Activiteiten

april

23.04
Voor Vakverantwoordelijken VZ (3 de graad)
23.04
Voor Alle leerkrachten bewegingsopvoeding die de introductiesessie reeds gevolgd hebben en die met hun schoolteam starten met ZILL in het schooljaar 2018-2019. Directies die wensen aan te sluiten met hun leerkracht bewegingsopvoeding zijn uiteraard ook welkom: GELIEVE IN DIT GEVAL BEIDE PERSONEN AFZONDERLIJK IN TE SCHRIJVEN
23.04
Voor Alle leerkrachten bewegingsopvoeding die de introductiesessie reeds gevolgd hebben en die met hun schoolteam starten met ZILL in het schooljaar 2018-2019. Directies die wensen aan te sluiten met hun leerkracht bewegingsopvoeding zijn uiteraard ook welkom: GELIEVE IN DIT GEVAL BEIDE PERSONEN AFZONDERLIJK IN TE SCHRIJVEN
24.04
Voor Leerkrachten Frans 2e en 3e graad bso
25.04
Voor Alle leerkrachten bewegingsopvoeding die de introductiesessie reeds gevolgd hebben en die met hun schoolteam starten met ZILL in het schooljaar 2018-2019. Directies die wensen aan te sluiten met hun leerkracht bewegingsopvoeding zijn uiteraard ook welkom: GELIEVE IN DIT GEVAL BEIDE PERSONEN AFZONDERLIJK IN TE SCHRIJVEN
25.04
Voor Directies en beleidsondersteuners van het gewoon basis- en secundair onderwijs.  Voor het buitengewoon onderwijs wordt er een specifiek ondersteuningsaanbod hierover voorzien. Hierover wordt met de doelgroep zelf gecommuniceerd.
25.04
Voor Alle leerkrachten bewegingsopvoeding die de introductiesessie reeds gevolgd hebben en die met hun schoolteam starten met ZILL in het schooljaar 2018-2019. Directies die wensen aan te sluiten met hun leerkracht bewegingsopvoeding zijn uiteraard ook welkom: GELIEVE IN DIT GEVAL BEIDE PERSONEN AFZONDERLIJK IN TE SCHRIJVEN
25.04
Voor Leraars 3de graad aso die les geven in sportwetenschappen
26.04
Voor Alle leerkrachten bewegingsopvoeding die de introductiesessie reeds gevolgd hebben en die met hun schoolteam starten met ZILL in het schooljaar 2018-2019. Directies die wensen aan te sluiten met hun leerkracht bewegingsopvoeding zijn uiteraard ook welkom: GELIEVE IN DIT GEVAL BEIDE PERSONEN AFZONDERLIJK IN TE SCHRIJVEN
26.04
Voor Alle leerkrachten bewegingsopvoeding die de introductiesessie reeds gevolgd hebben en die met hun schoolteam starten met ZILL in het schooljaar 2018-2019. Directies die wensen aan te sluiten met hun leerkracht bewegingsopvoeding zijn uiteraard ook welkom: GELIEVE IN DIT GEVAL BEIDE PERSONEN AFZONDERLIJK IN TE SCHRIJVEN
26.04
Voor Beginnende zorgcoördinatoren of zorgleerkrachten.

mei

02.05
Voor Leraren, middenkader en directies (1e graad) die de B-stroom anders willen organiseren of hier al mee bezig zijn.  
02.05
Voor Leraren, middenkader en directies (1e graad) die de B-stroom anders willen organiseren of hier al mee bezig zijn.  
07.05
07.05
Voor Voor alle leraren die te maken hebben met voeding
08.05
Voor Godsdienstleraren in het secundair onderwijs
16.05
Voor Leerkrachten lichamelijke opvoeding van kleuterscholen of lagere scholen die door hun (coördinerende)directeur aangesteld werden om hun scholengemeenschap te vertegenwoordigen.
16.05
Voor Alle leerkrachten bewegingsopvoeding die de introductiesessie reeds gevolgd hebben en die met hun schoolteam starten met ZILL in het schooljaar 2018-2019. Directies die wensen aan te sluiten met hun leerkracht bewegingsopvoeding zijn uiteraard ook welkom: GELIEVE IN DIT GEVAL BEIDE PERSONEN AFZONDERLIJK IN TE SCHRIJVEN
16.05
Voor directies
16.05
Voor Vervolgcoaches Regio Mechelen-Brussel
16.05
Voor Alle leerkrachten bewegingsopvoeding die de introductiesessie reeds gevolgd hebben en die met hun schoolteam starten met ZILL in het schooljaar 2018-2019. Directies die wensen aan te sluiten met hun leerkracht bewegingsopvoeding zijn uiteraard ook welkom: GELIEVE IN DIT GEVAL BEIDE PERSONEN AFZONDERLIJK IN TE SCHRIJVEN
16.05
Voor Leraren en lerarenopleiders geschiedenis
17.05
Voor leraren 5de en 6de leerjaar, zorgcoördinatoren en directies basisonderwijs en leraren en leerlingenbegeleiders 1ste graad, coördinatoren en directies secundair onderwijs
17.05
Voor Directie – Middenkader - Leerkrachten
17.05
Voor Alle leerkrachten bewegingsopvoeding die de introductiesessie reeds gevolgd hebben en die met hun schoolteam starten met ZILL in het schooljaar 2018-2019. Directies die wensen aan te sluiten met hun leerkracht bewegingsopvoeding zijn uiteraard ook welkom: GELIEVE IN DIT GEVAL BEIDE PERSONEN AFZONDERLIJK IN TE SCHRIJVEN
17.05
Voor Directies en beleidsondersteuners van het gewoon basis- en secundair onderwijs.  Voor het buitengewoon onderwijs wordt er een specifiek ondersteuningsaanbod hierover voorzien. Hierover wordt met de doelgroep zelf gecommuniceerd.
17.05
Voor Alle leerkrachten bewegingsopvoeding die de introductiesessie reeds gevolgd hebben en die met hun schoolteam starten met ZILL in het schooljaar 2018-2019. Directies die wensen aan te sluiten met hun leerkracht bewegingsopvoeding zijn uiteraard ook welkom: GELIEVE IN DIT GEVAL BEIDE PERSONEN AFZONDERLIJK IN TE SCHRIJVEN
17.05
Voor leraren 5de en 6de leerjaar, zorgcoördinatoren en directies basisonderwijs en leraren en leerlingenbegeleiders 1ste graad, coördinatoren en directies secundair onderwijs
24.05
Voor Verantwoordelijken voor de taalscreening in het 1ste jaar secundair.
31.05
Voor Beginnende zorgcoördinatoren of zorgleerkrachten.

juni

01.06
01.06
Voor Leerkrachten PAV en MAVO uit de eerste, tweede en de derde graad
06.06
Voor Leerkrachten techniek 1B
13.06