Data schooljaar 2018-2019

13/9/2018                           Impulsdag pastoraal

22/11/2018                         Inforonde basisonderwijs 1, directies, 19-21.30 uur in Mechelen

28 tem 30/11/2018           Colloquium Oostende (Vayamundo)

24 en 25/1/2019                Zorgtweedaagse Oostende (Vayamundo)

31/1 tem 2/2/2019            Colloquium Oostende voor buitengewoon onderwijs (Vayamundo)

1/4/2019                             Inforonde basisonderwijs 2, directies, 19-21.30 uur in Mechelen

27/3/2019                           Dag kleuter

3/6/2019                             Inforonde basisonderwijs 3, directies, 19-21.30 uur in Mechelen