Maandbericht wiskunde december 2019

 

1. Vakgerichte informatie

1.1 Aanbevelingen wiskunde

 • Modernisering secundair onderwijs.
  -Lerend netwerk eerste graad a-stroom. We voorzien (begin) februari een tweede netwerk met ondermeer uitwisseling/ervaringen proefwerken in functie van het nieuwe leerplan. Meer info volgt via mail.
  -De ontwikkelngscommissies finaliseren de eindtermen van de drie finaliteiten (doorstroom/dubbele/arbeidsmarkt). Ook de specfieke eindtermen zijn intussen volop in ontwikkeling. De vertaling van de eindtermen naar leerplannen (2e graad) zal van start gaan in het voorjaar van 2020.
   

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

Je vindt het overzicht van onze activiteiten op onze website nascholing. Kies links onderaan voor Regio Mechelen-Brussel en vervolgens secundair onderwijs. Via deze weg kan je je ook Inschrijven. Je mag je uiteraard ook aanmelden bij je vakbegeleider.

 • Aanvangsbegeleiding door de pedagogische begeleiding Mechelen-Brussel
  Als nieuwe leraar kan je voor ondersteuning terecht bij je vakbegeleider. Jouw school heeft de mogelijkheid om je hiervoor in te schrijven. Eens ingeschreven zal ik met jou contact opnemen om een afspraak te maken voor een persoonlijk coachingsgesprek in jouw school. Verdere info vind je ook bij je directie/mentor of via nascholing.be.

 

2.2 Extern aanbod

 • Aanbod wiskunde Katholiek Onderwijs Vlaanderen (algemeen klik hier)
  Raadpleeg voor meer informatie over onderstaande nascholingen wiskunde de website.

 • Nascholing “Met computationeel denken aan de slag in de STEM-vakken.”

Doelgroep: leerkrachten 1e graad STEM-vakken, ICT-coördinatoren.
Doel van deze nascholing is leren hoe de eindtermen computationeel denken kunnen gerealiseerd worden in de STEM-vakken.
Tijdens deze nascholing ontwikkelen we een aantal concrete, praktijkgerichte activiteiten/projecten rond computationeel denken. De eerste twee dagen gaan we dieper in op de
mogelijkheden binnen de vakken aardrijkskunde, techniek, wetenschappen en wiskunde. De laatste dag integreren we computationeel denken in interdisciplinaire STEM-projecten.
De nascholing wordt gegeven door lectoren van het hoger onderwijs.
De nascholing gaat door op 3 locaties Gent, Brugge en Hasselt. Inschrijven kan op de nascholingssite.

 

2.3 Activiteiten

 • Wiskundeolympiades
  De jaarlijkse wiskundeolympiades JWO en VWO eerste ronde (in de school) vinden plaats op woensdag 15 januari 2020.
  Tweede ronde (provinciaal) op 4 maart 2020. Finale gaat door in Brussel op 22 april 2020.
  Raadpleeg de website voor meer informatie en leuk oefenmateriaal voor je leerlingen.

2.4 Varia

 • Aanrader!
  Onder de loep in het tijdschrift Uitwiskeling (herfst 2019): 'Logaritmen'.
   

 • Communicatie met de vakbegeleiding

  Om een vlotte communicatie te verzekeren tussen de vakbegeleiding en de vakgroep (vakcoödinator) zou ik nogmaals willen vragen om mij een correct (thuis of school) e-mailadres te bezorgen én de vakverslagen te mailen.
   

 • Heb je zelf suggesties rond de ondersteuning van wiskunde (die je eventueel wenst te delen met je collega's), aarzel dan niet om mij te contacteren of ze mij te bezorgen zodat ik ze kan publiceren via de maandberichten!

 

Met vriendelijke groet
Michel Bogaerts
Pedagogisch begeleider wiskunde aartsbisdom Mechelen-Brussel.
michel.bogaerts@katholiekonderwijs.vlaanderen