maandbericht Nederlands april & mei 2020

1. Vakgerichte informatie

Eerst en vooral hopen we dat jullie in goede gezondheid zijn. We hopen ook dat de vakantie jullie de nodige rust heeft gebracht. De voorbije weken waren vreemd en de invulling die we aan ons onderwijs gaven, bracht de nodige onzekerheid, kinderziektes en uitdagingen met zich mee. De verlenging van de Corona-maatregelen zorgt ervoor dat we verder gaan met deze aanpak. Op de site Afstandsleren van Katholiek onderwijs Vlaanderen vind je heel wat informatie, zowel algemeen als vakgebonden. Je krijgt er suggesties over invulling van afstandsonderwijs en een doorstart bij het hernemen van de lessen. In dit maandbericht zetten we nog een aantal zaken samen.

De eerste leerplanvoorstelling voor de Basisoptie Moderne Talen-wetenschappen, onderdeel Moderne Talen is achter de rug. We kregen heel wat positieve reacties en nemen de vragen uit het publiek mee om de verdere implementatie in scholen vorm te geven. De leerplanvoorstelling van 18 mei vervalt en wordt vervangen door een digitaal alternatief: we nemen onze voorstelling op en plaatsen deze online. Alle informatie vind je verderop in dit bericht.

 

2. Aankondigingen

2.1 Laatste deel van het schooljaar

Met de begeleiders Nederlands van de verschillende regio’s probeerden we een algemene leidraad samen te stellen op basis van 3 vragen die we vaak krijgen rond leerplanrealisatie, evaluatie en invulling van lestijd tijdens en na de Corona-periode. We stuurden dit bericht in het begin van de vakantie naar een 150-tal leraren (mensen die dit en vorig jaar aanwezig waren op vormingen, netwerkmomenten of bijeenkomsten van vakcoördinatoren). De elektronische versie, met links naar concreet materiaal, kunnen jullie terugvinden op deze webpagina. We brengen ook nogmaals de site Afstandsleren onder de aandacht.

We beseffen heel goed dat dit algemene richtlijnen zijn en dat er bij de vertaling naar jullie eigen context mogelijk nog twijfels of vragen zijn. Deze nemen we het liefste persoonlijk op; zo kunnen we rekening houden met jullie leerlingen, jullie schoolvisie en jullie aanpak. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen.

 

2.2 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

2.2.1 Teamgerichte nascholingen taalbeschouwing

 • De leerplanvoorstelling Basisoptie Moderne Talen – Wetenschappen, component Moderne Talen van 18 mei vervalt. Mia, Mark en ik zullen de hand-outs van de sessie in een gesproken presentatie verwerken en deze aan de ingeschreven deelnemers doorsturen. We voorzien volgend schooljaar een navorming waarin we dan de concrete implementatie centraal plaatsen.

  Collega’s die niet ingeschreven zijn voor de sessie van 18 mei, of die op 3 maart de leerplanvoorstelling bijwoonden, kunnen vanaf 18 mei de gesproken presentatie terugvinden op vikom.be.

 

2.2.2  Aanvangsbegeleiding door de pedagogische begeleiding regio Mechelen-Brussel

 • Het intervisiemoment voor leraren die in hun tweede of derde jaar voor de klas staan, werd vervangen door een conference call via Zoom. Beginnende leraren die vragen hebben, kunnen steeds met Gino contact opnemen om via Zoom, Teams, Skype of een ander platform te overleggen.
   

2.2.3 Verplaatste schoolcontacten

De voorbije weken zijn alle fysieke schoolbezoeken weggevallen. In het merendeel van de gevallen werden deze vervangen door een overleg via online kanalen. Bezoeken aan grotere groepen werden voorlopig uitgesteld. Gino nam contact op met de betrokken scholen. Wie wil, kan voor de volgende periode ook steeds een afspraak maken om via Teams, Zooms, Skype of een ander platform een overleg aan te vragen. Neem hiervoor gerust contact op met ons.

 

3. Inspiratie

 • De site www.redekundig.nl is een hulpmiddel voor iedereen die Nederlandstalige zinnen redekundig of taalkundig wil ontleden. Sinds kort heeft de site een nieuwe optie: typ een zin in, klik op de knop ‘oefenen’, sleep de zinsdelen naar de vakken met de namen en controleer het resultaat van je ontleding. Knap oefenmateriaal!.

 • Een van de rijke informatiebronnen die de Taalunie biedt is de Staat van het Nederlands, een tweejaarlijks onderzoek onder Nederlanders, Vlamingen, Brusselaars en Surinamers naar de talen die ze in verschillende sociale situaties gebruiken. De onderzoeksresultaten zijn te vinden op de website van de Taalunie, en een website van het Meertens Instituut. Infografieken met samenvattingen van de onderzoeksresultaten zijn te downloaden van de website over de Atlas van de Nederlandse taal van Uitgeverij Lannoo.

 • De fragmenten in Nog een STUK! sluiten aan bij de campagne Lees met andermans ogen en laten leerlingen kijken door de ogen van leeftijdsgenoten die ziek zijn, een andere woonomgeving of herkomst hebben, illegaal zijn of in het verkeerde lichaam geboren zijn. In de bundel staan ook lestips opgenomen, waarmee dieper kan worden ingegaan op de verschillende perspectieven in de fragmenten.

 • Kunnen robots elkaar een taal aanleren? Wat leert DNA-onderzoek ons over taalevolutie? En wie was Sherlock Holmes eigenlijk? Taal- of literatuurwetenschappers van de KU Leuven laten leerlingen uit de derde (en soms ook tweede) graad kennismaken met prikkelend taalkundig en literair onderzoek. Scholen betalen enkel de vervoerskosten van de onderzoeker. De eigenlijke les is gratis. Alle informatie vind je op de site van Scholar@school.

 • Leerlingen van het basis- en secundair onderwijs werden door de Faculteit Letteren van de KU Leuven uitgenodigd om na te denken over geluk, leven en onderwijs tijdens de voorbije weken. Ze konden hun tekst of tekening laten publiceren op de blog de5vragen.com, die speciaal voor dit project werd gecreëerd. De respons was groot en de site biedt een mooie bundeling van gedachten, gevoelens en beschouwingen. Zeker een bezoek waard!

 

Vriendelijke groet

Gino Bombeke (pedagogisch begeleider Nederlands tso/kso/aso) - gino.bombeke@katholiekonderwijs.vlaanderen

Gerd Van Ael (pedagogisch begeleider voor de B-stroom) - gerd.vanael@katholiekonderwijs.vlaanderen