Wat bieden wij aan

Pastorale steekkaarten

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte 11 kaarten uit die scholen op weg zetten om de christelijke inspiratie te integreren in het schoolleven. De kaarten zijn bedoeld voor het (buitengewoon) basisonderwijs, maar kunnen evengoed inspiratie bieden in het secundair onderwijs. In de pastorale steekkaarten vind je tips, blikverruimers, gespreksopeners en voorbeelden die helpen om het christelijk geloof praktisch en concreet te hertalen in alle aspecten van het hedendaagse schoolleven. De elf steekkaarten zijn te vinden op  https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/pastorale-steekkaarten waar u ze ook kan bestellen. 

Meer info te verkrijgen bij Vera Vastesaeger (veravastesaeger@gmail.com)

 

Rouwkoffer

Het vicariaat stelt een rouwkoffer ter beschikking voor ondersteuning bij een overlijden. Ook voor degenen die de inhoud ervan ter inspriatie voor een eigen rouwkoffer op school willen lenen, is deze beschikbaar. Deze rouwkoffer werd samengesteld met de hulp van Katrien De Decker (vereniging BAKERO-FRIENDS). Wil je de rouwkoffer ontlenen? Neem dan contact op met Vera Vastestaeger: veravastesaeger@gmail.com of 0476/46 73 72.