maandbericht aardrijkskunde januari 2020

Beste leraar aardrijkskunde

Ik wens je heel veel doorzettingsvermogen, goede moed, collegialiteit en positivisme in 2020, blijf geloven in je dromen!

 

1. Vakgerichte informatie

Wil je meer info over de modernisering, de visie, structuur, lessentabellen, interdisciplinaire aanpak, ... ga dan naar de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, waar je alles netjes gebundeld vindt.

1.1 Nascholing terreinwerk in de eerste graad

In het nieuwe leerplan van de eerste graad lezen we dat 'leerlingen gegevens kunnen verzamelen aan de hand van terreintechnieken' (LPD5), dat 'leerlingen op gepaste wijze hulpmiddelen gebruiken om een terreinstudie uit te voeren' (LPD6), dat 'leerlingen via een terreinstudie relaties onderzoeken' (LPD23)... leerlingen moeten dus zelf aan de slag op het terrein! Het terrein is ons labo.

Wat kun je allemaal doen in een terreinstudie? We organiseren deze nascholing drie keer zodat je kunt kiezen uit data en locaties: dinsdagnamiddag 3 maart  in de omgeving van Mechelen, donderdagnamiddag 5 maart in de omgeving van Diest en donderdagnamiddag 12 maart in de omgeving van Gent. Dit telkens van 14 u. - 17.30 u. Breng je laptop en een mobile device (smartphone of tablet) mee.

In het volgende maandbericht zal ik de link toevoegen waar je kunt inschrijven.

1.2 Leerkracht tweede jaar: nood aan info over het nieuw leerplan?

Ben je leerkracht in het tweede jaar, heb je de leerplanvoorstellingen van vorig schooljaar niet gevolgd en wil je graag meer info over (de geest) van het nieuwe leerplan? Laat me dan iets weten, dan richt ik een voorstelling in. Uiteraard is iedereen welkom die meer info over het leerplan eerste graad wil.

1.3 Nieuwe rubriek: het leerplan eerste graad, doel per doel uitgelegd

Het nieuwe leerplan geeft veel ruimte aan de leraren. Aan de ene kant is dit fantastisch omdat je dit helemaal naar je hand kunt zetten, volgens je eigen persoonlijkheid en specialiteit. Anderzijds is het ook moeilijk om aan te voelen hoe ver je mag gaan in die vrijheid. Om je te ondersteunen bij die interpretatie starten we met een nieuwe rubriek, waarbij we je doel per doel uitleg geven.  We zullen telkens toelichten waarom dat leerplandoel opgenomen is, wat men er mee bedoelt en hoe je het in de klas zou kunnen behandelen.

Bij dit maandbericht staan we stil bij de inleiding (opbouw) van het leerplan, bij LPD 18 en LPD 19.  Ga naar onze map op Google Drive om de toelichting te lezen.

1.4 De fietsbarometer: gratis lespakket rond GIS en mobiliteit

Het instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM) van de Universiteit Gent ontwikkelt met steun van de Vlaamse overheid een platform waarop leerlingen aan de slag kunnen gaan als burgerwetenschappers om de fietsveiligheid rondom hun school in kaart te brengen. Ze duiden hun eigen routes aan en gaan hiermee aan de slag in GIS. Dit in drie klaargemaakte lespaketten voor de derde graad. De paketten zijn beschikbaar vanaf 1 maart 2020. Om je op weg te helpen organiseert IDM voorstellingen in verschillende provincies.  Voor onze regio is dat op donderdag 13 februari in het Sint-Theresiacollege, Veldstraat 11 1880 Kapelle-op-den-Bos van 19 u. tot 22 u.  Inschrijven is noodzakelijk (bij deze link vind je ook de data van de voorstellingen in de andere provincies). Meer info op de website van de fietsbarometer

1.5 GIP mee voor de Prijs Focus Aarde 2019-2020 (herhaling)

De Prijs richt zich naar leerlingen uit het TSO, BSO, KSO, BuSO en CDO. Focus Aarde bekroont de beste geïntegreerde proeven (GIP) en vakoverschrijdende groepsprojecten (BuSO en CDO) die de aarde, de ruimte of de relatie mens-aarde tot onderwerp hebben, gezien vanuit wetenschappelijke, technische, kunstzinnige, ecologische, sociaal-geografisch of kosmologische hoek. Je kan inschrijven tot 30 april 2020. Het volledige kandidaatsdossier moet bezorgd worden tegen 24 mei 2020. Meer info op de website van De Stichting Koningin Paola.

1.6 Wist-je-dat?

- Maarten Lambrechts een heel leuke gisviewer maakte waarbij men de luchtfoto van 1971 kan vergelijken met nu, door met een 'loep' over de kaart te gaan?

- De Arteveldehogeschool een lijst aanlegde van apps die je kunt gebruiken in de aardrijkskunde les?

- De Standaard de betonwoede van 1975 tot 2014, tot op gemeentenivau, digitaal voorstelt?

- De USGS ons een zeer eenvoudige voorstelling biedt van recente aardbevingen, aangeduid op een wereldkaart met plaatranden?

- Je op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen verschillende instructiefilmpjes kunt terugvinden over het gebruik van LLinkid?

 

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

2.1.1 Overzicht op de nascholingswebsite

2.1.2 Aanvangsbegeleiding door de pedagogische begeleiding regio Mechelen-Brussel (herhaling)

Als nieuwe leraar kan je voor ondersteuning terecht bij je vakbegeleider. Jouw school heeft de mogelijkheid om je hiervoor in te schrijven door een mail te sturen naar annick.keunen@katholiekonderwijs.vlaanderen.  Eens ingeschreven zal ik contact met je opnemen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek in jouw school. We nodigen je dan ook uit voor onze dag van de aanvangsbegeleiding op 19/02, waar je in de voormiddag kunt kiezen tussen verschillende workshops (differentiëren, reflecteren, klasmanagement, feedback en rapportcommentaren). In de namiddag gaan we in op de vaknoden. We vatten alles samen in dit filmpje.

2.1.3 Lerende netwerkgroep natuur en ruimte 1° graad B-stroom (herhaling)

Naar aanleiding van het nieuwe leerplan natuur en ruimte willen we leraren samenbrengen om ervaringen en materiaal uit te wisselen, leren van elkaar en noden te bespreken. Er is ook ruimte voor discussie en vragen aan de begeleiders. Op basis van de noden kan er een vervolgtraject opgestart worden en eventueel nieuw lesmateriaal ontwikkeld worden.

Dit op woensdag 15 januari 2020 Van 14 u. tot 17 u. in het DPCM. Meer info op nascholing.be

2.1.4 Netwerken basisoptie STEM A en B stroom eerste graad (herhaling)

Voor leraren STEM eerste graad of leraren die mee schrijven aan bundels voor STEM eerste graad. Het doel van de nascholing: leren van elkaar, bundels samenstellen en uitwisselen. In elke sessie wordt er een voorstelling gedaan van inhoud bruikbaar binnen de basisoptie STEM. Sessie 1 vindt plaats in Mechelen (5/2), sessie 2 in Heverlee (30/4) en sessie 3 in Merchtem (10/6). Inschrijven kost 5 euro en kan op de nascholingswebsite van Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Mechelen-Brussel.

2.1.5 Wijze Lessen voor effectief onderwijs (Tim Surma) (herhaling)

Tim Surma is een van de auteurs van het boek: 'Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek', dat je gratis kunt downloaden. Op woensdag 5 februari van 13.30 u. tot 16 u. komt Tim Surma naar Mechelen. Leraren SO kunnen zich inschrijven voor deze sessie via de nascholingswebsite van Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Mechelen-Brussel. Inschrijven kan tot 2 februari en kost 25 euro.

 

2.2 Vormingsaanbod Vlaanderenbreed

2.2.1 Overzicht op de nascholingswebsite

2.2.2 Natuur, ruimte en techniek (herhaling)

Kennismaking Natuur, ruimte & techniek: wat, hoe en waarom? (2 halve dagen) Wanneer je goed geïnformeerd wil zijn, voor je het vak inricht.

Verdiepingstraject: leren ontwikkelen van een project voor Natuur, ruimte en techniek. (3 halve dagen) Wanneer je praktijkvoorbeelden wil uitwerken in fuctie van de eigen schoolcontext.

Implementatietraject: ontwikkelen van projecten voor Natuur, ruimte en techniek. (3 halve dagen) Wanneer je het vak al ingericht hebt en projecten en lessen wil ontwikkelen en uitwisselen met andere scholen.

Wanneer je het verdiepingstraject wil volgen is het de bedoeling dat je de kennismaking ook volgt. Heb je nog andere vragen / noden i.v.m. een interdisciplinair project, aarzel niet om me een mailtje te sturen! We begeleiden ook in de scholen zelf!

2.2.3  Met computationeel denken aan de slag in de STEM-vakken (herhaling)

Tijdens deze nascholing ontwikkelen we een aantal concrete, praktijkgerichte activiteiten/projecten rond computationeel denken. De eerste twee dagen gaan we dieper in op de mogelijkheden binnen de vakken aardrijkskunde, techniek, wetenschappen en wiskunde. De laatste dag integreren we computationeel denken in interdisciplinaire STEM-projecten. De nascholing gaat door in de regio West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg op verschillende dagen van februari t.e.m. mei en kost 250 euro. Inschrijven kan via de nascholingswebsite.

 

2.3 Extern aanbod

2.3.1 Vereniging voor Leraren Aardrijkskunde Vlaams-Brabant en Brussel (voorheen WAB)

Om tegemoet te komen aan de pendelaars gaan de activiteiten dit jaar door op een nieuwe locatie: Atheneum De Ring aan het station van Leuven. Ingang, te voet/fiets of met de wagen, via de Justus Lipsiusstraat. Parkeren kan op de speelplaats.

 • di 21 jan: Ecosystemen oceanen door Evy Copejans. Voor alle graden.
 • di 10 maart: Gis-viewers
 • woe 6 mei nm: excursie ‘nieuwe theorieën Hageland’ door Rik Houthuys

Meer info op de website van de VLA of op de facebookpagina.

2.3.2 Vereniging voor Leraren Aardrijkskunde (VLA)

 • za 21 maart: VLA-congres met thema ‘de ruimte rondom ons’. De schaarse ruimte rondom ons en de nieuwe
  eindtermen zijn de rode draad van deze nascholingsdag.
 • zomer 2020: geografische studiereis naar Kirgizië

2.3.3 KU Leuven

 • Ladies@Science. Wetenschappen iets voor meisjes? Natuurlijk!  Meer info op deze site. Op 24 aprill 2019 kun je boeiende workshops volgen.

 • Hou ook het project 'scientist@school' in het oog, waarbij er workshops in de klas gegeven worden onder begeleiding van een wetenschapper.

Meer info en inschrijven op de website over nascholingen.

2.3.4 VUB

Meer info op deze website.

2.3.5 UGent

 • Bekijk het programma over de gratis avondvoordrachten op de website.

Meer info op de website over bijscholing leerkrachten wetenschappen in het SO.

2.3.6 UAntwerpen

 • 12 feb: Laat de globe roteren en revolteren in jouw klaslokaal! Door Steve Coeimans.
 • 18 mrt: Maak je eigen geologische tijdschaal (in de gang)!Door Steve Coeimans.

Nascholingsaanbod op deze website.

Info over Studium Generale (een lezingenreeks) op deze website.

2.3.7 Eekhout Academy

 • 15 feb: dag van aardrijkskunde. Van 9u.-12u. te KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53, 8500 KORTRIJK. Thema: Taalrijk lesgeven. Inschrijven kan vanaf begin januari voor 55 euro op de website van de Eekhout Academy.

 

Heb je zelf nog interessante weetjes, tips die je wil delen, vragen? Aarzel niet om me te contacteren!

Met vriendelijke groet 

Anke Van Berendoncks

anke.vanberendoncks@katholiekonderwijs.vlaanderen

0496/02.99.44