Directiecommissie basisonderwijs

DCBaO, Directiecommissie Basisonderwijs,  is de commissie van directeurs van alle katholieke basisscholen.

DCBaO ijvert ervoor om de kwaliteit van het basisonderwijs in Vlaanderen te optimaliseren.

Meer info en contact voor DCBAO, afdeling bisdom Mechelen-Brussel:

Régine Vandenput

email: regine.vandenput@scarlet.be 

tel: 0476 95 30 83

http://www.basisonderwijsverdientbeter.com