maandbericht Nederlands maart 2020

1. Vakgerichte informatie

Deze maand vond de bijeenkomst van beginnende leraren plaats. In de voormiddag konden de deelnemers inspiratie opdoen in enkele vakoverstijgende sessies; in de namiddag gingen we met twintig startende leraren Nederlands in op evaluatie, geïntegreerde opdrachten en de taxonomie van Bloom. We verkenden ook enkele ondersteunende webtools.

Ook de sessie rond de Basisoptie Moderne Talen - wetenschappen, deel Moderne talen stond op de agenda.In dit maandbericht geven we een overzicht van de bijeenkomsten die we volgende maanden organiseren. Je krijgt uiteraard ook weer een aantal boeiende vindplaatsen aangereikt.

 

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

2.1.1 Teamgerichte nascholingen

 • Op dinsdag 3 maart stelden Mia, Mark en ik het leerplan voor de basisoptie Moderne Talen-wetenschappen voor. We verkenden het nieuwe leerplan en gaven wenken om tot realisatie van de leerplandoelen te komen. De sessie wordt hernomen op 18 mei. Alle informatie vind je via deze link. Je kunt daar ook inschrijven.

 

2.1.2  Aanvangsbegeleiding door de pedagogische begeleiding regio Mechelen-Brussel

 • Als nieuwe leraar kan je voor ondersteuning terecht bij je vakbegeleider. Jouw school heeft de mogelijkheid om je hiervoor in te schrijven. Eens ingeschreven zal ik met jou contact opnemen om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek in jouw school. Verdere info vind je ook bij je directie/mentor, in de rubriek vakoverstijgende informatie en via deze rechtstreekse link.
   
 • Het intervisiemoment voor leraren die vorige schooljaren het traject aanvangsbegeleiding liepen (van 15 januari) viel bij de deelnemers in de smaak. We wisselden concrete ervaringen uit en maken een stand van zaken op. Met de groep besloten we om op 18 maart een vervolgsessie te houden, van 9.30 tot 12 uur. Wie wil aansluiten, stuurt een mailtje naar Gino.

 

2.2 Extern aanbod

 • De faculteit Letteren van de KU Leuven vroeg ons ook om dit bericht door te geven:Op woensdag 22 april 2020 bundelen taalkundigen, vakdidactici en praktijklectoren van de faculteit Letteren hun krachten voor de derde Dag van het Taalonderwijs. We starten de dag met een korte toelichting bij de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad, en wat die eindtermen betekenen voor het taalonderwijs.  Vervolgens bieden we een reeks hands-on workshops aan waarin taalkundige thema’s in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Latijn en Grieks worden besproken, maar ook interactieve sessies rond algemeen-relevante thema’s zoals academische vaardigheden en digitale kanalen voor het taalonderwijs. We sluiten de dag af met een lezing over transversale competenties en de relatie tussen talen en andere vakken (“Taalkunde en interdisciplinariteit”).
  De studiedag vindt plaats in Leuven van 10.00 uur tot 16.00 uur.
   
 • Het boek 15 eeuwen Nederlandse taal van Nicoline van der Sijs beschrijft de evolutie van het Nederlands. Ieder hoofdstuk begint met een korte beschrijving van de taalcontacten in een bepaalde periode en de belangrijkste maatschappelijke veranderingen in die tijd. Tijdens het lezen wordt één ding overduidelijk: het Nederlands heeft altijd opengestaan voor invloeden van buiten. Migratie en taalcontact zijn in de loop van de geschiedenis stuwende factoren voor taalverandering geweest.
  Prof. Van der Sijs was te gast in Interne keuken en had het over haar boek.
   
 • We verwezen eerder al naar de praktijkgids Leesonderwijs van Marit Trioen en Jordy Castelyn. Op basis van onderzoek verzamelden zij concrete handvatten hoe lees-, woordenschat-en mondelinge taalvaardigheidsonderwijs voor laaggeletterde anderstaligen.
  Er zijn op deze website nu ook hele concrete lesideeën ontwikkeld bij de drie aanbevelingen uit de praktijkgids. Heel waardevol materiaal!

 

3. Inspiratie

 • Op het online platform http://schrijfakademie.nl kunnen leerlingen schrijfoefeningen maken die 1 of 2 lesuren in beslag nemen. Ze oefenen met schrijftechniek en oefeningen om gedachten onder woorden te brengen. Het mooie aan dit platform is de diversiteit aan tekstsoorten. De idee is dat leerlingen binnen die tekstsoorten verschillende elementen inoefenen en hun eigen teksten reviseren.

 • Daag jezelf uit om met Boekenbingo 2020 je leeshorizon te verruimen en ontdek zo misschien wel verrassende pareltjes of onverwachte genres. Op de website van Iedereen leest vind je de bingo en meer informatie, maar ook boekentips bij elke categorie die aan bod komt. Het is een leuke uitdaging om met jongere lezers een gelijkaardige bingo te maken op hun niveaus, eventueel in samenspraak met de bibliotheek. Een gedichtenbingo of een bingo met kortverhalen is uiteraard ook altijd mogelijk.

 • De openbare bibliotheek van Brugge plaatste vorige maand de nieuwe versie van hun website rond Guido Gezelle online. Het werd een knap geheel met informatie over onderzoek en een ontsluiting van documenten en brieven. Voor het onderwijs is er het deel Gezelle in de klas. Enkele partners ontwikkelden voor de site projecten en lesmaterialen voor verschillende leeftijden.

 • De uitdaging van De Weddenschap is om in een half jaar tijd drie boeken te lezen. Wanneer dat lukt is de missie voltooid. De leerling krijgt een certificaat en maakt kans op mooie prijzen. De school met de meeste deelnemers krijgt de landelijke trofee. Drie bekende Nederlanders fungeren als boegbeeld van de campagne.

 

Vriendelijke groet

Gino Bombeke (pedagogisch begeleider Nederlands tso/kso/aso) - gino.bombeke@katholiekonderwijs.vlaanderen

Gerd Van Ael (pedagogisch begeleider voor de B-stroom) - gerd.vanael@katholiekonderwijs.vlaanderen