Wat u van ons kan verwachten

De controleopdracht

Het toezien op de naleving van alle wettelijke en reglementaire voorschriften met betrekking tot de cursus r.-k. godsdienst.

De begeleidingsopdracht

Het begeleiden van de leerkracht belast met het godsdienstonderricht; het ontwikkelen en stimuleren van initiatieven die de vakbekwaamheid van de leerkracht r.-k. godsdienst bevorderen.

De ondersteuningsopdracht

Het ondersteunen van het vak r.-k. godsdienst in het kader van het pedagogisch project.

De beoordelingsopdracht

Het beoordelen van de beroeps- en pedagogische bekwaamheid van de leerkracht r.-k. godsdienst.

De adviesopdracht

Het uitbrengen van beleidsadviezen over het onderwijs, meer bepaald het vak r.-k. godsdienst.