Maandbericht handel bso en tso december 2019

Beste collega

Hierbij vind je het maandbericht van december 2019 voor het studiegebied Handel bso-tso. 

1. Vakgerichte informatie

1.1 Uitwisselingsplatform lesmateriaal  op Smartschool (herhaling)

Het uitwisselingsplatform op Smartschool is uitgebreid tot alle studierichtingen bso/tso van het studiegebied Handel. Het platform werkt volgens het principe: wie materiaal (toetsen, taken, examens, projecten, ....) wil delen, mailt deze digitaal naar mij (johan.fouquaert@katholiekonderwijs.vlaanderen). Ik post ze op het platform. Je krijgt van mij een login waarmee je al het materiaal dat anderen hebben ingestuurd kan lezen, downloaden, bewerken.

Er staat reeds heel wat materiaal op het plaform. Om het geheel overzichtelijk te houden, hebben we structuur in het platform gebracht. Daarom vraag ik je om volgende syntaxis in de naamgeving van je documenten te gebruiken:

Voor de leerplannen van de bso-studierichtingen die in competenties zijn geschreven vermeld je in de mail de studierichting/basis - of keuzemodule

Leerjaar_competentie_doelstellingnummer_naam leerkracht

Voor de leerplannen van de overige studierichtingen (basisoptie/beroepenveld 1e graad, tso 2e/3e graad Handel, BI, ST vermeld je in de mail de studierichting

Leerjaar_deel_doelstellingsnummer_naam leerkracht

Dit maakt het ook voor mij transparanter om de documenten op de juiste plaats te posten.

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

2.1.1 Nieuwe basisopties Economie en organisatie A- en B-stroom

Op maandag 23 maart 2020 organiseren we met de pedagogisch begeleiders van alle regio's een inspiratiedag rond de nieuwe basisopties Economie en organisatie A- en B-stroom in het Provinciehuis te Leuven. Reserveer deze datum al in uw agenda. Vanaf begin februari kan je inschrijven. Ik hou je via dit maandbericht op de hoogte.

2.1.2 Halve dag van Economie (voor leraren 3e graad Handel, Boekhouden-informatica)

Op maandag 11 mei organiseren we met de pedagogisch begeleiders van alle regio's een 'halve dag Economie aso-tso' in DSKO-Antwerpen. Wat mag je verwachten: Scale Up!: het nieuw businessgame van ODOO zal er gedemonstreerd worden door een medewerker van ODOO. Logos komt zijn TLT-international spel spelen met leraren. Colruyt heeft heel wat vacatures in 'supply chain'. Deze geraken moeilijk ingevuld omdat er in weinig leerlingen doorstromen naar de professionele bachelor. Colruyt laat leraren kennismaken met hun supply chain-spel. Ze bekijken met de deelnemende leraren hoe ze een samenwerking kunnen opzetten rond dit thema. Tenslotte komt Oxfam zijn spel 'Oxfamondiapolis' demonstreren. Een boeiend programma. Reserveer deze datum al in uw agenda. Ik verwittig via dit maandbericht wanneer de inschrijvingen online staan.

2.2 Extern aanbod

2.2.1 Wikifin start aanbod financiële educatie

Via deze link kan u zich inschrijven voor het Wikifin schoolplatform.

2.2.2 Doe-dagen Logistiek

RTC Vlaams-Brabant organiseert opnieuw doe-dagen Logistiek voor leerlingen uit de 3e graad bso/tso van het studiegebied Handel. Deze dagen gaan door op donderdag 7 november, donderdag 28 november en donderdag 23 april 2020. Je kan enkel inschrijven voor één van deze dagen om zoveel mogelijk scholen de kans te geven hier op in te tekenen.

2.2.3 Bedrijfsstage voor leraren

Ook in schooljaar 2019-2020 is het mogelijk om gratis vervangende klasactiviteiten te laten organiseren tijdens de afwezigheid van leraren die op bedrijfsstage willen gaan. Minister Weyts gaf hier de goedkeuring voor. Leraren van alle studiegebieden en vakken komen in aanmerking.

U vindt alle informatie via deze link.

Zowel de vervangende activiteiten voor de leerlingen als de bedrijfsstage voor de leerkrachten, worden telkens als een meerwaarde ervaren door de deelnemers.

2.2.4 Finlit: lesmateriaal financiële en economische competenties

De nieuwe eindtermen rond financiële en economische competenties 1e graad zijn in de vakken Mens- en samenleving (1A) en MAVO (1B) geïntegreerd en worden nu gerealiseerd in deze nieuwe leerplannen. In de tweede en derde graad wordt deze vernieuwing doorgetrokken: ook daar zullen nieuwe eindtermen rond financiële en economische geletterdheid voor alle leerlingen van doorstroom (aso/tso), doorstroom-arbeidsmarkt (tso) en arbeidsmarkt (bso) worden geïntroduceerd.

Graag nodigt Finlit u uit om tussen januari en april 2020 deel te nemen aan het uittesten van nieuw lesmateriaal hieromtrent in de tweede en derde graad. Dit lesmateriaal gaat in op de eindtermen rond ‘De werking van ondernemingen en organisaties en hun maatschappelijke rol’.

Tijdens ongeveer 4 lesuren werken uw leerlingen met een innovatieve bedrijfssimulatie. Tijdens deze bedrijfssimulatie liggen beslissingen van een fictief bedrijf in de handen van de leerlingen. Hierbij dienen leerlingen de productie, logistiek, marketing, administratie, en personeel te beheren om vooropgestelde doelen te bereiken. Via deze link kan u alvast een voorsmaakje van het lesmateriaal vinden: https://www.dropbox.com/s/g2a8zejgko7g6fz/bedrijfssimulatie%203.mp4?dl=0.

Aangezien we evalueren of het lesmateriaal de financiële en economische competenties van leerlingen effectief verhoogt, vragen we op voorhand en bij afloop aan de leerlingen om een korte vragenlijst in te vullen. Als u de lesinstructies nauwgezet opvolgt, maakt u bovendien kans om een van de 10 boekenbonnen te winnen ter waarde van 30 euro.

Heeft u interesse om met het lesmateriaal aan de slag te gaan? Vul dan zo snel mogelijk, en uiterlijk voor 17 januari 2020 het contactformulier (https://nl.surveymonkey.com/r/inschrijven-innovatief-lesmateriaal) in. Aangezien het om digitaal lesmateriaal gaat, is het belangrijk om de contactgegevens van alle deelnemende leraren op te geven.

Leerkrachten die zich inschrijven voor het project en hun persoonsgegevens via het invulformulier registeren, geven deze persoonsgegevens rechtstreeks aan de KU Leuven die deze gegevens verzamelt en verwerkt.

Prof. Kristof De Witte, Prof. Wouter Schelfhout, dr. Koen Declercq en Els Lagrou

Met vriendelijke groet

Johan Fouquaert

Studiegebiedbegeleider Handel bso-tso

0486 63 80 49

Johan.fouquaert@katholiekonderwijs.vlaanderen