Data schooljaar 2020-2021

21 en 22/1/2021               Zorgtweedaagse (Oostende, Vayamundo)

25/2/2021                         Dag van de godsdienst (Mechelen, Pastoraal Centrum)

10/3/2021                         Dag kleuter (Mechelen, Pastoraal Centrum)

Het colloquium voor directies wordt wegens Corona niet georganiseerd.

 

De inforondes Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaan door op:

- 30 oktober 2020

- 26 februari 2021

- 11 juni 2021

Telkens van 10 - 12.30 uur.

Locatie: Pastoraal Centrum Mechelen.