onze aanpak

Vraaggestuurde procesbegeleiding voor (startende) leerkrachten, ondersteunend personeel, directies en schoolteams

Heb je een ondersteuningsvraag, dan werken we na een intake één of meerdere begeleidingsinterventies uit. We brengen de noden in kaart en vormen een beeld van de context van jouw school. Bij het opstarten of begeleiden van een proces hebben we aandacht voor een doelgerichte, planmatige aanpak.

Waar streven we naar? Welke keuzes maken we? Welke stappen zetten we? Welke timing is haalbaar? Dit en nog andere vragen zijn richtsnoeren in ons begeleidingswerk. Vanuit een waarderende benadering voor geleverde inspanningen, is het onze zorg om teams binnen de school te mobiliseren en te inspireren.

We streven een maximale betrokkenheid na bij het creëren van nieuwe of het bijsturen van bestaande initiatieven. Ook aanzetten bieden tot reflectie om de bestaande praktijk te toetsen op effectiviteit verdient onze bijzondere aandacht. Ter ondersteuning van de vakgroepen volgen de vak- en studiegebiedbegeleiders de ontwikkelingen vanuit hun vak of studiegebied op de voet. In hun begeleiding leggen ze de focus op het leerplan en de leerplandoelstellingen, kansen tot actief leren, mogelijkheden tot breed evalueren.

Bij de vraag naar ondersteuning van een pedagogische studiedag, bewaakt de schoolbegeleider van jouw school of scholengemeenschap de integratie ervan binnen nieuwe of bestaande trajecten.

 

Rol van de vakbegeleiders

Ter ondersteuning van de vakgroepen en de leerkrachten volgen de vak- en studiegebiedbegeleiders de ontwikkelingen vanuit hun vak of studiegebied op de voet. In hun begeleiding leggen ze de focus op het correct lezen en interpreteren van het leerplan en de leerplandoelstellingen. Ze zoeken samen met de vakgroepen naar kansen tot actief leren en mogelijkheden tot breed evalueren.

 

Rol van de schoolbegeleiders

De schoolbegeleiders ondersteunen scholen en scholengemeenschappen bij diverse onderwijsvragen. Zij analyseren de vraag, plaatsen ze in de schoolcontext en werken een gepaste ondersteuning of stappenplan uit. Hierbij kunnen diverse thema’s behandeld worden. zie thema’s

 

Rol van de taalbegeleiders

De taalbegeleiders ondersteunen leerkrachten om leerlingen talig te laten groeien.  Op netwerkdagen nemen ze je graag mee in het verhaal van breed screenen. Ze coördineren een netwerk rond taal in alle vakken en taalbeleid, ...

 

Rol van de multidisciplinaire teams

Om de scholen efficiënt en kwaliteitsvol te ondersteunen, werken we met multidisciplinaire teams. Deze teams bekijken de ondersteuningsvragen vanuit verschillende disciplines zoals curriculum, schoolorganisatie, taalondersteuning, zorg. Maak kennis met jouw multidisciplinair team.