vakvergadering en pastoraal op school

Het is wenselijk dat de vakvergadering en de werkgroep schoolpastoraal twee aparte vergaderingen vormen. Dit enerzijds om duidelijker ruimte te geven aan de vragen die voorliggen vanuit het vak, anderzijds om de collega’s van de andere vakken niet af te schrikken in een mogelijk engagement op pastoraal vlak.

Het spreekt voor zich dat er ook zoiets als de pastoraal van het vak bestaat.