Jaarthema / Vieringen / Materiaal 2019-2020

JAARTHEMA 2019-2020: Handen vol hoop

Hoop is het zaad waaruit de wereld van morgen groeit. Leeftocht geeft je er handen vol van. Het zaad ontkiemt en groeit via duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit en verbondenheid, verbeelding … Dat zijn wegen waarlangs we graag zien gebeuren waar het in onderwijs uiteindelijk om gaat: levenslange vorming van onze leerlingen en onszelf, in dialoog en met de hoopvolle boodschap van Jezus als gps.

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuws/leeftocht-jaarthema-schooljaar-2019-2020-handen-vol-hoop

Met ‘Hoop doet leven’ doen we een aanbod om met het personeel en de leerlingen (secundair onderwijs) in het begin van het schooljaar een viering of bezinning uit te bouwen rond de Hoop. Daarmee sluiten we aan bij het jaarthema van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: ‘Handen vol hoop’. Met hoopvolle groeten van Tine Struyve en Paul Vereecke! Voor meer info: https://www.kuleuven.be/thomas/page/eucharistie-gebed-bezinning/

 

 

Affichebeeld van Leeftocht

Jaaroverzicht van Leeftocht

Promofolder van Leeftocht

Impulsen begin schooljaar

Logo

Lied lagere school gezongen

Lied lagere school instrumentaal

Lied lagere school gitaarpartituur

Lied kleuterschool zon gezongen

Lied kleuterschool maan gezongen

Lied kleuterschool medley

Lied kleuterschool instrumentaal

Lied kleuterschool gitaarpartituur

Zeven wegwijzers afbeeldingen handen

Startviering 'Geef de vijf! High five!' pdf

Startviering 'Geef de vijf! High five!' worddoc.

Andere bisdommen

katholiek onderwijs, bisdom West-Vlaanderen

website bao en so
https://begeleiding-west-vlaanderen.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/pastoraal
(archief van materialen tot en met april 2018)

vanaf mei 2018 bao en so
https://www.kerknet.be/organisatie/vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge

katholiek onderwijs, bisdom Gent

opvoedingsproject & schoolpastoraal bao
http://dpbgentdrupal.vsko.be/beleid-en-ondersteuning/pastoraal/pastoraal-basisonderwijs
(nieuwe site in ontwikkeling)

opvoedingsproject & schoolpastoraal so
https://opvoedingsproject.wordpress.com/
(in herwerking)

katholiek onderwijs, bisdom Hasselt

inspectie-begeleiding rooms-katholieke godsdienst bao
http://www.dodhasselt.be/index.php/pastoraal-in-het-basisonderwijs

voor pastoraal in en rond school so
http://www.wij-stenen.be/joomla/