Algemeen

Paul Vereecke

Coördinator Katholieke Dialoogschool

Vicariaat Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel

paul.vereecke@katholiekonderwijs.vlaanderen

015/26 07 55 – 0468/16 71 43

 

Helena Vanden Bergh

Medewerker identiteit 

helena.vandenbergh@katholiekonderwijs.vlaanderen

 

 

------

Op 1 september 2017 ben ik begonnen aan mijn taak als ‘Coördinator Katholieke Dialoogschool’ voor het Vicariaat Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel. Wat heeft mij ertoe aangezet deze uitdaging aan te gaan? Vanuit welke achtergrond doe ik dit? En hoe zie ik mijn opdracht?

Het antwoord op de eerste vraag is eenvoudig: ik doe dit omdat ik geloof. Ik geloof in Jezus van Nazareth, ik geloof in de kracht van zijn woorden en daden, ik geloof in de liefdevolle God die Hij zijn Vader noemde, ik geloof in de Geest van waaruit Hij sprak en handelde. Ik geloof dat ik gelukkig kan worden en anderen gelukkig kan maken als ik mij laat leiden door zijn Blijde Boodschap. Ik geloof in de kerk die die Blijde Boodschap probeert door te geven. En ik geloof ook in de goede wil van de mens. Het is vanuit dat geloof en vertrouwen dat ik, samen met mijn echtgenote Bieke, mijn leven richting probeer te geven. Als leerkracht probeer ik datgene wat ik waardevol vind, door te geven aan mijn omgeving; dat betekent concreet dat ik in mijn school en voor mijn leerlingen wil getuigen van mijn geloof.

Na mijn studies Klassieke Filologie ben ik in 1982 begonnen aan een onderwijsloopbaan in het Heilige-Drievuldigheidscollege Leuven. Als leraar Latijn, Grieks en Geschiedenis heb ik gedurende 35 jaar de gelegenheid gehad met jongeren in dialoog te gaan over levensbeschouwing en geloof.  Ik heb daar veel geleerd. Zo merkte ik hoe hun kritische ingesteldheid t.o.v. christendom en kerk eigenlijk grotendeels gebaseerd is op een gebrek aan kennis en inzicht. Vanuit de onvrede met de inhoud van hun vaak nog letterlijk geloof nemen jongeren afstand van alles wat met kerk en godsdienst te maken heeft. En zij niet alleen!  Het gevolg is gekend. Op vele niveaus zag en zie ik hoe het katholiek onderwijs evolueerde naar een toestand waarin de katholieke identiteit meer en meer verdampte.

Drie jaar geleden kreeg ik de kans om in een deeltijdse detacheringsopdracht binnen de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen aan de KU Leuven mee handen en voeten te geven aan het concept van de katholieke dialoogschool. Het achterliggende theologische werk van prof. Didier Pollefeyt en Lieven Boeve versterkte mijn persoonlijk geloof én mijn verlangen om dit ideeëngoed uit te dragen naar zoveel mogelijk scholen. Ik leerde hoe nadenken over de eigen levensbeschouwelijke christelijke identiteit perfect spoort met de open dialoog met anders- en niet-gelovigen. In de pilootscholen zag ik hoe het concept van de katholieke dialoogschool een positieve dynamiek in beweging brengt. Ja, ik geloof in de katholieke dialoogschool!

Mijn nieuwe opdracht als coördinator voor de katholieke dialoogschool in het Vicariaat Onderwijs in Mechelen-Brussel, zie ik als een logisch verlengstuk op de voorbije drie jaar. En ook hier heb ik het voorrecht te mogen samenwerken met een theoloog die mijn spontaan aanvoelen en mijn positie tegenover kerk en geloof perfect verwoordt, Jürgen Mettepenningen.

Mijn taak moet nog vorm krijgen. Op het inhoudelijke vlak hecht ik persoonlijk zeer veel belang aan de levensbeschouwelijke vorming van alle volwassenen die in een katholieke school de dienst uitmaken. Onder andere door al de personeelsleden in contact te brengen met de bron van het christelijk geloof, namelijk de Blijde Boodschap van Jezus Christus, kunnen we in de katholieke scholen werken aan een cultuur waarin het levensbeschouwelijk gesprek de plaats krijgt die het verdient: de eerste. Mijn taak als coördinator zal er dan in bestaan om schoolbesturen, directies en leerkrachten kennis te laten maken met theorie en vooral praktijk van de katholieke dialoogschool. Dat vraagt tijd en veel … dialoog. En we moeten daarbij niet van nul vertrekken: op veel scholen gebeurt al veel wat in de lijn ligt van wat de katholieke dialoogschool beoogt. Het zal zaak zijn de good practices te verzamelen en uit te wisselen. Daarbij denk ik aan initiatieven inzake vorming, interreligieuze dialoog, vakspecifieke impulsen voor het levensbeschouwelijk gesprek, vieringen enzovoort…

Wie zoals ik werkt aan de katholieke dialoogschool, is een zaaier. Niet meer en niet minder. Ik hoop van harte dat ik als coördinator mensen mag vinden die mee willen zaaien: bestuurders, directeurs, leerkrachten, schoolbegeleiders, pedagogische begeleiders…  Samen moeten we ons best doen om de katholieke schoolgrond voor te bereiden en te verrijken. En dan zaaien, telkens weer opnieuw. En telkens weer opnieuw hopen op het waaien van de Geest. Op hoop van zegen!

 

Paul Vereecke, Bonheiden 20 september 2017