Werkwijze bij aanstelling

 

Het wettelijk kader voor de aanstelling en benoeming van godsdienstleraren voorziet dat de godsdienstleraar dient voorgedragen te worden door de kerkelijke overheid. 

Wij interpreteren dit zo dat de leraar godsdienst voor het aanvaarden van een opdracht, gekend is door de kerkelijke overheid in de persoon van de bisschoppelijke afgevaardigde, die de mandaatsaanvraag (vereist of voldoende geacht) of de engagementsverklaring (‘anderen’) van de kandidaat voor ‘gezien’ heeft ondertekend. 

De opvolging van de procedure wordt aan de inspecteurs-adviseurs r.-k.godsdienst toevertrouwd. Voor het officiële onderwijs neemt Mevr. Marleen Willems deze taak op. In het vrij katholieke onderwijs wordt de heer Peter De Burghgraeve hiervoor aangesproken. 

De school brengt liefst per e-mail (peter.de.burghgraeve@rkg.vlaanderen) het vicariaat op de hoogte van elke vrijkomende opdracht (vacature of interim-opdracht). Indien de school zelf een kandidaat heeft, mag deze zeker vermeld worden. 

De school krijgt in reply een lijst met de leraren die kandideren voor het vak. 

Aan de hand van deze lijst kan de school een kandidaat selecteren en contacteren. Hierbij is belangrijk dat de leraren met mandaatnummer en de kandidaten vermeld met 'engagementsverklaring in afwachting van diploma' voorrang krijgen. Pas wanneer deze leraren een opdracht verkregen, kan er schaarste ingeroepen worden en kunnen ‘anderen’ worden aangesteld. 

Wanneer een kandidaat door een school wordt aanvaard, wordt dit onmiddellijk doorgegeven aan het vicariaat zodat de kandidatenlijst aangepast kan worden. Dit doet u liefst per e-mail. 

Na keuze van een kandidaat stuurt u (bij een eerste aanstelling van de kandidaat in uw school) in drie exemplaren de "overeenkomst tijdelijke aanstelling" (het gewone contract voor tijdelijke leraren) zo snel mogelijk naar het vicariaat onderwijs, F. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen.

Indien de kandidatenlijst uitgeput is, schrijft de school zelf een vacature uit. Wij vragen de scholen om de gegevens van alle kandidaten door te zenden aan het vicariaat. Dit vragen we om twee redenen. We gaan na of deze persoon gekend is door de kerkelijke overheid en het helpt ons om onze ‘lijst met kandidaten’ aan te vullen.