Ons aanbod aan scholen

Paul (voor basis- en secundair) en Helena (voor basisonderwijs) geven ondersteuning op maat van scholen die werken aan de realisatie van het model van de katholieke dialoogschool; die ondersteuning bestaat o.a. uit:
 

  • toelichten van de achtergrond van katholieke dialoogschool op directievergaderingen, personeelsvergaderingen en pedagogische studiedagen
  • ondersteunen van directies en identiteitsteams in de uitrol van het project van katholieke dialoogschool
  • adviseren bij het uitschrijven van een visietekst en eigen opvoedingsproject in de geest van katholieke dialoogschool
  • adviseren bij omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit.