Bekwaamheidsbewijzen

Basisprincipes

Voor het vak rooms-katholieke godsdienst stellen we de best voorbereide leraren aan het werk.

Dit houdt in dat de kandidaten beschikken over een vereist diploma gebaseerd op drie elementen: het basisdiploma (bachelor of master), inhoudelijk diploma godsdienst en pedagogisch-didactisch diploma (algemene en vakdidactiek). Een voldoend geacht diploma kan alleen in afgelijnde situaties (bv. GHSO godsdienstwetenschappen in de eerste graad – onderwijzer in het BUSO).

 

In geval van ‘schaarste’

Indien er geen kandidaten met bovenvermelde diploma’s beschikbaar zijn, doet er zich een noodsituatie voor. Hiervoor is er een breed gamma van diploma’s voorzien, ‘andere’ genoemd, om een school in deze situatie uit de nood te kunnen helpen. De bisschoppelijke afgevaardigde zal dan de kerkelijke toestemming verlenen. Deze aanstelling is steeds beperkt in de tijd. In dit geval volgen de kandidaten een bijkomende opleiding voor godsdienst. Dit gebeurt steeds in afspraak met de diocesane inspectie godsdienst.

De lijst met bekwaamheidsbewijzen