Maandbericht economie/SEI/Economie en organisatie januari 2020

1 Vakgerichte informatie

1.1 Website

De website van de pedagogische begeleidingsdienst: www.vikom.be

Via deze rechtstreekse link kan je op deze website voor economie de volgende documenten terug te vinden:

  • leerplan – jaarplan – agenda
  • leerlijnen inhoud economie
  • leerlijn onderzoekscompetentie
  • realisatie leerplandoelen – taken en toetsen – kruistabel
  • business games
  • taalgebruik tijdens de lessen economie

1.2 Aanvangsbegeleiding

Op woensdag 19 februari 2020 van 9.00 tot 15.30 u. organiseert de PBD Mechelen-Brussel de Dag van de startende leerkracht. Deze nascholing richt zich tot alle leerkrachten die dit schooljaar ingeschreven zijn in de aanvangsbegeleiding. In de voormiddag staan workshops op het programma rond klasmanagement, differentiëren, feedback/rapportcommentaren en reflecteren. In de namiddag is er contact met vakbegeleiders en vakcollega's. De betrokken leerkrachten ontvangen via email de uitnodiging voor deze nascholing. Inschrijven kan via deze link.

1.3 Inspiratiedag basisoptie Economie & Organisatie - 23 maart 2020 (nieuw)

Op maandag 23 maart 2020 organiseert de begeleidingsdienst met de vakbegeleiders economie en studiegebied handel de inspiratiedag voor de nieuwe basisoptie economie & organisatie A-stroom en B-stroom in het Provinciehuis in Leuven. Op het programma staan verschillende workshops en een inspiratiemarkt met goede voorbeelden van lesmateriaal voor dit nieuwe leerplan. Ook de leerplantoelichting wordt herhaald voor de leerkrachten die de nascholing in het eerste trimester gemist hebben. Het programma en de inschrijvingslink volgt een latere nieuwsbrief. Het aantal plaatsen is beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap!

2 Aankondigingen

2.1 Studiedag voor leraren economie - FEB KULeuven - 14 januari 2020 (herhaling)

Deze studiedag brengt u in contact met recente inzichten in actuele thema's die ook in de leerplannen economie worden behandeld.

Programma

10.00 u. Lezing "De economische gevolgen van de brexit" door prof. dr. Hylke Vandenbussche

11.30 u. Lezing "De bankencrisis" door prof. dr. Hans Degryse

13.30 u. Lezing "De economie van sport" door prof. dr. Daam Van Reeth

14.30 u. Einde

Meer informatie over het uitgebreide programma en inschrijving vind je via deze link.

2.2 Word Pionier in Financiële en Economische Competenties (herhaling)

Vanaf dit schooljaar vormen financiële en economische competenties één van de sleutelcompetenties in het vernieuwde secundair onderwijs. Waar de vernieuwde eindtermen nu uitgerold worden in de eerste graad, wordt het vervolgtraject in de tweede en derde graad nu al voorbereid.

Wikifin nodigt jou uit tussen januari en april 2020 deel te nemen aan het uittesten van nieuw lesmateriaal in de tweede en derde graad. Dit lesmateriaal gaat in op de eindtermen rond ‘De werking van ondernemingen en organisaties en hun maatschappelijke rol’.

Tijdens ongeveer 4 lesuren werken jouw leerlingen met een innovatieve bedrijfssimulatie. Tijdens deze bedrijfssimulatie liggen beslissingen van een fictief bedrijf in de handen van de leerlingen. Hierbij dienen leerlingen de productie, logistiek, marketing, administratie, en personeel te beheren om vooropgestelde doelen te bereiken. Via deze link kan u alvast een voorsmaakje van het lesmateriaal vinden.

Heb je interesse om met het lesmateriaal aan de slag te gaan? Schrijf je in vóór 17 januari 2020 via dit contactformulier

2.4 Actualiteit

Het Archief voor Onderwijs

Het Archief voor Onderwijs biedt leerkrachten op gebruiksvriendelijke wijze toegang tot Vlaams audiovisueel archiefmateriaal, toegespitst op de leerplandoelstellingen en eindtermen. 

Meer informatie op https://onderwijs.hetarchief.be

Nieuws in de Klas

Nieuws in de Klas is het media-educatief project van de Vlaamse Nieuwsmedia met de steun van Vlaams minister van Media. Het project stelt scholen en leerkrachten van het secundair onderwijs gedurende 1 schoolweek (5 dagen) kranten ter beschikking. Nieuws in de Klas is de ideale manier om te werken aan mediawijsheid in de klas. 

Meer informatie op www.nieuwsindeklas.be

De Markt

Duidingsprogramma over de economische actualiteit van de voorbije week. Deze afleveringen worden uitgezonden op één op zaterdagmiddag. Nadien te bekijken op www.vrt.be/vrtnu/ Bruikbaar lesmateriaal voor actualiteitsopdrachten voor economie in de 3e graad.

Bib op school

Gopress is de online persdatabank van alle Belgische kranten- en magazineuitgevers. 'Gopress voor bibliotheken’ is een selectie uit het aanbod van digitale kranten en tijdschriften. .

Meer informatie over de toegang tot het archief van Gopress en inschrijvingsformulier voor jouw school vind je via deze link.

 

Ann Van Dievoet

Vakbegeleider Economie - SEI - Mens & samenleving - Economie & Organisatie

Regio Mechelen - Brussel

e-mail: ann.vandievoet@katholiekonderwijs.vlaanderen

gsm: 0472 38 58 62