maandbericht personenzorg januari 2020

Beste collega,

Na een deugddoende kerstvakantie, vliegen we er weer in. Wij zitten vol goede voornemens (en de leerlingen hopelijk ook) om nog maar eens het beste van onszelf te geven. Wij wensen ieder van jullie alvast een fantastisch 2020 toe!

Aarzel niet om ons te mailen, bellen, ... voor vragen of voor advies!

 

Renilde en Miet 

Renilde.verhaegen@katholiekonderwijs.vlaanderen GSM 0473 38 36 17 
miet.vanhilderson@katholiekonderwijs.vlaanderen GSM  0486 33 25 11

1. Vakgerichte informatie

Het vademecum Personenzorg  en de Vakdocumenten die belangrijke informatie bij de lesvoorbereiding bevatten, vind je eveneens terug op onze website. Klik hier om ze te raadplegen. Bij vakoverschrijdende documenten staan enkele algemene en nuttige documenten die niet vakgericht zijn.  

 

2. Aankondigingen

2.1  Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

 

2.1.1 Geplande bijeenkomsten tweede trimester schooljaar 2019-2020

 

2.1.1.1 Leerplantoelichting basisopties maatschappij en welzijn A- en B-stroom: voor leraren die de sessies in oktober gemist hebben. 

 • 05/03/2020: in het DPCMechelen van 9.30 tot 12u, inschrijven kan via deze link

2.1.1.2 Leerplanimplementatie basisoptie maatschappij en welzijn A-en B-stroom

 • 17/03/2020: A en B-stroom in het DPC Mechelen van 9.30u tot 16u  EN 15/05/2020:  A en B-stroom  in het DPC Mechelen van 9.30u tot 16u, inschrijven  voor beide sessies later

2.1.1.3 Studiedag voor leraren JGZ op 14/01/2020 en 25/03/2020

 • 14/01/2020: Op bezoek in het MPI Oosterlo. Tijdens deze studiedag willen we (verder) inzetten op het verkennen van mogelijkheden om het leeraanbod in de opleiding JGZ actueel en innovatief te maken. Door de kennismaking met deze zeer specifieke werking worden leraren geïnspireerd om ook de tewerkstellingskansen voor de leerlingen JGZ te verruimen. 
 • 25/03/2020:  Deelnemers onderzoeken op welke manier de aangeboden info een plaats kan vinden in het huidige leerplan JGZ

  Inschrijven voor deze nascholing van 2 sessies kan via deze link 

2.1.1.4 Coöperatieve leerstrategieën van Kagan

            meer info rond inschrijven volgt later

 • 4/5 sessie 1 in Gent

2.1.1.5 Intervisie

 • 19/04: intervisie IO met archief voor onderwijs in Odisee Brussel, Stormstraat 1, 100 Brussel. Deze hogeschool ligt op 200m van het centraal station. Inschrijven volgt later

 • 28/04: intervisie 2de graad VV: inschrijven kan via deze link

 • 25/05: intervisie VZ gaat door in Mechelen. In de voormiddag werkt Gerd Van Ael rond taal. Inschrijven volgt later

2.1.1.6 Hoe maak je effectieve lessen?

 • 05/02/2020: Tim Surma geeft een lezing over effectief lesgeven. Wat werkt wel en niet? Inschrijven kan via deze link

 

2.1.1.7 Lerend netwerk stagebegeleiders

 • 03/03:  lerend netwerk stagebegeleiders; van 9u30 tot 16u inschrijven kan via volgende link
 • 28/01: bijeenkomst leraren OH/OA: invulling assistentie in wonen, zorg en welzijn in Gent, Sint Baafshuis. Inschrijven kan via volgende link

2.1.2 Extra info voor stagebegeleiders secundair onderwijs

Vanaf 1 januari 2020 is er een verplichting om een Dimona uit te voeren voor elke bij een hogeschool, secundaire school voor gewoon of buitengewoon onderwijs, centrum voor volwassenonderwijs of centrum voor deeltijds onderwijs ingeschreven leerling/student/cursist die een onbezoldigde stage loopt.

Op de inrichtende macht van de onderwijsinstelling die de (leerling/student/cursist-)stagiair uitzendt, rust de verplichting tot aangifte. Enkele voorbeelden:

Een student van een hogeschool loopt in het kader van zijn lerarenopleiding stage in een secundaire school. Op de hogeschool rust de verplichting tot Dimona.

Een leerling van een secundaire school loopt een stage in een ziekenhuis. Op de secundaire school rust de verplichting tot Dimona.

Het gaat om een Dimona ‘STG’. Meer info vind je hier

 

 2.1.3 Aanvangsbegeleiding

Het traject aanvangsbegeleiding omvat een schoolbezoek en persoonlijk contact met je vakbegeleider, aangevuld met een dag speciaal voor beginnende leerkrachten op woensdag 19 februari te Mechelen.

Voor de dag van de beginnende leerkracht op 19/02 krijg je op een later moment nog concretere info!
De voormiddag (9u30 tot 12u) is facultatief . Je kan kiezen uit 4 workshops. De keuze voor deelname aan het voormiddaggedeelte bepaal je zelf in overleg met je vakbegeleider en je mentor/begeleider op school.

De namiddag op 19/02 is voor iedereen die is ingeschreven voor dit traject. Deze namiddag wordt ingevuld met een vakspecifieke workshop. (13u30 tot 15u30)

Inschrijven kan via deze link

3. Varia

 • Hoe ver staat de leerling in zijn leerproces? Ter inspiratie vind je hier een aantal exit tickets.

  Exit tickets (of afzwaaiers in het Nederlands) zijn een mooie manier om te  achterhalen wat leerlingen hebben geleerd tijdens de les. Ze zijn ontworpen  voor een snelle controle en kosten niet meer dan 3 tot 5 minuten om in te vullen. Ze kunnen snel gelezen en eventueel beoordeeld worden door de leerkracht. Dit laatste hoeft niet. De ingevulde exit tickets kun je gebruiken als start van je volgende les. Exit tickets kunnen ook bepalen of je lesstof opnieuw moet aanbieden. Ze kunnen ook gebruikt worden om leerlingen in te delen in groepjes gebaseerd op hun begripsniveau.

  Deze kosten 4 euro

 •  Het nieuwe schooljaar én de nieuwe sleutelcompetenties zijn ondertussen al een aantal maanden in voege. Vlajo probeert in deze uitdagende tijden haar missie verder uit te dragen. En die missie bestaat uit o.a. het ondersteunen van onze leerkrachten. Met onze programma’s Talent4Change en Kid@bizz bieden we een veilig kader om aan de slag te gaan met o.a. de transversale eindtermen in de eerste graad.

  In 2020 bieden we in heel Vlaanderen gratis workshops aan waarbij deze nieuwe projecten op een verdiepend niveau worden toegelicht. Verdiepend betekent dat  we echt concreet kijken hoe het programma inhoudelijk werkt, welke vertaalslagen er gemaakt kunnen worden naar de sleutelcompetenties, eindtermen, basisopties, kortom naar de eigen klaspraktijk.

   

 

renilde.verhaegen@katholiekonderwijs.vlaanderen 0473 38 36 17

miet.vanhilderson@katholiekonderwijs.vlaanderen  0486 33 25 11