Bisschoppelijk afgevaardigde

 

De bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs oefent het gezag van de aartsbisschop uit over de katholieke onderwijsinstellingen en over het godsdienstonderricht in alle scholen van het aartsbisdom Mechelen-Brussel.

Als bisschoppelijk afgevaardigde tracht hij met zijn medewerk(st)ers een bemoedigend en ondersteunend aanspreekpunt te zijn voor alle actoren in het onderwijsveld.  De contacten met schoolbesturen, directies, personeelscentrales, parochies, stedelijke en gemeentelijke overheden, ouderverenigingen, … zijn daartoe onontbeerlijk.

Als bisschoppelijk afgevaardigde bepaalt hij mee het beleid en coördineert hij de goede werking van het secretariaat en van de samenhang tussen de drie diensten die in het vicariaat onderwijs werkzaam zijn: de ‘Dienst identiteit’, de ‘Dienst pedagogische begeleiding katholiek onderwijs Vlaanderen’ en de ‘Dienst schoolorganisatie’. 

De bisschoppelijk afgevaardigde vertegenwoordigt het aartsbisdom in de verschillende beleidsorganen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en in de Erkende Instantie Rooms-katholieke godsdienst.

Als lid van de bisschopsraad vormt hij de schakel tussen de werking van het katholiek onderwijs en van het godsdienstonderricht in alle netten en de totaliteit van ‘kerk-zijn’ in het aartsbisdom.

Jürgen Mettepenningen
Bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs
F. de Merodestraat 18
2800 Mechelen
Tel: 015 29 84 89
E-mail: jurgen.mettepenningen@vikom.be