Nieuw in de eerste graad

Het vak mens en samenleving

Mieke Moermans en Ann Van Doren ondersteunen het vak mens en samenleving in de eerste graad. Het leerplan van dit nieuwe vak sluit aan bij een reeks doelstellingen van verschillende ontwikkelvelden van het leerplan ZILL uit het basisonderwijs. De inhoudelijke aansluiting met leerplandoelen van de derde graad basisonderwijs wordt dus verzekerd.

Het leerplan is inhoudelijk opgebouwd uit twee domeinen: het financieel-economische en het sociaal-sociale/maatschappelijke.
De leerplandoelstellingen van beide domeinen zijn in sterke interactie geformuleerd in drie contexten:

Ik als persoon

Ik en mijn relatie met anderen

Ik en mijn relatie tot de samenleving

Het leerplan biedt kansen om verbinding te maken met andere vakken rond samenwerken, duurzaamheid, gezondheid, … Een reeks doelstellingen van het leerplan mens en samenleving worden verdiept in de basisopties economie en organisatie A-stroom en maatschappij en welzijn A-stroom. Scholen die één of beide basisopties aanbieden, zorgen er best voor dat het leerplan mens en samenleving tijdens het eerste leerjaar worden gerealiseerd.

Voorstelling en toelichting van het nieuwe leerplan: klik hier voor meer concrete informatie

 

We willen als één van de vijf differentiatie-uren een ‘klassenuur’ inrichten. Overlapt de inhoud niet met het vak ‘mens en samenleving’? 

Antwoord: Het klassenuur focust doorgaans op ‘ik’ en ‘ik en de andere’ vanuit de sociale context: Jezelf kennen, de klas, samenleven met elkaar in de klas …

Het vak mens en samenleving focust op vier rubrieken:

Overkoepelende rubriek met twee doelen: ééntje rond onderzoekscompetentie en ééntje rond mening formuleren

Rubriek ‘Ik als persoon’: doelen die leerlingen inzicht bieden in wie ze zijn als persoon: lichamelijk, mentaal, sociaal en spiritueel welbevinden; gevoelens, gedachten, gedrag en gevolgen voor zichzelf; gezonde levensstijl; de keuzes die jongeren maken op vlak van gezondheid, budget, mediagebruik, betaalmiddelen.

Rubriek ‘Ik en mijn relatie met anderen’: Doelen die leerlingen inzicht geven in hun relaties met de ander(en) en hen vaardiger maken in het samenleven: identiteit – diversiteit; samen werken – sociale vaardigheden; beïnvloeding van de jongere als consument; het gezinsbudget.

Rubriek ‘Ik en mijn relatie tot de samenleving’: Doelen en inhouden die leerlingen inzicht geven in de wijze waarop de samenleving functioneert en hen vaardiger maakt in het participeren aan onze samenleving: de werking van ondernemingen/organisaties en hun maatschappelijke rol; rol van de overheid; belang van mensen- en kinderrechten; duurzaamheidskwesties benaderen vanuit systeemdenken.

Rubrieken 2, 3 en 4 worden geïntegreerd benaderd vanuit de sociale context én de financieel-economische context.