brussel
27.02
Voor Directies autonome kleuterscholen. Zorgcoördinatoren autonome kleuterscholen.
27.02
Voor Directies autonome kleuterscholen. Zorgcoördinatoren autonome kleuterscholen.
28.02
Voor Leraren die dit schooljaar in een andere taal geschiedenis geven of vanaf volgend schooljaar in een andere taal geschiedenis zullen geven.
28.02
Voor In de eerste plaats worden vakcoördinatoren Humane Wetenschappen uitgenodigd. Geïnteresseerde leraren zijn uiteraard ook welkom.
28.02
Voor Beginnende leraren Nederlands 2017-2018
28.02
Voor Leerkrachten, zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten of beleidsmedewerkers,… die belangstelling hebben voor de functie van directeur

maart

01.03
Voor Leerkrachten PAV uit de eerste, tweede en derde graad.
02.03
Voor Leraren en lerarenopleiders geschiedenis
05.03
Voor leerkrachten Frans 3e graad aso
06.03
Voor Leraren Bedrijfsbeheer van alle bso-tso studierichtingen
07.03
Voor Leerkrachten, zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten of beleidsmedewerkers,… die belangstelling hebben voor de functie van directeur
08.03
Voor Leermeesters r.-k.g. in het gewoon en buitengewoon lager onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel
09.03
Voor Leermeesters r.-k.g. in het gewoon en buitengewoon lager onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel
12.03
Voor Leermeesters r.-k.g. in het gewoon en buitengewoon lager onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel
13.03
Voor eerkrachten Frans 3e graad tso
13.03
Voor Leraren BVL, 1ste graad STV en 2de graad VV en STW
14.03
Voor directeurs SO van de regio Mechelen-Brussel pedagogisch begeleiders regio Mechelen-Brussel
15.03
Voor directeurs SO van de regio Mechelen-Brussel pedagogisch begeleiders regio Mechelen-Brussel
16.03
Voor Leraren geschiedenis 3de jaar TSO
16.03
Voor directeurs SO van de regio Mechelen-Brussel pedagogisch begeleiders regio Mechelen-Brussel
19.03
19.03
Voor Directies en beleidsondersteuners van het gewoon basis- en secundair onderwijs.  Voor het buitengewoon onderwijs wordt er een specifiek ondersteuningsaanbod hierover voorzien. Hierover wordt met de doelgroep zelf gecommuniceerd.
19.03
20.03
Voor Vakverantwoordelijke VV (2de graad)
21.03
Voor Leerkrachten uit het kleuteronderwijs.
21.03
Voor In de eerste plaats worden vakcoördinatoren Geschiedenis uitgenodigd. Geïnteresseerde leraren zijn uiteraard ook welkom.
21.03
Voor Alle leerkrachten Latijn en Grieks
23.03
Voor Directeurs basisonderwijs regio West-Brabant (regio Pajottenland en Zennevallei).
23.03
Voor Leerkrachten STEM en techniek Kom met meerdere leraren uit je team en volg op deze manier de 3 aangeboden workshops. Alle inhouden kunnen binnen STEM of techniek worden aangeboden in de les. Als basis binnen techniek, als uitbreiding binnen STEM, als basis en uitbreiding binnen STEM.
29.03
Voor Beginnende zorgcoördinatoren of zorgleerkrachten.

april

16.04
Voor Leerkrachten, zorgcoördinatoren, beleidsondersteuners. Bij voorkeur min. 2 personen per school.
17.04
Voor leerkrachten 2e en 3e graad basisonderwijs met het vak Frans in hun opdracht
17.04
Voor Directies Handel bso-tso
23.04
Voor Vakverantwoordelijken VZ (3 de graad)
23.04
Voor Alle leerkrachten bewegingsopvoeding die de introductiesessie reeds gevolgd hebben en die met hun schoolteam starten met ZILL in het schooljaar 2018-2019. Directies die wensen aan te sluiten met hun leerkracht bewegingsopvoeding zijn uiteraard ook welkom: GELIEVE IN DIT GEVAL BEIDE PERSONEN AFZONDERLIJK IN TE SCHRIJVEN
23.04
Voor Alle leerkrachten bewegingsopvoeding die de introductiesessie reeds gevolgd hebben en die met hun schoolteam starten met ZILL in het schooljaar 2018-2019. Directies die wensen aan te sluiten met hun leerkracht bewegingsopvoeding zijn uiteraard ook welkom: GELIEVE IN DIT GEVAL BEIDE PERSONEN AFZONDERLIJK IN TE SCHRIJVEN
24.04
Voor Leerkrachten Frans 2e en 3e graad bso
25.04
Voor Directies en beleidsondersteuners van het gewoon basis- en secundair onderwijs.  Voor het buitengewoon onderwijs wordt er een specifiek ondersteuningsaanbod hierover voorzien. Hierover wordt met de doelgroep zelf gecommuniceerd.
25.04
Voor Alle leerkrachten bewegingsopvoeding die de introductiesessie reeds gevolgd hebben en die met hun schoolteam starten met ZILL in het schooljaar 2018-2019. Directies die wensen aan te sluiten met hun leerkracht bewegingsopvoeding zijn uiteraard ook welkom: GELIEVE IN DIT GEVAL BEIDE PERSONEN AFZONDERLIJK IN TE SCHRIJVEN
25.04
Voor Alle leerkrachten bewegingsopvoeding die de introductiesessie reeds gevolgd hebben en die met hun schoolteam starten met ZILL in het schooljaar 2018-2019. Directies die wensen aan te sluiten met hun leerkracht bewegingsopvoeding zijn uiteraard ook welkom: GELIEVE IN DIT GEVAL BEIDE PERSONEN AFZONDERLIJK IN TE SCHRIJVEN
26.04
Voor Alle leerkrachten bewegingsopvoeding die de introductiesessie reeds gevolgd hebben en die met hun schoolteam starten met ZILL in het schooljaar 2018-2019. Directies die wensen aan te sluiten met hun leerkracht bewegingsopvoeding zijn uiteraard ook welkom: GELIEVE IN DIT GEVAL BEIDE PERSONEN AFZONDERLIJK IN TE SCHRIJVEN
26.04
Voor Alle leerkrachten bewegingsopvoeding die de introductiesessie reeds gevolgd hebben en die met hun schoolteam starten met ZILL in het schooljaar 2018-2019. Directies die wensen aan te sluiten met hun leerkracht bewegingsopvoeding zijn uiteraard ook welkom: GELIEVE IN DIT GEVAL BEIDE PERSONEN AFZONDERLIJK IN TE SCHRIJVEN
26.04
Voor Beginnende zorgcoördinatoren of zorgleerkrachten.

mei

02.05
Voor Leraren, middenkader en directies (1e graad) die de B-stroom anders willen organiseren of hier al mee bezig zijn.  
02.05
Voor Leraren, middenkader en directies (1e graad) die de B-stroom anders willen organiseren of hier al mee bezig zijn.  
07.05
Voor Voor alle leraren die te maken hebben met voeding
16.05
Voor Alle leerkrachten bewegingsopvoeding die de introductiesessie reeds gevolgd hebben en die met hun schoolteam starten met ZILL in het schooljaar 2018-2019. Directies die wensen aan te sluiten met hun leerkracht bewegingsopvoeding zijn uiteraard ook welkom: GELIEVE IN DIT GEVAL BEIDE PERSONEN AFZONDERLIJK IN TE SCHRIJVEN
16.05
Voor Leerkrachten lichamelijke opvoeding van kleuterscholen of lagere scholen die door hun (coördinerende)directeur aangesteld werden om hun scholengemeenschap te vertegenwoordigen.
16.05
Voor Vervolgcoaches Regio Mechelen-Brussel
16.05
Voor Alle leerkrachten bewegingsopvoeding die de introductiesessie reeds gevolgd hebben en die met hun schoolteam starten met ZILL in het schooljaar 2018-2019. Directies die wensen aan te sluiten met hun leerkracht bewegingsopvoeding zijn uiteraard ook welkom: GELIEVE IN DIT GEVAL BEIDE PERSONEN AFZONDERLIJK IN TE SCHRIJVEN
16.05
Voor Leraren en lerarenopleiders geschiedenis
17.05
Voor Alle leerkrachten bewegingsopvoeding die de introductiesessie reeds gevolgd hebben en die met hun schoolteam starten met ZILL in het schooljaar 2018-2019. Directies die wensen aan te sluiten met hun leerkracht bewegingsopvoeding zijn uiteraard ook welkom: GELIEVE IN DIT GEVAL BEIDE PERSONEN AFZONDERLIJK IN TE SCHRIJVEN
17.05
Voor Directies en beleidsondersteuners van het gewoon basis- en secundair onderwijs.  Voor het buitengewoon onderwijs wordt er een specifiek ondersteuningsaanbod hierover voorzien. Hierover wordt met de doelgroep zelf gecommuniceerd.
17.05
Voor Alle leerkrachten bewegingsopvoeding die de introductiesessie reeds gevolgd hebben en die met hun schoolteam starten met ZILL in het schooljaar 2018-2019. Directies die wensen aan te sluiten met hun leerkracht bewegingsopvoeding zijn uiteraard ook welkom: GELIEVE IN DIT GEVAL BEIDE PERSONEN AFZONDERLIJK IN TE SCHRIJVEN
24.05
Voor Verantwoordelijken voor de taalscreening in het 1ste jaar secundair.
31.05
Voor Beginnende zorgcoördinatoren of zorgleerkrachten.

juni

01.06
Voor Leerkrachten PAV en MAVO uit de eerste, tweede en de derde graad