maandbericht techniek april & mei 2020

1. Vakgerichte informatie

1.1 Goede moed!

Alleen aan mijn pc, niemand thuis, het is hier stil. Genieten van het ontbijtje met mijn echtgenoot en blij als hij weer thuis komt na zijn werk. Als kinderen het huis zijn uitgevlogen is het erg stil en eenzaam. Voor sommigen dan weer heel druk om te werken met kinderen rondom hen. Elk op zich beleeft deze periode anders, en eender hoe, het is moeilijk.

Laten we dus maar snel weer dicht bij elkaar mogen zijn!

Bij het luisteren naar de radio horen we dat er zoveel mensen thuis zijn, nieuwe hobby's vinden, wandelen, sporten, in tuin werken, .... mensen die even niet mogen gaan werken.
Als leerkracht zitten we in een moeilijke situatie, we hebben meer dan voorheen onze handen vol. Naast contact met leerlingen en doorsturen van taken, opdrachten, online vergaderingen, mails, smartschool beheren, uitzoeken welke doelen nog moeten behaald worden, bereiden we onze lessen voor de komende weken voor, met de hoop dat ze kunnen gegeven worden.

Houd de moed erin! Niets is verloren, ooit zullen we, met zoveel plezier, weer voor de klas staan!
 

1.2 Taken en opdrachten voor techniek in tijden van Corona

1.2.1 Via mails van vele leraren kon ik vaststellen dat jullie fantastische opdrachten aan leerlingen hebben gegeven. Hoe moeilijk het ook is om Techniek in huis te brengen, rekening houdend met elk kind, het is jullie gelukt.

Op het moment dat ik dit maandbericht schrijf weet ik niet of de lessen terug zullen doorgaan na de paasvakantie. Jullie lezen het als de verlenging is ingegaan of als jullie weer op school zitten. Maar dat betwijfel ik, spijtig, maar nodig voor onze gezondheid.

Indien de lessen niet doorgaan wordt van ons gevraagd leerlingen nieuwe leerstof aan te bieden. Het is nog niet duidelijk of dit van alle vakken wordt gevraagd. 
Toch wil ik jullie enkele tips mee geven.

Het is misschien moeilijk en ook niet mogelijk de inhoud/bundel die je voorzien had voor het derde trimester te geven in afstandsonderwijs. Vele onderzoeksopdrachten kunnen thuis niet uitgevoerd worden, bedenk maar eens hoeveel didactisch materiaal wij nodig hebben in de klas. We kunnen van leerlingen niet verwachten dat ze dit materiaal in huis hebben.
We zullen dus inventief moeten zijn, LPD kunnen ook op een andere manier worden behaald. 
Na mei geef ik tips, raad en info om de bundels die niet zijn afgewerkt, behandeld, alsnog aan bod kunnen komen in de toekomst. Ik wacht even af hier meer info rond te geven, tot we meer weten vanuit de overheid.

Enkele tips die je kunnen helpen voor bereiken van LPD op een andere manier:

Lockdownlab van technopolis : zeer leuke uitdaging voor leerlingen, kan gekoppeld worden aan LPD en is zeker uitdagend voor de leerlingen. Heb je interesse, stuur mij een mail en ik bezorg je een PowerPointpresentatie voor de leerlingen, opgesteld door de leerkrachten van Virgo Sapiens te Londerzeel! Alvast dank op voorhand Veerle en Shanady!

- WeZooz acemie contructie  bruikbare filmpjes binnen Techniek

Bestande vanuit WeZooz die voor ons nuttig kunnen zijn.

 

- Diddit is het online platform van Van Inn, je kan je gratis aanmelden via smartschool. Zeer bruikbaar materiaal voor alle ervaringsgebieden op terug te vinden.

- Uitgeverij Plantyn doet hetzelfde.

- Skratch Junior Je kan er vanuit gaan dat, leerlingen die een computer hebben, zelfstanid aan de slag kunnen gaan met dit programma. Werk je met Technoscoop dan kan je de lessen daaruit halen.

Bekijk de pro-website van het Katholiek onderwijs, je wordt er verder geholpen i.f.v. afstandsleren.

1.2.2 Coronatijd na de paasvakantie

Indien er van jou verwacht wordt toch les te geven ( nieuwe leerinhoud) voor het vak techniek verwijs ik graag naar dit document en bovenstaande websites.
Neem deze beslissing niet zelf, ga in overleg met de directie en/of neem contact op met mij.
 

Wat je wel kan doen als voorbereiding op volgend jaar:
 

Wat betreft het eerste jaar:

- Zoek uit welke LPD in het eerste jaar niet werden behaald, maak een duidelijk overzicht. 

- Maak een onderscheid tussen procedurele en conseptuele doelen.

- Geef dit door aan de leerkracht tweede jaar, zo kan deze hier rekening mee houden en eventueel conceptuele doelen toch nog aan bod laten komen in het tweede jaar (in verkorte versie, kleinere opdrachten, …) Er zullen trouwens  doelen zijn die jullie voorzien hadden voor het tweede jaar.

- De procedurele doelen zullen meerdere keren aan bod zijn gekomen aangezien deze doelen eerder over de procedure van je les gaan en niet zozeer over de inhoud. Maak ook voor deze LPD een overzicht zodat diegene die nog niet aan bod zijn gekomen kunnen verwerkt worden in een project van het tweede jaar.

Wat het tweede jaar betreft:  

- Ga na welke LPD niet werden behaald omwille van de Corona crisis. Als er nog les kan gegeven worden na de paasvakantie kan je samen nagaan welke doelen jullie belangrijk vinden en toch nog behaald willen zien.

- Maak dan een keuze over welk project (of een deel ervan) je eventueel nog wil opstarten. Maar voor het tweede jaar gaat het nog om het oude leerplan, lijkt me dus minder moeilijk om een keuze te maken.

Goed om te weten:

Er wordt  niet verder gebouwd op onze LPD, wat niet wil zeggen dat ze minder belangrijk zijn.

In sommige richtingen, vakken wordt er wel naar verwezen. Maar verder op gebouwd helemaal niet voor alle vakken behalve baisioptie STEM, het nieuwe vak vanaf volgend schooljaar.
Geef je dit vak volgend jaar niet zelf, licht dan de STEM leraren tweede jaar in over de doelen die niet bereikt konden worden. Ze kunnen wellicht behandeld worden binnen dit vak.

1.3 Onderzoekend leren

Hierbij wil ik jullie informatie aanreiken die je kan verder helpen om de LPD rond onderzoek en Hypothese beter te kunnen invullen.

1.3.1 Stappen en voorbeeld

Hieronder vind je een voorbeeld van de wetenschappelijke methode bij een onderzoek. Je kan deze methode verwerken in jouw lessen.

1. Probleemstelling - onderzoeksvraag (OV)

 • We starten vaak een les met een probleemstelling in vraagvorm. Deze splitsen we samen op in deelproblemen = onderzoeksvragen.
 • Voorwaarden onderzoeksvraag = zie verder in de tekst

Voorbeeld Probleemstelling:

 • Hoe komt het dat bomen bladeren verliezen in de herfst?

voorbeeld Onderzoeksvraag:

 • Wat doen bladeren met het opgenomen water?

2. Hypothese (HYP)

 • Een hypothese is een mogelijk antwoord op een OV. Het is meer dan zomaar een gokje wagen.
 • Misschien heb je al voorkennis opgebouwd die je kan helpen? 

Voorbeeld Hypothese:

 • Bladeren slaan water op.

3. Experiment uitvoeren.

 • Giet in 4 maatcilinders 100ml water.
 • Giet in elke maatcilinder een klein beetje olie, zodat het wateroppervlak volledig is bedekt.
 • Plaats in maatcilinder 1 niets.
 • Plaats in maatcilinder 2 een tak zonder bladeren. Plaats in maatcilinder 3 een tak met 4 bladeren. Plaats in maatcilinder 4 een tak met 8 bladeren.
 • Bedek elke tak met een plastiek zak, zodat alle bladeren ingesloten zijn. Sluit af met een elastiek.
 • Laat enkele dagen staan.

4. Waarnemingen.

 • Omschrijf nauwkeurig en overzichtelijk wat je ziet. Maak eventueel een foto, video, schets …
 • Lees meetresultaten af van meettoestellen. Gebruik de juiste eenheden.
 • Het waterniveau is ongewijzigd in maatcilinder

Voorbeeld waarneming.

 • Het waterniveau is gezakt in maatcilinder 2, 3, 4.
 • We zien een beetje waterdruppels aan de binnenkant van de zak bij maatcilinder
 • We zien meer waterdruppels aan de binnenkant van de zak bij maatcilinder

5. Besluit

 • Formuleer een antwoord op de onderzoeksvraag. Stel vast of de hypothese juist was of niet.

Voorbeeld besluit

 • De hypothese is niet correct.
 • Bladeren verdampen water. Hoe meer bladeren, hoe meer water er wordt verdampt.

6. Reflectie

 • Stuur het onderzoek bij. Hoe kan je het anders aanpakken?
 • Stel een nieuwe onderzoeksvraag.

Voorbeeld reflectie

 • Hoe kan ik achterhalen hoeveel water er verdampt? Hoe verloopt de waterhuishouding in een boom?
 • Hierbij een voorbeeld van de wetenschappelijke methode bij het uitvoeren van een onderzoek. Je kan deze methode verwerken in de lessen.

1.3.2 Waar moet een goede onderzoeksvraag aan voldoen?

Vragende vorm:

 • Is het een opzoekvraag?
 • Hoe? Wat? Welke?
 • Geen waarom vraag
 • Geen ja/nee-vraag

Afgebakend en beknopt:

 • Enkelvoudig: Is het echt één vraag?
 • Het antwoord is niet direct te geven = de OV is niet direct op te lossen
 • Is de vraag voldoende afgebakend?

Ondubbelzinnig:

 • Is de vraag precies?
 • Verwijst de OV naar wat je wil op zoeken of weten?

Onderzoekbaar (meetbaar):

 • Haalbaarheid onderzoek?
 • Meetbaar?
 • Kunnen we “iets” meten in de beschikbare tijd en gegeven omstandigheden
 • Wordt er een verband gezocht tussen 2 “dingen”?

Duidelijk doel (relevant):

 • Past de vraag bij thema?
 • Waar ben je naar op zoek?
 • Kan je er iets van leren?

1.3.3 Waar moet een Hypothese aan voldoen?

Afgebakend en beknopt:

Hypothese is

 • een stelling
 • of een bewering.
 • Er wordt niets uitgelegd.

Ondubbelzinnig:

Hypothese is:

 • één voorlopig antwoord op de onderzoeksvraag

Toetsbaar:

Het wordt duidelijk:

 • welk onderzoek wordt uitgevoerd
 • welke metingen je gaat uitvoeren

Relevant:

Als...dan… vorm:

 • een antwoord op de onderzoeksvraag vanuit eigen ervaringen
 • of vanuit eigen kennis.
 • sluit aan bij de meting die je gaat uitvoeren

 

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

2.1.1 Meer info in het volgend maandbericht

 

2.2 Extern aanbod

2.2.1 Meer info in het volgend maandbericht

2.3 Varia

Heel veel moed!

Blijf in uw kot en hou jullie gezond!

Hartelijke groet,

Tine Feyaerts

tine.feyaerts@katholiekonderwijs.vlaanderen