Zelfevaluatie en externe evaluatie

 

Zelfevaluatie

De directeur kan een interne evaluatie organiseren op school. Daartoe is er het instrument van de “Zelfevaluatie”, dat inhoudelijk identiek is aan dat van de “Externe evaluatie” (zie hieronder). Het verschil met de “Externe evaluatie” is dat de directeur degene is die de zelfevaluatie organiseert en de touwtjes ervan in handen houdt. Om een “Zelfevaluatie” te plannen, neemt de directeur contact op met Jürgen Mettepenningen om de noodzakelijke login (gebruikersnaam en wachtwoord) te verkrijgen om van het instrument gebruik te kunnen maken. Uiteraard kan de directeur steeds beroep doen op hem en op de inspecteurs-begeleiders r.-k. godsdienst, en dit voor, tijdens en na de “Zelfevaluatie”. Uiteindelijk is het doel van de “Zelfevaluatie” gelegen in (1) het in kaart brengen van wat er gebeurt en leeft, maar ook in (2) het formuleren van de nodige punten die bevestigd en/of versterkt kunnen worden. Voor de duidelijkheid: niemand anders dan de directeur heeft zicht op de resultaten van de bevraging. Deze kan uiteraard nadien beslissen om de resultaten voor te leggen aan het ganse team.

Voor de directeur zijn de duur van de gebruikersnaam en het wachtwoord overeen te komen met Jürgen Mettepenningen. Voor de leerkrachten is er vanaf het ogenblik dat de directeur het startsein geeft van de bevraging, een gebruiksduur van twee weken: periode waarin de vragenlijst dient te worden ingevuld.

Om de gebruikersnaam en het wachtwoord aan te vragen, stuurt de directeur een bericht naar info.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen

Van zodra men een gebruikersnaam en wachtwoord heeft, kan men als directeur de “Zelfevaluatie” plannen, starten en opvolgen. U vult daartoe uw gebruikersnaam & wachtwoord in op volgende pagina: http://www.vikom.be/zelfevaluatie-login

 

Externe evaluatie

De inspectie-begeleiding r.-k. godsdienst organiseert de “Externe evaluatie”. Naast het klassieke bezoek aan de school, met klasbezoeken en gesprekken, is er het voorbereidend luik: een vragenlijst die door elke leerkracht ingevuld dient te worden. De directeur heeft geen inzage in wie wat antwoordt.

De inspectie-begeleiding r.-k. godsdienst vult daartoe hun gebruikersnaam & wachtwoord in op volgende pagina: http://www.vikom.be/externe-evaluatie-login