Pastoraal op school secundair onderwijs

Rouwen op school

Ter inspiratie van een rouwkoffer op school en van allerlei informatie en tips omtrent rouwen op school, verwijzen we naar volgende twee documenten:

- Websites in verband met rouwen

- Boekenlijst voor alle niveaus

Voor meer informatie: helena.vandenbergh@katholiekonderwijs.vlaanderen

Met veel dank aan Katrien De Decker!

 

Boek van de maand

"Waarom ik christen ben" van Timothy Radcliffe (Utrecht: Kok, 2015, 288 p.)

Timothy Radcliffe behoort tot het kransje van spirituele denkers die succes hebben omwille van hun diepgang en vlotte pen. Zelf staat Radcliffe in de traditie van de orde van de dominicanen, die hij als generale overste tot 2001 een decennium heeft geleid en gediend. Reeds die traditie staat garant voor stevige verankering van zijn denken in Bijbel, christelijke inspiratie en katholieke traditie. De bibliografie van bijna 200 boeken laat bovendien zien dat Radcliffe in dit boek verder een rijk palet aan publicaties meenam als achtergrond en inspiratiebron. Het boek zelf dateert reeds van 2005. Deze tweede uitgave van de Nederlandstalige editie – de eerste verscheen in 2007 als Waar draait het om als je christen bent? – bewijst de actualiteit van het boek en de blijvende pertinentie van voormelde titel. De nieuwe titel, Waarom ik christen ben, is minder puntig maar gelukkig draait het in boeken rond inhoud. Die is ingedeeld in elf hoofdstukken, waarin telkens een ander facet van het leven van christenen wordt behandeld. Zo gaat hij in op vrijheid en vreugde, hoop en angst, lichamelijkheid en seksualiteit, eerlijkheid en waarheid, gemeenschap en Rijk Gods, gebed en dialoog, Kerk en sacramenten. De liefde krijgt geen apart hoofdstuk toebedeeld omdat die volgens hem overal aanwezig dient te zijn, in alles wat christenen zeggen en doen.

Dit boek is vanuit het Engels vertaald in een vlotte en aangenaam leesbare tekst. Die leent zich uitstekend tot reflectie en meditatie, maar ook tot bespreking in groep en tot kerkopbouw vanuit de focus op de eigen wortels van het christelijk geloof. Met zijn rake analyses en warme taal reikt Radcliffe hier immers een werk aan ter versterking van het eigen geestelijk leven van de christelijke lezer en de gemeenschap waarbinnen die leeft. Voor de andersgelovige lezer geeft het een inkijk in datgene waar het in het christelijk leven om draait. Of om Radcliffe zelf te citeren: ‘Christenen zouden iets over zich moeten hebben wat mensen in verwarring brengt en hen doet afvragen wat het hart van ons leven is’ (p. 8).

 

VORIGE BOEKEN VAN DE MAAND:

"Wie zoekt, die bidt - Bezinningsteksten doorheen het schooljaar" van Rik Renckens (uitgeverij Licap, 152 blz., 13 euro)

Boekbespreking: Rik renckens, priester van het bisdom Hasselt en proost binnen het COV, heeft een lovenswaardige bijdrage geleverd in het landschap van bezinningen op school. Dit handzame boekje van 152 bladzijden biedt immers mooie en treffende bezinningsteksten. Deze zijn ondergebracht in de sleutelmomenten van het schooljaar en de kerkelijke kalender: begin schooljaar, Advent, Kerstmis, Veertigdagentijd, Pasen, einde schooljaar en zelfs vakantie. Daar bovenop zijn ook 'herfst', 'leven als christen' en 'zoeken naar God' hoofdstukken. Elke bladzijde brengt een nieuwe bezinning, waardoor ze niet te lang zijn en mede daardoor zeer bruikbaar om een dag, een (personeels)vergadering of een samenkomst van het pastoraal team mee te beginnen. De teksten zijn helder, niet zelden spits, steeds doordrongen van het evangelie. Dat dit evengelie verbonden wordt met het concrete schoolleven, maakt van dit boekje een ideaal eigentijds instrument om in de school een bezinnend woord te laten klinken. De 'illustrator van het huis' Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Koen Lemmens, tekende voor een mooie illustratie bij de aanvang van elk hoofdstuk. Het boek had zeker verdiend als hardcover uitgebracht te worden, wat jammer genoeg niet gebeurde. In ieder geval: naar opzet, inhoud en illustraties: een aanrader van formaat!  -  (JM)

 

Uw vragen

Heeft u vragen? Breng ons via deze link op de hoogte.