Jaarlijks gevraagde documenten

 

Voor het vrij katholiek onderwijs 

De vrije katholieke scholen sturen het infoblad vakgroep godsdienst  voor 05 september naar Peter.De.Burghgraeve@rkg.vlaanderen. 

De aanstellingen van de leraren worden in drievoud aan het vicariaat toegezonden i.f.v. voordrachtgeving. 

Dit dient enkel bij een eerste aanstelling in de school en bij verandering van het statuut van de leraar (TADD – Vaste benoeming) 

 

Voor het officieel onderwijs 

Voor relevante informatie verwijzen we naar de webpagina’s van het departement onderwijs: 

vademecum directies 

omzendbrief over onderwijsinspectie, de erkende godsdiensten en levensbeschouwing inclusief gevraagde formulieren