Vormingsaanbod regio MB

Wat verstaan we onder vormingsaanbod?

Vormingsaanbod regio MB is de ondersteunings- en nascholingsdienst van de pedagogische begeleiding Mechelen-Brussel.  Het grootste gedeelte van de activiteiten zijn begeleidingsinitiatieven, georganiseerd door de pedagogische begeleiders en vaak in aansluiting bij de leerplannen. We bieden ze gratis aan of tegen kostprijs.

Daarnaast is er ook een beperkt aanbod aan nascholingsactiviteiten. Deze activiteiten worden aangestuurd door de pedagogische begeleiding, maar gegeven door externe nascholers. Dit aanbod is bijgevolg betalend. We kiezen bewust voor een beperkt, maar kwaliteitsvol nascholingsaanbod. Het aanbod is afkomstig vanuit de suggesties van de stuurgroepen, vanuit commentaren uit de doorlichtingsverslagen en vanuit vaststellingen die de pedagogisch begeleiders doen tijdens de vele schoolcontacten.

 

Waar vindt u het aanbod terug?

Het aanbod met alle activiteiten van regio Mechelen-Brussel vindt u op www.nascholing.be/DPB-OND. Ook onze activiteitenkalender op de homepage en deelpagina's binnen dienst pedagogische begeleiding biedt een overzicht van ons aanbod. Zowel de begeleidings- als nascholingsactiviteiten zijn grotendeels individugericht. Enkele bieden we ook teamgericht aan op school- of scholengemeenschapsniveau.

 

Hoe inschrijven?

De inschrijvingen verlopen via www.nascholing.be. Directies en nascholingscoördinatoren kunnen zich op deze nascholingswebsite aanmelden. De school kan zelf aanvinken wie nascholingscoördinator is.

STAP 1: KLIK HIER en meldt u aan als instelling. Kies bij Basis – Buitengewoon – Secundair voor de juiste module en klik onderaan de module op 'schrijf in'.

STAP 2: volg het stappenplan en bevestig na de laatste stap.

De ingeschreven deelnemer krijgt een e-mail met melding van inschrijving voor een bepaalde activiteit. Wanneer een deelnemer voor het eerst wordt ingeschreven, krijgt hij/zij een registratiemail met gebruikersnaam en wachtwoord. Het is heel belangrijk deze gegevens goed te bewaren voor de invulling van de evaluatie en het ophalen van het attest. De contactpersoon van de school krijgt ook een bevestigingsmail.

 

Hoe evalueren en attest downloaden?

Na deelname aan een activiteit kan u elektronisch een evaluatie invullen. Pas daarna kan u het aanwezigheidsattest ophalen. Evaluaties kan u onmiddellijk na de bijgewoonde activiteit invullen. Aanwezigheidsattesten zijn vanaf de dag na de bijgewoonde activiteit beschikbaar. Wacht niet te lang met het invullen van de evaluatie en het downloaden van het attest.

STAP 1: surf naar www.nascholing.be/DPB-OND en kies bovenaan voor Attesten. Log in met uw persoonlijke codes (gebruikersnaam + wachtwoord).

STAP 2: u krijgt op het scherm de module waarvoor de evaluatie kan ingevuld worden. Vul de evaluatie in, bevestig. Het aanwezigheidsattest kan worden afgeprint of worden opgeslagen.

 

Hoe betalen?

De school ontvangt, na het plaatsvinden van de gevolgde activiteit, een factuur. Betaling gebeurt door overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer én met gebruikmaking van de vermelde code. Betaling met opleidingscheques is NIET mogelijk.

 

Wat bij problemen?

Bij problemen kan u altijd contact opnemen met Annick Keunen, de nascholingscoördinator van Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel, via annick.keunen@katholiekonderwijs.vlaanderen of annick.keunen@vikom.be