Nuttige documenten

Jaarlijks gevraagde documenten

Voor het vrij katholiek onderwijs

De vrije katholieke scholen sturen het infoblad vakgroep godsdienst  voor 20 september naar jos.vanrompay@vikom.be.

De aanstellingen van de leraren worden in drievoud aan het vicariaat toegezonden i.f.v. voordrachtgeving.

Dit dient enkel bij een eerste aanstelling in de school en bij verandering van het statuut van de leraar (TADD – Vaste benoeming)

Voor het officieel onderwijs

Voor relevante informatie verwijzen we  naar de webpagina’s van het departement onderwijs:

vademecum directies

omzendbrief over onderwijsinspectie, de erkende godsdiensten en levensbeschouwing inclusief gevraagde formulieren

 

Documenten in verband met de positionering van het vak in de school

Interlevensbeschouwelijke competenties

De erkende instanties van de verschillende erediensten en levensbeschouwingen hebben zich akkoord verklaard opdat in de lessen en leerplannen de leerlingen in de uitgetekende competenties in het kader van interlevensbeschouwelijke dialoog en samenwerking zouden gesterkt worden. Deze competenties vervangen de leerplannen niet. Ze zijn hoogstens een verduidelijking ervan in functie van IL samenwerken en dialogeren. Voor buitengewoon secundair onderwijs OV1 en OV2 is het belangrijk om de beginsituatie van de leerlingen goed in te schatten. Ga met veel zorg na wat haalbaar is.

Het vak godsdienst en de vakoverschrijdende eindtermen (VOET)

het vak godsdienst en voet in katholieke secundaire scholen

het vak godsdienst en voet in officieel en vrij niet-confessioneel secundair onderwijs

De functiebeschrijving van de godsdienstleraar

Verklaring van de bevoegde en erkende instanties/vereniging Levensbeschouwelijke vakken i.v.m. functiebeschrijving en evaluatie van leerkrachten LBV (15 januari 2008)

Onderdeel Functiebeschrijving voor leermeester levensbeschouwelijke vakken voor het officieel onderwijs goedgekeurd door de bevoegde en erkende instanties/vereniging’ met een link naar het derde document in bijlage: ‘FB erkende levensbeschouwingen

Onderdeel functiebeschrijving voor godsdienstleraar rooms-katholieke godsdienst in het vrij katholiek onderwijs (mei 2013)