maandbericht Nederlands december 2019

1. Vakgerichte informatie

We willen jullie eerst en vooral veel succes toewensen bij de laatste maand van het trimester.

In november vond de sessie 'Feedback doen werken' plaats. Bedankt aan de aanwezige leraren voor de inbreng en de openheid om met elkaars praktijkervaring aan de slag te gaan.

 

2. Aankondigingen

2.1 Intern aanbod

2.1.1 Nascholingenen

 • Wil je goed op de hoogte zijn van het nieuwe leerplan ‘Moderne Talen – Wetenschappen, component Moderne Talen’ voor de 1e graad secundair onderwijs? Dan is dit aanbod een must voor jou en je collega’s. In deze vorming verkennen we het nieuwe leerplan en geven we wenken om tot realisatie van de leerplandoelen te komen.
   
 • Veel vakgroepen denken actief na over hun evaluaties. Leraren zetten sterk in op feedback geven, maar merken te vaak dat bij dezelfde leerlingen dezelfde opmerkingen keer op keer herhaald worden. Dit zorgt soms voor frustratie en doet twijfelen aan de zinvolheid en het leerrendement van de opdrachten.

  Tijdens deze sessie voor de eerste graad maken de deelnemers kennis met technieken om leerlingen gericht aan de slag te laten gaan met de feedback die ze kregen. We gaan na hoe we leerlingen gericht kunnen laten reflecteren op hun resultaten en ontdekken strategieën om persoonlijke groei op een haalbare manier in onze opdrachten binnen te brengen.
   

2.1.2. Oproep - Lerarentop 1010

Op 5 februari 2020 organiseerr Katholiek onderwijs Vlaanderen de Lerarentop voor leraren van het eerste jaar secundair onderwijs. Ook directeurs en leden van het middenkader die al werkten met het Gemeenschappelijk funderend leerplan en het Gemeenschappelijk leerplan ICT zijn welkom. Alle informatie vind je via deze koppeling.

 

2.1.3  Aanvangsbegeleiding door de pedagogische begeleiding regio Mechelen-Brussel

 • Als nieuwe leraar kan je voor ondersteuning terecht bij je vakbegeleider. Jouw school heeft de mogelijkheid om je hiervoor in te schrijven. Eens ingeschreven zal ik met jou contact opnemen om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek in jouw school. Verdere info vind je ook bij je directie/mentor, in de rubriek vakoverstijgende informatie en via deze rechtstreekse link.
   
 • Op woensdag 19 februari organiseren we de Dag van de beginnende leerkracht in onze regio. Tijdens het kennismakingsgesprek met de beginnende leraren nodigden we iedereen hartelijk uit. Geef zeker vooraf je keuze van workshop door via deze link.
   
 • Leraren die tijdens een van de vorige schooljaren startten met het traject aanvangsbegeleiding, worden uitgenodigd op een intervisiemoment op 15 januari, om 9.30 uur. Op deze terugkomdag wisselen we concrete ervaringen uit en maken een stand van zaken: wat gaat goed?, wat kunnen we nog verfijnen aan onze lessen en aanpak?, welke concrete vragen (vakinhoudelijk, organisatorisch, leerplangebonden, evaluatiegericht…) hebben we?

 

2.2 Extern aanbod

2.2.1 Nascholingen

 • Op woensdag 22 april bundelen taalkundigen, vakdidactici en praktijklectoren van de Faculteit Letteren hun krachten voor de derde Dag van het taalonderwijs. Alle informatie vind je op deze site.

 

3. Inspiratie

 • Op HSN volgenden we een boeiende sessie over debatteren in het secundair onderwijs. De praktijk in Nederland verschilt hier heel sterk van die in Vlaanderen. Twee boeiende sites met ondersteunend lesmateriaal stonden centraal: www.debatunie.nl en www.schooldebatteren.nl.

 • De poëzieweek van 30 januari tot 5 februari heeft in 2020 het thema: De toekomst is nu. Op poezieweek.com vind je gratis materiaal om meer poëzie (of een dichter) in de klas te halen. Via deze rechtstreekse link vind je de downloadbare lesbundels en een warme oproep om op 31 januari rond poëzie te werken op en rond de school.

 • Hiske Schipper is lerares en cabaretière. Op haar website brengt ze thematisch cabaretfragmenten samen; niet als leuke extraatjes, maar als bronnen om concrete lesdoelen te bereiken.

 

Vriendelijke groet

Gino Bombeke (pedagogisch begeleider Nederlands tso/kso/aso) - gino.bombeke@katholiekonderwijs.vlaanderen

Gerd Van Ael (pedagogisch begeleider voor de B-stroom) - gerd.vanael@katholiekonderwijs.vlaanderen