Directiecommissie basisonderwijs

DCBaO, Directiecommissie Basisonderwijs,  is de commissie van directeurs van alle katholieke basisscholen.

DCBaO ijvert ervoor om de kwaliteit van het basisonderwijs in Vlaanderen te optimaliseren.

Meer info en contact voor DCBAO, afdeling bisdom Mechelen-Brussel:

Gunter Aerts

email: directie@twinkelveld.be

tel: 0499 42 67 50

http://www.basisonderwijsverdientbeter.com