maandbericht Frans januari 2020

 

La nouvelle année marque le début d'une nouvelle page:

de nouvelles personnes à rencontrer, de nouvelles aventures à vivre,

et de nouveaux souvenirs à créer!

Je vous souhaite plein de bonheur pour toutes ces nouvelles choses,

et une très belle année 2020!

Mia

 

1. Vakgerichte info: lerarentop 1010

Op 5 februari 2020 organiseren we de Lerarentop voor leraren van het eerste jaar secundair onderwijs. We bevragen 1010 leraren! Ook directeurs en leden van het middenkader die al werkten met het Gemeenschappelijk funderend leerplan en het Gemeenschappelijk leerplan ICT zijn welkom. Je kunt je nu inschrijven.

Wat?

5 februari wordt een dag vol uitwisseling. In werkgroepen verzamelen we je tips en feedback over de leerplannen van de eerste graad en LLinkid. Jan Royackers van Schoolmakers schetst in de keynote concrete kansen om vanuit de nieuwe leerplannen te werken aan onderwijskwaliteit. Daarnaast geven we handvatten en inspirerende voorbeelden, waarmee je op school aan de slag kunt gaan.

Voor wie?

Leraren eerste jaar secundair onderwijs, middenkader en directies.

Wanneer?

Woensdag 5 februari 2020 van 9 tot 16 uur.

Waar?

KU Leuven

Schrijf je in voor deze gratis netwerkdag!

 

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

- Netwerk Frans 2e en 3e graad bso/tso/kso (sessie 2)

Hoe kun je de actualiteit uit de Francofonie tot bij de leerlingen brengen? Is dit haalbaar? Wat doen andere collega's zoal qua actualiteit? Een heel breed thema waarover we ons tijdens dit netwerkmoment willen buigen.

Op het einde kiezen we het onderwerp voor de volgende bijeenkomst.

's Middags gaan we in de stad een broodje eten. Dit is niet inbegrepen en kun je ter plaatse betalen.

 

Doelgroep: leerkrachten Frans 1e graad A- en B-stroom

Aantal deelnemers: beperkt tot 15

Datum: maandag 27 januari 2020, 10u - 15u (onthaal vanaf 9.30u)

Locatie: Diocesaan Centrum, Fr. De Merodestraat 18, 2800 Mechelen

Je kunt je inschrijven op nascholing.be. (nummer van de sessie: MSFRA-20-08)

 

- Wijze lessen voor effectief onderwijs door Tim Surma

Ben je op zoek naar strategieën die je kan inzetten zodat je leerlingen de aangebrachte leerstof grondiger verwerven? Hoe kan je je les op een efficiënte manier organiseren?

In deze sessie gaat Tim Surma dieper in op de wetenschap van het leren en krijg je handvaten aangereikt om je lespraktijk effectiever te maken.

Cognitieve psychologie, lerareneffectiviteitsstudies én praktijkervaring van een groot aantal leraren: meer heb je niet nodig om tot een mix te komen van instructieprincipes die garant staan voor een effectieve les. Tijdens deze workshop zoomt Tim Surma in op een aantal strategieën die het leren van de leerling ondersteunen, en die elke leraar zomaar kan inzetten.

 

Leiding: Tim Surma

Doelgroep: leraren SO

Datum woensdag 5 februari 2020, 13.30u – 16u

Locatie: Diocesaan Centrum, Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen

Je kunt je inschrijven op nascholing.be. (nummer van de sessie: MSGRL-BET-20-01)

 

- Netwerk Frans 2e en 3e graad aso (sessie 2)

Hoe gebruik je het vaakst een vreemde taal? Inderdaad, mondeling. En dan nog voornamelijk in gesprekssituaties. Deze keer gaan we met het netwerk op zoek naar leuke mondelinge opdrachten, die we doelgericht kunnen inzetten, los van het handboek. Hierbij denken we o.a. aan rollenspellen, één minuut-gesprekken …

Tegelijkertijd gaan we ook na hoe we de leerling hiervoor kunnen motiveren en welke ondersteuning we kunnen aanbieden, zodat elke leerling kan deelnemen en zijn spreekdurf en zelfredzaamheid kan ontwikkelen.

Op het einde kiezen we het onderwerp voor de volgende bijeenkomst.

's Middags gaan we in de stad een broodje eten. Dit is niet inbegrepen en kun je ter plaatse betalen.

 

Doelgroep: leerkrachten Frans 2e en 3e graad aso

Aantal deelnemers: beperkt tot 15

Datum: maandag 2 maart 2020, 10u - 15u (onthaal vanaf 9u30)

Locatie: Diocesaan Centrum, Fr. De Merodestraat 18, 2800 Mechelen

Je kunt je inschrijven op nascholing.be. (nummer van de sessie: MSFRA-20-09)

 

- Leerplanvoorstelling basisoptie Moderne Talen – Wetenschappen, component Moderne Talen

Wil je goed op de hoogte zijn van het nieuwe leerplan ‘Moderne Talen – Wetenschappen, component Moderne Talen’ voor de 1e graad secundair onderwijs? Dan is dit aanbod een must voor jou en je collega’s. In deze vorming verkennen we het nieuwe leerplan en geven we wenken om tot realisatie van de leerplandoelen te komen.

We brengen in deze vorming verschillende leraren bijeen om samen te leren.

Tijdens de middag wordt er een broodje voorzien.

 

Leiding: Gino (Nederlands), Mark (Engels) en Mia (Frans)

Doelgroep: leerkrachten Frans 1e graad A-stroom

Datum: dinsdag 3 maart 2020, 10u - 15u (onthaal vanaf 9u30)

Locatie: Diocesaan Centrum, Fr. De Merodestraat 18, 2800 Mechelen

Je kunt je inschrijven op nascholing.be. (nummer van de sessie: MSFRA-BET-20-01)

 

- Netwerk Frans 1e graad A- en B-stroom (sessie 2)

Tijdens het vorige netwerk hebben we de verdiepingsdoelen onder de loep genomen. We trekken de differentiatie nu verder open en bekijken de verschillende mogelijkheden. We bespreken binnenklasdifferentiatie met o.a. het drie sporen beleid en bekijken ook de mogelijkheden van externe differentiatie zoals flexuren, co-teaching, plusuren, remediëringsuren …

Naast input voorzien we vooral tijd voor overleg en het uitwisselen van ervaringen.

Op het einde kiezen we het onderwerp voor de volgende bijeenkomst.

's Middags gaan we in de stad een broodje eten. Dit is niet inbegrepen en kun je ter plaatse betalen.

 

Doelgroep: leerkrachten Frans 1e graad A- en B-stroom

Aantal deelnemers: beperkt tot 15

Datum: donderdag 5 maart 2020, 10u - 15u (onthaal vanaf 9.30u)

Locatie: Diocesaan Centrum, Fr. De Merodestraat 18, 2800 Mechelen

Je kunt je inschrijven op nascholing.be. (nummer van de sessie: MSFRA-19-07)

 

- Dag van het leerplan Frans 1ste graad B-stroom

Een regio-overschrijdende samenwerking tussen de begeleiders Frans van de regio Mechelen-Brussel en de regio Antwerpen.

In opvolging van de leerplanvoorstellingen 1ste graad Frans B-stroom ontdekken de deelnemers concrete implementatiemogelijkheden binnen de eigen context en input van de school.

De collega’s verkennen concrete voorbeelden, wisselen eigen praktijkervaringen uit en creëren samen effectieve en efficiënte toepassingen op maat.

De nascholing zet expliciet in op planning, leertrajecten, differentiatie, attitudes, evaluatie en rapportering. Daarenboven kunnen de deelnemers bij inschrijving extra items bestellen.

 

Doelgroep: leerkrachten Frans 1e graad B-stroom

Datum + locatie:

Maandag 16 maart 2020 (09.30 - 16.00 uur, onthaal vanaf 9 uur)

Diocesaan Pastoraal Centrum, Fr. De Merodestraat 18 2800 Mechelen

of

Dinsdag 17 maart 2020 (09.30 - 16.00 uur, onthaal vanaf 9 uur)

DSKO, Noorderlaan 108 2030 Antwerpen

Je kunt je inschrijven op nascholing.be. (nummer van de sessie: MSFRA-20-10)

 

 

2.2 Extern aanbod:

2.2.1 Profff

 

In bijlage vind je de affiche met de aankondiging van de jaarlijkse studiedag.

Noteer alvast in je agenda: 6 maart, Ledeganckstraat 8, Hogent, in Gent.

Het definitieve programma verschijnt binnenkort op de website van PROFFF. De inschrijvingsmodaliteiten staan in het decembernummer.

 

2.2.2 CNO

 

- Taaldag 2020 (06/02/2020)

Net zoals andere jaren kan je op de Taaldag 2020 kiezen uit een waaier van sessies rond talen.

Er zijn sessies waar over bepaalde items een wetenschappelijk onderbouwde visie wordt meegegeven (begrijpend lezen, de opbouw van woordenschat…).

We bieden sessies aan die ervoor zorgen dat je boeiende lessen meekrijgt voor de volgende dag.

Of je kan deelnemen aan sessies voor de toekomst (omgaan met games, visual harvesting, werken met virtual reality).

Aan jou de keuze!

Een gedetailleerd overzicht van het aanbod vind je op de site.

 

Doelgroep: leerkrachten talen (Nederlands, NT2 en vreemde talen) uit het secundair onderwijs, maar ook uit het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs.

Locatie: Universiteit Antwerpen Stadscampus, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen

 

- Dramatische expressie in de lessen moderne vreemde talen (20/02/2020)

Sommige leerkrachten vreemde talen hebben nood aan inspiratie om met dramatische werkvormen aan de slag te gaan. Ze hebben er te weinig ervaring mee, of weten niet hoe ze ermee moeten beginnen. Dat probleem wordt verholpen in deze workshop!

Er komen een aantal taal- en toneelspelletjes en communicatieve expressieopdrachten aan bod die elke enthousiaste leerkracht zelf kan doen in de klas. Acteerervaring is absoluut niet nodig. De activiteiten bevorderen de groepssfeer, geven het zelfvertrouwen van de leerlingen een boost en zorgen bovenal voor plezier in de klas.

We bekijken hoe je leerlingen kunt helpen een goeie presentatie te geven en tonen wat je in de klas kunt doen met poëzie en dramatisch tekstmateriaal. Verder geven we tips om eventueel zelf aan de slag te gaan met een toneeltekst of roman.

 

Peter Schoenaerts studeerde Germaanse Talen aan de KUL en volgde een drama-opleiding aan de American Academy of Dramatic Arts in New York. Hij was lange tijd verbonden aan het Instituut voor Levende Talen in Leuven en werkte voor de Nederlandse Taalunie. Momenteel is hij eindredacteur bij het weekblad Humo en dagelijks leider van theatergroep ‘Theater van A tot Z’. (www.theateraz.be)

Doelgroep: leraren moderne vreemde talen alle richtingen

Locatie: Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

 

- Les perles de la chanson française (04/03/2020)

Kent het Franse chanson een revival?
Is het Franse chanson überhaupt nog hip en kan het onze jongeren nog aanspreken?
Help, ik wil wel Franse muziek gebruiken in mijn les. Maar wat? En hoe?

In het eerste deel wordt een historisch overzicht gegeven van het Franse chanson. Een format die heel goed te gebruiken is voor een tweetal lessen Franse cultuur.

In deel twee worden aan de hand van thema’s een aantal klassiekers of actuele liedjes besproken met de nodige aandacht voor het didactische gebruik in de les.

Het geheel wordt doorspekt met tal van fragmenten, verhalen, anekdotes…

 

Samaey Stefaan, voormalig leraar Frans, coördinerend directeur secundair onderwijs scholengemeenschap Houtland.

Doelgroep: leerkrachten Frans s.o.

Locatie: Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

 

- Dyslexie en andere uitdagingen binnen de MVT (26/03/2020 en 12/05/2020)

Deze nascholing is een herwerking van de nascholing Leerzorg in het moderne vreemde talenonderwijs die in het verleden werd aangeboden door CNO.

Heel wat leerlingen in het secundair onderwijs hebben problemen met lezen of schrijven. De oorzaken hiervoor zijn divers en kunnen variëren van zwakke taalaanleg tot leer- en ontwikkelingsstoornissen. Zeker de leerlingen uit deze laatste groep komen in het secundair onderwijs voor grote problemen te staan bij het verwerven van vreemde talen. Deze cursus wil een aanzet bieden om met deze leerlingen op weg te gaan. Daarnaast hebben we ook oog voor hoogbegaafde leerlingen.

In deze nascholing komen de twee belangrijkste vreemde talen uit het s.o. aan bod, Engels en Frans, maar de cursisten kunnen deze inzichten gemakkelijk vertalen naar de didaktiek van het Duits of het Spaans.

We vertrekken vanuit de didactiek van de schoolvakken Frans en Engels en trachten de verschillende aspecten van het moderne vreemde talenonderwijs te bekijken vanuit het standpunt van de leerder met specifieke noden. De eerste dag wordt er ingegaan op tips voor de lespraktijk, de tweede dag bekijken we de evaluatie van nabij.

 

Ingrid De Gezelle heeft een masterdiploma in de Duitse en Engelse taal- en letterkunde. Ze is leerkracht Engels en Duits en ook zorgcoördinator op het Sint-Ritacollege in Kontich.

Hilde de Lentacker heeft een masterdiploma Romaanse Talen. Ze geeft privélessen Frans met als specialiteit hulp bij dyslexie. Ze was vroeger leerkracht Frans in het secundair onderwijs.

Doelgroep: leerkrachten Engels en Frans (s.o.), leerling- en zorgbegeleiders.

Locatie: Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

 

2.2.3 AVL-nascholingen

 

- Comment stimuler le plaisir de lire? Approches innovantes et romans pour ados (12/02/2020)

Force est de constater que la lecture d’un livre en français est souvent une épreuve pour nos élèves. Les nouveaux objectifs finaux veulent changer la donne et insistent sur la stimulation du plaisir de lire.

Comment s’y prendre ? En nous basant sur la recherche de Theo Witte sur le développement littéraire, nous proposons quelques approches stimulant le plaisir de la lecture chez les élèves. La différenciation, la pédagogie active, la motivation, les stratégies méta-affectives et le défi sont les maîtres mots de ces approches.

Cette formation est conçue sous forme d’atelier. Nous fournirons des outils permettant de stimuler le plaisir de lire. Nous proposerons une série d’activités de réflexion et d’échange sur ces outils. Ensuite, nous présenterons un choix abondant de romans ados récents pour nos élèves du 2e et 3e degré aso et tso.

 

Barbara De Graeve en Joëlle De Pessemier

Doelgroep: leerkrachten Frans, pedagogisch begeleiders, studenten

Locatie: Erasmusplein 2, 3000 Leuven

Meer info vind je hier.

 

2.2.4 Eekhout Academy

 

- Dag van Frans (06/02/2020)

Het aanbod is zeer gevarieerd. Neem zeker een kijkje!

Doelgroep: leerkrachten Frans

Locatie: KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

 

2.3 Varia

2.3.1 Concours Haiku

 

De 'concours Haiku' heeft als doel de haiku onder de aandacht te brengen. Alle leerlingen, ongeacht hun ERK-niveau, kunnen deelnemen. Er is ook een aparte categorie voor leerkrachten Frans.

Je kan deelnemen tot 14/02/2020.

Klik hier voor meer info.

 

2.3.2 Swap-swap

 

Swap-Swap heeft een gloednieuw en verbeterd platform voor taaluitwisselingen klaar. Tijd dus voor een update.

Swap-Swap heeft een verbeterde versie van haar platform gelanceerd. Anders dan vroeger kan je op het nieuwe platform ook zonder account op Swap-Swap zien welke Swaps ingeschreven zijn. Om het volledige profiel te zien en contact op te nemen met een andere Swap, moet je eerst zelf inschrijven. Dit doe je eenvoudig en snel in drie stappen.

Het nieuwe platform voorziet geen aparte rol meer voor ouders en jongeren, wat het duidelijker maakt. Uiteraard kunnen jongeren nog steeds zelf Swap-Swap gebruiken. Hun veiligheid online wordt zoals voorheen gegarandeerd door het account te koppelen aan het emailadres van een ouder. Meldingen worden naar dit emaildres verstuurd.

Deze en andere wijzigingen zijn geïnspireerd door de feedback die verschillende Swaps ons stuurden.

Bekijk het nieuwe platform hier.

 

 

 

Met vriendelijke groeten

Mia Vanden Waeyenbergh
Pedagogisch begeleider Frans

mia.vandenwaeyenbergh@katholiekonderwijs.vlaanderen

 

Bijlage: