Toespraken en teksten

 

Katholieke dialoogschool

Vooral sinds de komst van Lieven Boeve als directeur-generaal van het VSKO, is de term 'katholieke dialoogschool' van groot belang geworden. Boeve wil van de term een sterk merk maken, een soort van kwaliteitsgarantie: scholen die werken aan hun eigen identiteit, ten dienste van allen die binnen de school leven en op de school betrokken zijn. Werken aan je identiteit is, net zoals buiten de school, een levenslang proces. Het sterk merk is dus geen etiket op grond van een resultaat, maar slaat op de welwillendheid en inspanningen om een katholieke dialoogschool te zijn/worden, vanuit alles wat er vandaag aan goeds en aan uitdagingen bestaat in onze scholen.

Over de 'katholieke dialoogschool' wordt veel gesproken, waarbij er vaak een verschillende inhoud wordt gegeven aan de term. Wil de term echter een sterk merk zijn/worden, dan verdient die vlag een inhoud die voor allen in het gesprek dezelfde is. Pas daarna kan er gediscussieerd worden over de vertolking van die inhoud in de concrete praktijk, aangepast aan de context en de mensen van iedere school. Met het oog op 'de ene vlag en de ene inhoud' werkte een groep onder de leiding van Lieven Boeve aan een tekst van 1 bladzijde. Die zou in een toegankelijke taal voor een breed publiek duidelijk moeten maken waar we voor staan. U vindt die tekst hier, waarbij dit versie 2.08 is, open staand voor feedback: /sites/default/files/imce/identiteit/de_katholieke_dialoogschool_2.08.docx

Natuurlijk is dit niet de eerste keer dat er nagedacht werd over de katholieke dialoogschool. Enkele jaren geleden reeds had Fons Uytterhoeven, bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs in ons bisdom, een tekst van 1 bladzijde uitgebracht, na feedback en goedkeuring van de andere hoofdverantwoordelijken van het onderwijs in onze Vlaamse bisdommen. Boeve erkent die tekst als een belangrijke aanvulling voor de mensen die reeds een heel traject hebben afgelegd in het denken over en werken aan de katholieke dialoogschool. De tekst van Fons vindt u hier: /sites/default/files/imce/identiteit/katholieke_dialoogschool_uytterhoeven.docx

Denkend aan de concrete gestalte van ieders school als 'katholieke dialoogschool' werkte Jürgen Mettepenningen een denkpiste/visie uit omtrent 'Pastoraal als katholieke dialoogschool-in-de-praktijk'. Hij bracht die tekst als lezing voor het eerst in Aalst, voor de directies van de scholengemeenschap SALEM. In zijn kern komt de visie er op neer dat schoolpastoraal geen aparte zaak is op school, die op gezette tijden schoolbreed activiteiten organiseert, maar een geïntegreerde pastorale werking betreft die iedere dag haar kracht laat gelden op de schooleigen momenten en facetten. U vindt de tekst hier: /sites/default/files/imce/identiteit/van_pastoraal_1.0_naar_pastoraal_2.0.docx

Uw feedback bij deze teksten is zeer welkom! Graag ten aanzien van: jurgen.mettepenningen@vikom.be

 

Verder tekstmateriaal

Over de christelijke identiteit van katholieke scholen wordt veel gesproken tijdens studiedagen, colloquia en congressen. U vindt hier informatie over voordrachten, die in hun diversiteit minstens die ene bekommernis gemeen hebben: “Hoe samen bouwen aan een katholieke school, met respect voor allen en voor onze eigen wortels?”