maandbericht Nederlands januari 2020

1. Vakgerichte informatie

Ook via dit Maandbericht: onze beste wensen voor 2020! We wensen jullie een boeiend en uitdagend jaar, ruimte voor jullie familie en vrienden, maar ook rust en voldoende vrije tijd. Geniet ook van literatuur, films en sterke tv-reeksen!

 

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

2.1.1 Teamgerichte nascholingen taalbeschouwing

 • Op dinsdag 3 maart stellen Mia, Mark en ik het leerplan voor de basisoptie Moderne Talen-wetenschappen voor. Wil je goed op de hoogte zijn van de component Moderne Talen binnen deze optie, dan is deze vorming een must voor jou en je collega’s. We verkennen het nieuwe leerplan en geven wenken om tot realisatie van de leerplandoelen te komen. Alle informatie vind je via deze link.
   
 • Op woensdag 29 januari vindt de nascholing rond 'Feedback doen werken en breed evalueren voor de eerste graad' plaats. Veel vakgroepen Nederlands denken actief na over hun evaluaties. Leraren zetten sterk in op feedback geven, maar merken te vaak dat bij dezelfde leerlingen dezelfde opmerkingen keer op keer herhaald worden. Dit zorgt soms voor frustratie en doet twijfelen aan de zinvolheid en het leerrendement van de opdrachten. Tijdens deze sessie maken de deelnemers kennis met technieken om leerlingen gericht aan de slag te laten gaan met de feedback die ze in taalvakken kregen. We gaan aan de hand van voorbeelden bij Nederlands na hoe we leerlingen gericht kunnen laten reflecteren op hun resultaten en ontdekken strategieën om persoonlijke groei op een haalbare manier in onze opdrachten binnen te brengen.

  Tijdens deze sessie maken de deelnemers kennis met technieken om leerlingen gericht aan de slag te laten gaan met de feedback die ze kregen. We gaan na hoe we leerlingen gericht kunnen laten reflecteren op hun resultaten en ontdekken strategieën om persoonlijke groei op een haalbare manier in onze opdrachten binnen te brengen. We staan ook stil bij de evaluatie van attitudes.

  Er zijn nog plaatsen beschikbaar; je kunt inschrijven via deze rechtstreekse link.

 

2.1.2  Aanvangsbegeleiding door de pedagogische begeleiding regio Mechelen-Brussel

 • Als nieuwe leraar kan je voor ondersteuning terecht bij je vakbegeleider. Jouw school heeft de mogelijkheid om je hiervoor in te schrijven. Eens ingeschreven zal ik met jou contact opnemen om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek in jouw school. Verdere info vind je ook bij je directie/mentor, in de rubriek vakoverstijgende informatie en via deze rechtstreekse link.
   
 • Op woensdag 15 januari is er een intervisiemoment voor leraren die vorige schooljaren het traject aanvangsbegeleiding liepen. We wisselen concrete ervaringen uit en maken een stand van zaken: wat gaat goed?, wat waren fijne lesmomenten?, welke groeikans hebben we nog?, welke concrete vragen (vakinhoudelijk, organisatorisch, leerplangebonden, evaluatiegericht…) hebben we?
  Ik nodig jullie uit concrete vragen mee te brengen. Zo kunnen we een open gesprek voeren vanuit onderwerpen die er voor jullie toe doen. Als je lesmateriaal maakte waar je fier op bent, dan nodig ik je uit dit mee te brengen om te delen met andere aanwezigen. Inschrijven kan via deze link.
   
 • Op woensdag 19 februari vindt de Dag van de beginnende leerkracht plaats in onze regio. In de voormiddag kunnen deelnemers kiezen uit een aanbod aan workshops, in de namiddag zit Gino samen met de beginnende leraren Nederlands. Alle informatie vind je op deze pagina.

 

2.2 Extern aanbod

 • Op woensdag 6 februari vindt de jaarlijkse Taaldag van het nascholingscentrum CNO plaats. Alle informatie vind je via deze link.
   
 • De faculteit Letteren van de KU Leuven vroeg ons ook om dit bericht door te geven:Op woensdag 22 april 2020 bundelen taalkundigen, vakdidactici en praktijklectoren van de faculteit Letteren hun krachten voor de derde Dag van het Taalonderwijs. We starten de dag met een korte toelichting bij de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad, en wat die eindtermen betekenen voor het taalonderwijs.  Vervolgens bieden we een reeks hands-on workshops aan waarin taalkundige thema’s in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Latijn en Grieks worden besproken, maar ook interactieve sessies rond algemeen-relevante thema’s zoals academische vaardigheden en digitale kanalen voor het taalonderwijs. We sluiten de dag af met een lezing over transversale competenties en de relatie tussen talen en andere vakken (“Taalkunde en interdisciplinariteit”).

  De studiedag vindt plaats in Leuven van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

3. Inspiratie

 • De Olympiade Nederlands is een wedstrijd waarin leerlingen vanaf 15 jaar vragen en puzzels oplossen over de Nederlandse taal en literatuur. Ze bestaat uit avontuurlijke opdrachten die op speelse wijze het talent voor taal- en literatuurwetenschap testen.

  De Olympiade is een initiatief van de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit Nijmegen en richt zich tot leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs. De organisatoren willen met het initiatief de studie van het Nederlands weer onder de aandacht van jonge mensen brengen als een uitdagende en veelzijdige discipline.

  Meer informatie over het initiatief kan je vinden op deze website. Een enthousiasmerend promotiefilmpje van de Antwerpse stadsdichter Maud Vanhauwaert vind je dan weer via deze link.

 • De poëzieweek van 30 januari tot 5 februari heeft als thema 'De toekomst is nu'. Op poezieweek.com vind je gratis materiaal om meer poëzie (of een dichter) in de klas te halen. Het Poëziegeschenk 2020, getiteld nu, is een bloemlezing met werk van tien jonge, talentvolle dichters uit Vlaanderen en Nederland. Via deze rechtstreekse link vind je de downloadbare lesbundels en een warme oproep om op 30 januari rond poëzie te werken op en rond de school.

 • Met de nieuwe en gratis online schrijftool ‘Fungel’ (FUNctionele GELetterdheid) wil UCLL leerlingen plezier laten beleven aan taal. De tool is bedoeld voor leerlingen uit de derde graad van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs, maar kan zeker ook ex-OKAN-leerlingen ondersteunen. Er zitten drie verschillende teksttypes in Fungel: de e-mail, het verhaal en de weettekst, die aansluiten bij de eindtermen schrijven. Meer info vind je hier.

 

Vriendelijke groet

Gino Bombeke (pedagogisch begeleider Nederlands tso/kso/aso) - gino.bombeke@katholiekonderwijs.vlaanderen

Gerd Van Ael (pedagogisch begeleider voor de B-stroom) - gerd.vanael@katholiekonderwijs.vlaanderen