maandbericht aardrijkskunde december 2019

Beste collega

Hier zijn de maandberichten weer. Afgelopen maand mocht ik veel (nieuwe) collega's ontmoeten. Dat leverde zeer inspirerende gesprekken op, dank je wel daarvoor!

Ik wens je een niet al te vermoeiende examenperiode, fijne laatste lessen van 2019, een witte kerst, een goed eindejaar en een liefdevolle decembermaand toe.

 

1. Vakgerichte informatie

Wil je meer info over de modernisering, de visie, structuur, lessentabellen, interdisciplinaire aanpak, ... ga dan naar de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, waar je alles netjes gebundeld vindt.

1.1 Leermateriaal voor natuur, ruimte en techniek (herhaling)

Artevelde hogeschool ontwikkelde ontzettend veel materiaal om mee aan de slag te gaan in het interdisciplinair vak natuur, ruimte en techniek. Bezoek zeker hun website!

1.2 Netwerking en samenwerken rond een thema (herhaling)

Zou je graag samenwerken met andere collega's rond een inhoudelijk of een didactisch thema om eventueel materiaal te ontwikkelen? Wij ondersteunen deze lerende netwerken graag en brengen je ook graag in contact met collega's. Geef gerust een seintje!

1.3 Terreinwerk in de eerste graad

Er zal een nascholing komen i.v.m. terreinwerk in de eerste graad. Dit omdat er in de verschillende regio's nogal wat vragen gesteld worden. Meer info komt nog in het volgende maandbericht.

1.4 Gratis lesmateriaal nascholingen aardrijkskunde met een wetenschappelijke blik

Het materiaal van deze 6 nascholingen waarbij aardrijkskunde benaderd werd vanuit de 'Big Ideas' kun je gezipt downloaden op de website van de Universiteit van Gent (kies ‘Info voor – Leerkracht). Na het downloaden moet je een paswoord aanvragen via luc.zwartjes@ugent.be om het bestand te openen. Thema's zijn: bodemkunde, cartografie, weer en klimaat, platentektoniek, draagkracht en kosmografie.

1.5 De fietsbarometer

Het instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM) van de Universiteit Gent ontwikkelt met steun van de Vlaamse overheid een platform waarop leerlingen aan de slag kunnen gaan als burgerwetenschappers om de fietsveiligheid rondom hun school in kaart te brengen. Ze duiden hun eigen routes aan en gaan hiermee aan de slag in GIS. Dit in drie klaargemaakte lespaketten voor de derde graad. De paketten zijn beschikbaar vanaf 1 maart 2020. Om je op weg te helpen organiseert IDM voorstellingen in verschillende provincies.  Voor onze regio is dat op donderdag 13 februari in het Sint-Theresiacollege, Veldstraat 11 1880 Kapelle-op-den-Bos van 19 u. tot 22 u.  Inschrijven is noodzakelijk! 

1.6 Wedstrijd GIRLS LEADING IN SCIENCE: nieuwe deadline

De wedstrijd GirLS (voor leerlingen van het 5de en 6de secundair onderwijs) vraagt om een filmpje op te sturen rond het thema 'Wat doet je dromen in de wetenschappelijke wereld?' Het doel is om jonge mensen, vooral meisjes, aan te sporen om wetenschappelijke of technische studies te ondernemen.  De organisatie heeft al vele filmpjes toegestuurd gekregen en stelt de deadline voor de voorselecties uit tot zondag 5 januari 2020. Meer info op de website van girlsleadingscience.

1.7 GIP mee voor de Prijs Focus Aarde 2019-2020 (herhaling)

De Prijs richt zich naar leerlingen uit het TSO, BSO, KSO, BuSO en CDO. Focus Aarde bekroont de beste geïntegreerde proeven (GIP) en vakoverschrijdende groepsprojecten (BuSO en CDO) die de aarde, de ruimte of de relatie mens-aarde tot onderwerp hebben, gezien vanuit wetenschappelijke, technische, kunstzinnige, ecologische, sociaal-geografisch of kosmologische hoek. Je kan inschrijven tot 30 april 2020. Het volledige kandidaatsdossier moet bezorgd worden tegen 24 mei 2020. Meer info op de website van De Stichting Koningin Paola.

1.8 Wist-je-dat?

- wetenschap meer is dan STEM? Een opiniestuk op vrtnws stelt dat het belang van historisch inzicht, culturele vorming en kritische reflectie groter is dan ooit. We moeten opletten dat wetenschap niet herleid wordt tot het technologisch oplossen van acute problemen.

- Tim Surma in de Universiteit van Nederland een antwoord geeft op de vraag: 'Waarom zou je nog iets leren als je het ook kunt googelen?'

- Venetië zonder maatregelen tegen 2100 elke dag onder water staat? De Standaard maakte er een mooi artikel van met grafieken. Zie bijlage.

- je een gratis pakket ArcGIS Online voor scholen kunt verkrijgen? Vul het aanvraagformulier in en ESRI Belux zal met jou contact opnemen en de codes bezorgen.

- Koen Meirlaen een overzichtssite maakte waarin hij het voor iedereen gemakkelijker wil maken om feit en fictie van mekaar te onderscheiden in het klimaatdebat? Deze website KUN je niet missen! Get informed! Get involved!

 

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

2.1.1 Overzicht op de nascholingswebsite

2.1.2 Aanvangsbegeleiding door de pedagogische begeleiding regio Mechelen-Brussel (herhaling)

Als nieuwe leraar kan je voor ondersteuning terecht bij je vakbegeleider. Jouw school heeft de mogelijkheid om je hiervoor in te schrijven door een mail te sturen naar annick.keunen@katholiekonderwijs.vlaanderen.  Eens ingeschreven zal ik contact met je opnemen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek in jouw school. We nodigen je dan ook uit voor onze dag van de aanvangsbegeleiding op 19/02, waar je in de voormiddag kunt kiezen tussen verschillende workshops (differentiëren, reflecteren, klasmanagement, feedback en rapportcommentaren). In de namiddag gaan we in op de vaknoden. We vatten alles samen in dit filmpje.

2.1.3 Lerende netwerkgroep natuur en ruimte 1° graad B-stroom (herhaling)

Naar aanleiding van het nieuwe leerplan natuur en ruimte willen we leraren samenbrengen om ervaringen en materiaal uit te wisselen, leren van elkaar en noden te bespreken. Er is ook ruimte voor discussie en vragen aan de begeleiders. Op basis van de noden kan er een vervolgtraject opgestart worden en eventueel nieuw lesmateriaal ontwikkeld worden.

Dit op woensdag 15 januari 2020 Van 14 u. tot 17 u. in het DPCM. Meer info op nascholing.be

2.1.4 Netwerken basisoptie STEM A en B stroom eerste graad

Voor leraren STEM eerste graad of leraren die mee schrijven aan bundels voor STEM eerste graad. Het doel van de nascholing: leren van elkaar, bundels samenstellen en uitwisselen. In elke sessie wordt er een voorstelling gedaan van inhoud bruikbaar binnen de basisoptie STEM. Sessie 1 vindt plaats in Mechelen, sessie 2 in Heverlee en sessie 3 in Londerzeel. Inschrijven kost 5 euro en kan op de nascholingswebsite van Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Mechelen-Brussel.

2.1.5 Wijze Lessen voor effectief onderwijs (Tim Surma)

Tim Surma is een van de auteurs van het boek: 'Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek', dat je gratis kunt downloaden. Op woensdag 5 februari van 13.30 u. tot 16 u. komt Tim Surma naar Mechelen. Leraren SO kunnen zich inschrijven voor deze sessie via de nascholingswebsite van Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Mechelen-Brussel. Inschrijven kan tot 2 februari en kost 25 euro.

 

2.2 Vormingsaanbod Vlaanderenbreed

2.2.1 Overzicht op de nascholingswebsite

2.2.2 Natuur, ruimte en techniek (herhaling)

Kennismaking Natuur, ruimte & techniek: wat, hoe en waarom? (2 halve dagen) Wanneer je goed geïnformeerd wil zijn, voor je het vak inricht.

Verdiepingstraject: leren ontwikkelen van een project voor Natuur, ruimte en techniek. (3 halve dagen) Wanneer je praktijkvoorbeelden wil uitwerken in fuctie van de eigen schoolcontext.

Implementatietraject: ontwikkelen van projecten voor Natuur, ruimte en techniek. (3 halve dagen) Wanneer je het vak al ingericht hebt en projecten en lessen wil ontwikkelen en uitwisselen met andere scholen.

Wanneer je het verdiepingstraject wil volgen is het de bedoeling dat je de kennismaking ook volgt. Heb je nog andere vragen / noden i.v.m. een interdisciplinair project, aarzel niet om me een mailtje te sturen!

2.2.3  Met computationeel denken aan de slag in de STEM-vakken

Tijdens deze nascholing ontwikkelen we een aantal concrete, praktijkgerichte activiteiten/projecten rond computationeel denken. De eerste twee dagen gaan we dieper in op de mogelijkheden binnen de vakken aardrijkskunde, techniek, wetenschappen en wiskunde. De laatste dag integreren we computationeel denken in interdisciplinaire STEM-projecten. De nascholing gaat door in de regio West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg op verschillende dagen van februari t.e.m. mei en kost 250 euro. Inschrijven kan via de nascholingswebsite.

 

2.3 Extern aanbod

2.3.1 Vereniging voor Leraren Aardrijkskunde Vlaams-Brabant en Brussel (voorheen WAB)

Om tegemoet te komen aan de pendelaars gaan de activiteiten dit jaar door op een nieuwe locatie: Atheneum De Ring aan het station van Leuven. Ingang, te voet/fiets of met de wagen, via de Justus Lipsiusstraat. Parkeren kan op de speelplaats.

 • di 21 jan: Ecosystemen oceanen door Evy Copejans
 • di 10 maart: Gis-viewers
 • woe 6 mei nm: excursie ‘nieuwe theorieën Hageland’ door Rik Houthuys

Meer info op de website van de VLA of op de facebookpagina.

2.3.2 Vereniging voor Leraren Aardrijkskunde (VLA)

 • za 21 maart: VLA-congres met thema ‘de ruimte rondom ons’
 • zomer 2020: geografische studiereis naar Kirgizië

2.3.3 KU Leuven

 • Ladies@Science. Wetenschappen iets voor meisjes? Natuurlijk!  Meer info op deze site. Op 24 aprill 2019 kun je boeiende workshops volgen.

 • Hou ook het project 'scientist@school' in het oog, waarbij er workshops in de klas gegeven worden onder begeleiding van een wetenschapper.

Meer info en inschrijven op de website over nascholingen.

2.3.4 VUB

Meer info op deze website.

2.3.5 UGent

 • Bekijk het programma over de gratis avondvoordrachten op de website.

Meer info op de website over bijscholing leerkrachten wetenschappen in het SO.

2.3.6 UAntwerpen

 • 12 feb: Laat de globe roteren en revolteren in jouw klaslokaal! Door Steve Coeimans.
 • 18 mrt: Maak je eigen geologische tijdschaal (in de gang)!Door Steve Coeimans.

Nascholingsaanbod op deze website.

Info over Studium Generale (een lezingenreeks) op deze website.

2.3.7 Eekhout Academy

 • 15 feb: dag van aardrijkskunde. Van 9u.-12u. te KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53, 8500 KORTRIJK. Thema: Taalrijk lesgeven. Inschrijven kan vanaf begin januari voor 55 euro op de website van de Eekhout Academy.

 

 

Heb je zelf nog interessante weetjes, tips die je wil delen, vragen? Aarzel niet om me te contacteren!

Met vriendelijke groet 

Anke Van Berendoncks

anke.vanberendoncks@katholiekonderwijs.vlaanderen

0496/02.99.44