Nuttige documenten

 

Documenten godsdienst in het vrij katholiek basisonderwijs

Inlichtingenformulier godsdienst lager en kleuteronderwijs.

De directie bezorgt dit formulier aan de betrokken inspecteur-adviseur uiterlijk op 20 september. Gebruik hiervoor inlichtingenformulier godsdienst voor lagere en kleuterschool.

 

Documenten godsdienst in het officieel gesubsidieerd gewoon en buitengewoon lager onderwijs (OGO) en in het gewoon en buitengewoon lager gemeenschapsonderwijs (GO!)

Het LBV1- en LBV2-document (BaO of BuBaO) bezorgt de directie uiterlijk op 20 september aan de betrokken inspecteur-adviseur.

Het LBV3-document wordt gebruikt als aanvraag van een vervangende leermeester r.-k. godsdienst na goedkeuring van de betrokken inspecteur-adviseur, voorafgaand aan de aanstelling zelf.

 

Eerste Communie

Nog steeds is de Eerste Communie een belangrijk gebeuren voor kinderen en hun ouders, voor de betrokken parochies en scholen. Geen inspanning is teveel om er een feestelijk gebeuren van te maken. Als er vele betrokkenen zijn bij de voorbereiding is het goed om duidelijkheid te hebben over de verwachtingen naar mekaar toe hierover. Om te helpen deze duidelijkheid te scheppen heeft men vanuit het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen en het vicariaat Onderwijs gezamenlijk bijgevoegd document opgesteld.
Deze tekst wordt ook bezorgd aan de parochiepriesters. Wij hopen dat hij mag bijdragen tot een bevestiging of een verbetering van de verhoudingen tussen alle betrokkenen bij het Eerste Communie-gebeuren.