Pastoraal op school basisonderwijs

 

Stuurgroep

Jürgen Mettepenningen, bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs aartsbisdom Mechelen-Brussel en coördinator Vera Vastesaeger leiden in tandem de stuurgroep “Pastoraal op school – Basisonderwijs”. De leden van de stuurgroep zijn Stephanie Claerhout, Erika De Brandt, Isabelle Imbrechts, Hilde Smeets, Lina Van Driessche, Helena Vanden Bergh, Danny Van Gelder en Paul Vereecke.

jurgen.mettepenningen@katholiekonderwijs.vlaanderen  - 015 29 84 89

 

 

veravastesaeger@gmail.com - 0476/46.73.72

 

Jaarthema 2018-2019: Stap je mee?

Beste directeurs, beste leerkrachten,...

Tijdens een gezamenlijk openingsmoment en op de impulsdag op donderdag 13 september kondigen wij ons jaarthema voor het basisonderwijs aan. Het nieuwe jaarthema wordt 'Stap je mee'? De inhoudelijke uitwerkingen gebeuren via voeten en schoenen.

We zijn ervan overtuigd dat vele scholen zullen 'warmlopen' voor dit thema.

Onderwijsmensen zijn een hele dag onderweg tussen organiseren en bijsturen. Recht en goed in je schoenen staan (in je vel zitten) is zo belangrijk om kinderen en jongeren te coachen op hun eigen groei- en leerpad. Onderwijsmensen kennen hun vak, maar dit is niet goed genoeg. Ze blijven zelf ook levenslang leren. En wat ze zeggen en doen, raakt hen tot in de kern van hun persoon. Ze stralen bezieling uit, ze begeleiden kinderen en jonge mensen op de weg naar binnen: wat zijn hun talenten en hoe kan je ze maximaal ontplooien? Binnen het nieuwe jaarthema trekken we elke maand een ander paar schoenen aan om samen op stap te gaan. We nemen iedereen mee die leidt op de weg naar: gastvrijheid (pantoffels), dialoog (sandalen), schoonheid en verbeelding (balletschoenen), kwetsbaarheid (kousenvoeten), wijsheid (blote voeten), uniciteit in/en verbondenheid (verwante zolen), rechtvaardigheid (laarzen), veerkracht (sportschoenen), generositeit (schoenen met bloemen) en duurzaamheid (wandelschoenen).

Willen jullie de schoenen van ons jaarthema mee inlopen? Die van ons staan alvast klaar.

 

Impulsen begin schooljaar

Affiche Leeftocht

Affiche Leeftocht zonder tekst

Affiche Leeftocht - poster voor kinderen

Logo

Logo PNG

Themagebed

Startviering Schoen-maatjes

Lied kleuterschool partituur

Lied lagere school partituur

Lied kleuterschool ochtend gezongen

Lied kleuterschool avond gezongen

Lied kleuterschool instrumentaal

Lied lagere school gezongen

Lied lagere school instrumentaal

Film jaarthemalied

Karaoke film jaarthemalied

 

Advent en Kerstmis - Op kousenvoeten naar de stal

 

Kerstviering 

Adventskalender

 

Veertigdagentijd en Pasen - Trek je stoute schoenen aan

 

Viering - Trek je stoute schoenen aan

Kalender voor de veertigdagentijd - We gaan ervoor!

 

Eindviering

 

 

Jaarthema 2017-2018: Op zoek naar schatten...dwars door alles heen.   

 

Impulsen begin schooljaar

 

Startviering                                                                                     

Startviering kleuterschool

Impulsen lagere school

Logo met tekst

Logo zonder tekst

Lied partituur

Lied tekst

Lied gezongen versie

Lied instrumentale versie

Gebed

 

Advent en Kerstmis - Een kerststal vol schatten

 

Kerstviering

 

Veertigdagentijd en Pasen - Kiemkracht, wat een pracht!

 

Viering voor de paastijd

Kalender veertigdagentijd

Impulsen kleuterschool

 

Eindviering - Een zee aan schatten

 

Eindviering Een zee aan schatten

 

Vorige werkjaren

 

Jaarthema 2016-2017: Een koffer vol... . 

 

Eindviering - Een koffer vol... dromen

 

Eindviering Een koffer vol...dromen

 

Veertigdagentijd en Pasen - Een koffer vol wegwijzers

 

Viering voor de paastijd

Aftelkalender

Samen onderweg naar Pasen... met kleuters

 

Advent en Kerst - Een koffer vol!

 

Adventskalender

Kerstviering!

 

Impulsen oktober 

 

Gebedskaartjes

Impulsen

Jaarlogo

Kaartjes met gebedjes die passen binnen het thema

 

Impulsen begin schooljaar

 

Jaarthemalied

Tekst 

Gezongen versie

Instrumentale versie

Partituur

Lied met gebaren

Startviering

Impulsen Lager Onderwijs

Impulsen Kleuteronderwijs met startviering erbij

 

Jaarthema 2015-2016: Kijk eens door een andere bril (met Marcus 10,46-52 centraal)

 

logo

jaarthemagebed

Jaarthemalied

tekst

partituur

gezongen versie

instrumentale versie

 

Impulsen begin schooljaar

 

Startviering Lager Onderwijs

Impulsen begin schooljaar Lager Onderwijs

Klasimpulsen Kleuterschool

Impulsen personeelsvergaderingen

Werkblaadjes begin schooljaar Lager Onderwijs

 

Veertigdagentijd en Pasen 

 

Impulsen veertigdagentijd en Goede Week 2016 Lager Onderwijs

Aftelkalender veertigdagentijd 2016 Lager Onderwijs

Paasviering Lager Onderwijs

 

Allerheiligen en Allerzielen

 

Impulsen Allerheiligen

Impulsen Allerzielen

 

Pastorale impulsdag

 

- sfeerbeelden impulsdag

- Gedicht "Als ik blijf kijken"

- Tekst "Alles hangt er van af hoe je het bekijkt"

 

Ingestuurd door u... om te delen met elkaar!

- Filmpje in verband met sociale vaardigheden - van juf Hilde en juf Greetvan juf Hilde en juf Greet (Sint-Jozefs- en Sint-Albertusschool, Sint-Agatha-Berchem)

 

Jaarthema 2014-2015: Doe aan een ander wat je wil dat een ander voor jou doet. (Mt 7,12)

 

Logo

Jaarthemagebed

Thematekst

Lied

Startviering

Kerstviering

Eindviering

 

Pastorale steekkaarten!

Wat? Verantwoordelijken pastoraal van alle Vlaamse bisdommen hebben in overleg met elkaar en met het VSKO elf 'pastorale steekkaarten' ontworpen.

Doel? Vanuit een evangelische inspiratie een bijdrage leveren om schooleigen momenten te verdiepen en te versterken in de lijn van het OKB.

Waar? De elf steekkaarten zijn te vinden op http://www.vikom.be/dienst-identiteit/pastoraal-op-school/pastoraal-op-school-basisonderwijs, waar u ze ook kan bestellen.

Ondersteuning hierbij?  Jurgen.mettepenningen@vikom.be en veravastesaeger@gmail.com of  0476/46.73.72

 

Rouwkoffer

Het vicariaat stelt een rouwkoffer ter beschikking ter ondersteuning van onze scholen. In situaties van overlijden, wanneer het leven snijdt, kan men over deze koffer beschikken. Ook voor degenen die de inhoud ervan ter inspiratie voor een eigen rouwkoffer op school willen lenen, is deze koffer beschikbaar. Deze rouwkoffer werd samengesteld met de hulp van Katrien De Decker. (vereniging BAKERO-FRIENDS)

Wie de rouwkoffer wil, contacteert veravastesaeger@gmail.com of 0476/46.73.72

 

Uw vragen

Heeft u nog vragen? Breng ons via deze link  op de hoogte.