Wat is Katholieke dialoogschool

Katholieke dialoogschool is het project waarmee Katholiek Onderwijs Vlaanderen in basis- en secundair onderwijs de christelijke identiteit ter sprake wil brengen. Daarbij hanteren we het dialoogmodel: vanuit de eigen identiteit gaan we een open gesprek aan met de levensbeschouwelijke diversiteit in  waarderende openheid voor de andere. We willen niet alleen christelijke waarden beleven, we willen ook in ons omgaan met de pluralisering en secularisering de inspiratie benoemen vanwaaruit we de waarden beleven: het evangelie en de persoon van Jezus Christus. Die ingesteldheid vraagt een groeien naar een volwassen geloof, waarbij men inziet dat Bijbel en rituelen middelen en manieren zijn om iets te zeggen over Bron en Horizon van ons bestaan: God. In een katholieke dialoogschool zal men dan ook werken aan dergelijk post-kritisch geloof.