maandbericht Frans december 2019

1. Vakgerichte info: motivatie

Leerlingen leren niet graag Frans …
Leerlingen kunnen niet goed Frans …
Leerlingen hebben steeds minder Frans nodig …

Klopt dit? Waarom leren jongeren Frans? Als leerkracht Frans kennen we tal van redenen die het nut van ons vak aangeven. Maar het nut inzien, betekent niet noodzakelijk dat jongeren gemotiveerd zijn. Hoe maken we de stap van 'nut' naar 'motivatie'?

Om jongeren te motiveren schenken we best aandacht aan volgende vier elementen:

 • Context (Een les op maandagochtend verloopt anders dan op vrijdagnamiddag.)
 • Interesse (Zinvolle en nuttige lesinhouden die aansluiten bij de interesses en de leefwereld van de jongeren wekken doorgaans makkelijker de interesse van de leerlingen op.)
 • Persoonlijke doelmatigheidsbeleving (Het beeld dat de leerling van zichzelf heeft is belangrijk. Wanneer hij denkt dat hij de opdracht aankan, zal hij meer gemotiveerd zijn.)
 • Resultaatsverwachting (Wanneer het verwachte resultaat evenredig is met de vereiste inzet, werkt dit motiverender.)

Als leidraad kunnen we hierbij de ABC-methodiek gebruiken. Enkele tips:

Autonomie

 • Laat de jongeren gestuurde keuzes maken.
 • Geef kans tot gestuurde inspraak, ook bij evaluatie.
 • Voorzie veel doe-activiteiten.

Betrokkenheid

 • Expliciteer duidelijk het doel van de les: "Waarom is het nodig dat leerlingen dit (grammaticaal) punt nu verwerken?"
 • Geef constructieve feedback.
 • Varieer in de activiteiten.
 • Voorzie opdrachten die aansluiten bij hun interesse en leefwereld. Maar prikkel de interesse ook, trek hun wereld open.

Competentie

 • Stel duidelijke verwachtingen.
 • Stel haalbare en uitdagende doelen.
 • Ondersteun door modeling, voorbeelden …
 • Voorzie voldoende momenten voor zelfreflectie.

In het nieuwe leerplan is het eerste doel juist die motivatie: "de leerlingen beleven plezier aan en zijn gemotiveerd voor taal". Dit is een attitude, wat betekent dat we geen realisatieverplichting hebben, maar wel een inspanningsverplichting. Bovenstaande tips kunnen hierbij zeker helpen.

Vertrek vooral positief. In se wil elke jongere bijleren, maar niet noodzakelijk dat wat wij als leerkracht voorschotelen.

Ga zeker ook eens polsen bij collega's. Soms is demotivatie een algehele 'malaise' en dus niet enkel te beperken tot het vak Frans. Een bredere aanpak is dan aangewezen.

 

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

- Aanvangsbegeleiding door de pedagogische begeleiding regio Mechelen-Brussel

Als nieuwe leraar kan je voor ondersteuning terecht bij je vakbegeleider. Jouw school heeft de mogelijkheid om je hiervoor in te schrijven. Eens ingeschreven zal ik met jou contact opnemen om een afspraak te maken voor een persoonlijk coachingsgesprek in jouw school. Verdere info vind je ook bij je directie/mentor. Daarnaast zien we elkaar dan ook op woensdag 19 februari voor een gezamenlijke dag.

 

- Netwerk Frans 2e en 3e graad bso/tso/kso (sessie 2)

Hoe kun je de actualiteit uit de Francofonie tot bij de leerlingen brengen? Is dit haalbaar? Wat doen andere collega's zoal qua actualiteit? Een heel breed thema waarover we ons tijdens dit netwerkmoment willen buigen.

Op het einde kiezen we het onderwerp voor de volgende bijeenkomst.

's Middags gaan we in de stad een broodje eten. Dit is niet inbegrepen en kun je ter plaatse betalen.

 

Doelgroep: leerkrachten Frans 1e graad A- en B-stroom

Aantal deelnemers: beperkt tot 15

Datum: maandag 27 januari 2020, 10u - 15u (onthaal vanaf 9.30u)

Locatie: Diocesaan Centrum, Fr. De Merodestraat 18, 2800 Mechelen

Je kunt je inschrijven op nascholing.be. (nummer van de sessie: MSFRA-20-08)

 

- Wijze lessen voor effectief onderwijs door Tim Surma

Ben je op zoek naar strategieën die je kan inzetten zodat je leerlingen de aangebrachte leerstof grondiger verwerven? Hoe kan je je les op een efficiënte manier organiseren?

In deze sessie gaat Tim Surma dieper in op de wetenschap van het leren en krijg je handvaten aangereikt om je lespraktijk effectiever te maken.

Cognitieve psychologie, lerareneffectiviteitsstudies én praktijkervaring van een groot aantal leraren: meer heb je niet nodig om tot een mix te komen van instructieprincipes die garant staan voor een effectieve les. Tijdens deze workshop zoomt Tim Surma in op een aantal strategieën die het leren van de leerling ondersteunen, en die elke leraar zomaar kan inzetten.

 

Leiding: Tim Surma

Doelgroep: leraren SO

Datum woensdag 5 februari 2020, 13.30u – 16u

Locatie: Diocesaan Centrum, Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

Je kunt je inschrijven op nascholing.be. (nummer van de sessie: MSGRL-BET-20-01)

 

- Netwerk Frans 2e en 3e graad aso (sessie 2)

Hoe gebruik je het vaakst een vreemde taal? Inderdaad, mondeling. En dan nog voornamelijk in gesprekssituaties. Deze keer gaan we met het netwerk op zoek naar leuke mondelinge opdrachten, die we doelgericht kunnen inzetten, los van het handboek. Hierbij denken we o.a. aan rollenspellen, één minuut-gesprekken …

Tegelijkertijd gaan we ook na hoe we de leerling hiervoor kunnen motiveren en welke ondersteuning we kunnen aanbieden, zodat elke leerling kan deelnemen en zijn spreekdurf en zelfredzaamheid kan ontwikkelen.

Op het einde kiezen we het onderwerp voor de volgende bijeenkomst.

's Middags gaan we in de stad een broodje eten. Dit is niet inbegrepen en kun je ter plaatse betalen.

 

Doelgroep: leerkrachten Frans 2e en 3e graad aso

Aantal deelnemers: beperkt tot 15

Datum: maandag 2 maart 2020, 10u - 15u (onthaal vanaf 9u30)

Locatie: Diocesaan Centrum, Fr. De Merodestraat 18, 2800 Mechelen

Je kunt je inschrijven op nascholing.be. (nummer van de sessie: MSFRA-20-09)

 

- Leerplanvoorstelling basisoptie Moderne Talen – Wetenschappen, component Moderne Talen

Wil je goed op de hoogte zijn van het nieuwe leerplan ‘Moderne Talen – Wetenschappen, component Moderne Talen’ voor de 1e graad secundair onderwijs? Dan is dit aanbod een must voor jou en je collega’s. In deze vorming verkennen we het nieuwe leerplan en geven we wenken om tot realisatie van de leerplandoelen te komen.

We brengen in deze vorming verschillende leraren bijeen om samen te leren.

Tijdens de middag wordt er een broodje voorzien.

 

Leiding: Gino (Nederlands), Mark (Engels) en Mia (Frans)

Doelgroep: leerkrachten Frans 1e graad A-stroom

Datum: dinsdag 3 maart 2020, 10u - 15u (onthaal vanaf 9u30)

Locatie: Diocesaan Centrum, Fr. De Merodestraat 18, 2800 Mechelen

Je kunt je inschrijven op nascholing.be. (nummer van de sessie: MSFRA-BET-20-01)

 

- Netwerk Frans 1e graad A- en B-stroom (sessie 2)

Tijdens het vorige netwerk hebben we de verdiepingsdoelen onder de loep genomen. We trekken de differentiatie nu verder open en bekijken de verschillende mogelijkheden. We bespreken binnenklasdifferentiatie met o.a. het drie sporen beleid en bekijken ook de mogelijkheden van externe differentiatie zoals flexuren, co-teaching, plusuren, remediëringsuren …

Naast input voorzien we vooral tijd voor overleg en het uitwisselen van ervaringen.

Op het einde kiezen we het onderwerp voor de volgende bijeenkomst.

's Middags gaan we in de stad een broodje eten. Dit is niet inbegrepen en kun je ter plaatse betalen.

 

Doelgroep: leerkrachten Frans 1e graad A- en B-stroom

Aantal deelnemers: beperkt tot 15

Datum: donderdag 5 maart 2020, 10u - 15u (onthaal vanaf 9.30u)

Locatie: Diocesaan Centrum, Fr. De Merodestraat 18, 2800 Mechelen

Je kunt je inschrijven op nascholing.be. (nummer van de sessie: MSFRA-19-07)

 

- Dag van het leerplan Frans 1ste graad B-stroom

Een regio-overschrijdende samenwerking tussen de begeleiders Frans van de regio Mechelen-Brussel en de regio Antwerpen.

In opvolging van de leerplanvoorstellingen 1ste graad Frans B-stroom ontdekken de deelnemers concrete implementatiemogelijkheden binnen de eigen context en input van de school.

De collega’s verkennen concrete voorbeelden, wisselen eigen praktijkervaringen uit en creëren samen effectieve en efficiënte toepassingen op maat.

De nascholing zet expliciet in op planning, leertrajecten, differentiatie, attitudes, evaluatie en rapportering. Daarenboven kunnen de deelnemers bij inschrijving extra items bestellen.

 

Doelgroep: leerkrachten Frans 1e graad B-stroom

Datum + locatie:

Maandag 16 maart 2020 (09.30 - 16.00 uur, onthaal vanaf 9 uur)

Diocesaan Pastoraal Centrum, Fr. De Merodestraat 18 2800 Mechelen

of

Dinsdag 17 maart 2020 (09.30 - 16.00 uur, onthaal vanaf 9 uur)

DSKO, Noorderlaan 108 2030 Antwerpen

Je kunt je inschrijven op nascholing.be. (nummer van de sessie: MSFRA-20-10)

 

 

2.2 Extern aanbod: CNO

- Een vernieuwende aanpak voor de lessen Frans: een verhaal vol kansen, enkele valkuilen en veel concrete tips! (02/03/2020)

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel: "Co-teachen in de lessen Frans: een verhaal vol kansen, enkele valkuilen en veel concrete tips".

Help, we moeten activeren, differentiëren, coachen, leerlingen meester van hun leerproces maken, hen voldoende feedback geven en bovendien efficiënt evalueren!

Poging om dit alles in een haalbare lesformat te gieten.

We getuigen over onze ervaring als co-teachers Frans:

 • vanuit welke bedenkingen, noden hebben we de stap tot co-teachen gezet?
 • welke zijn de doelen die we hiermee beter bereiken?
 • hoe gaan we concreet te werk?
 • welke zijn de moeilijkheden die we ondervonden en ondervinden en hoe proberen we die op te lossen?
 • hoe reageren de leerlingen?

We getuigen over de integratie van activerende structuren in onze lessen Frans.

We leggen uit hoe dit alles leidde tot een vernieuwde examenvorm die we uitgebreid illustreren.

 

Lies Dommecent en Isabelle Vandenborre beiden leerkracht Frans 3e graad in SMSI Campus College te Ieper

Doelgroep: leerkrachten Frans secundair onderwijs, 2e en 3e graad tso, aso, kso.

Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk

 

2.3 Varia: Alliance française

 

- Literair café

Tijdens deze informele bijeenkomsten wordt telkens één boek besproken, dat de deelnemers vooraf hebben gelezen. Deze bijeenkomsten worden voorbereid en geleid door Griet Theeten (UGent – Hogeschool Gent). Voertaal is het Frans.

De literaire cafés van het eerste semester zijn meestal gewijd aan een boek van de auteurs die uitgenodigd worden voor een conferentie en ze hebben in principe plaats een week voor de komst van de betrokken auteurs.

Let op! Die auteurs zijn niet aanwezig op de literaire cafés.

Maandag 16 december 2019 – 19h30
« Les fils conducteurs » de Guillaume Poix

 

Meer info.

 

 

Met vriendelijke groeten

Mia Vanden Waeyenbergh
Pedagogisch begeleider Frans

mia.vandenwaeyenbergh@katholiekonderwijs.vlaanderen