Nuttige links

Algemeen

Erkende Instantie r.-k. godsdienst

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Katholiek Basisonderwijs

Thomas

Boekhandel 'De Peerle'

 

Bijbel

Katholieke Bijbelstichting

Dagelijks Bijbelcitaat
 

Bezinningen

Bezinning voor onderwijsmensen

Norbertijnenabdij Averbode

Sint-Andriesabdij Zevenkerken

Oude abdij van Drongen

 

Kerkelijke websites

Kerk in Vlaanderen

Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen  

Vicariaat Brussel

Tertio – geloofwaardig

De Heilige Stoel

Rooms-katholieke nieuwssite binnen het Nederlandse taalgebied

 

Levensbeschouwelijke vakken

Brochure levensbeschouwelijke vakken

Interlevensbeschouwellijke competenties voor dialoog en samenwerken op school

Nascholingsintituut levensbeschouwelijke vakken

 

Inschrijven nieuwsbrieven

Kerknet

Dagelijks Bijbelcitaat

Thomas

VSKO Opvoedingsproject en Pastoraal

 

Opleidingsinstituten

Hoger Instituut voor godsdienstwetenschappen Mechelen- Brussel

Hoger Instituut voor godsdienstwetenschappen Antwerpen

Hoger Instituut voor godsdienstwetenschappen Hasselt

Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut Gent

Faculteit Theologie en Religiewetenschappen K.U.Leuven

 

Nascholingen

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO)

Godly Play

Bibliodrama

Pedagogisch Didactisch Centrum Leuven (PDCL)

Thomas More

Hogeschool-Universiteit Brussel Groepscentrum Permanente Vorming (HUB)

 

Wetgeving

Omzendbrief - Onderwijsinspectie over de erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer

Omzendbrief - Vaste benoeming - Procedure, voorwaarden en mededeling aan het Ministerie van onderwijs en vorming

Verlofstelsels Gids voor leraren Minder werken, of er even tussenuit

Aanvullende lestijden voor godsdienst voor het lager onderwijs