Solliciteren als leraar godsdienst

Om in aanmerking te komen voor een opdracht als godsdienstleraar moet u over het mandaat beschikken of de kerkelijke toestemming voor een opdracht verkrijgen. Om deze te bekomen dient u uw kandidatuur schriftelijk (per post of via mail) in bij:

De heer Jürgen Mettepenningen

Bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs

F. de Merodestraat 18

2800 Mechelen

 

E-mail: info.mb@katholiekonderwijs.vlaanderen

Tel.: 015 29 84 01

 

U bezorgt aan de bisschoppelijk afgevaardigde

  • Een sollicitatiebrief met een korte motivatie waarom u godsdienst wil geven
  • Een curriculum vitae
  • Een kopie van uw diploma’s of attest hoger onderwijs
  • Bent u in het bezit van het vereiste diploma: ondertekend mandaataanvraag in twee exemplaren
  • Beschikt u niet over het vereiste of voldoende geacht diploma (anderen): In tweevoud en ondertekend het inlichtingenformulier en de engagementsverklaring.

Leraren in het statuut ‘andere’ nemen bij een eerste opdracht altijd contact met het vicariaat om een onderhoud met de inspecteur-adviseur af te spreken. Zonder dit gesprek kunnen we geen toestemming verlenen om het vak godsdienst te geven

 

Voor meer inhoudelijke informatie zie aandachtspunten bij de start in een school

  1. Wie zet jou op weg? Wie spreek jij aan?
  2. Waar vind je de gepaste informatie?
  3. Hoe bereid je je lessen voor?
  4. Welke bronnen heeft een godsdienstleraar voor handen?
  5. ‘Voor wie de smaak te pakken heeft’