maandbericht Nederlands juni 2020

1. Vakgerichte informatie

Met dit laatste maandbericht geven we al een voorsmaakje van de begeleidingsinitiatieven voor volgend schooljaar. We wensen alle collega's goede moed tijdens de laatste maand van dit vreemde semester.

De leerplanvoorstelling Basisoptie Moderne Talen – Wetenschappen, component Moderne Talen van 18 mei is omwille van de Coronacrisis niet doorgegaan. Mia, Mark en ik hebben de hand-outs van de sessie in een gesproken presentatie verwerkt. Jullie vinden deze hier. Collega’s die nog vragen hebben rond de basisoptie kunnen deze stellen tijdens een vragenuurtje op woensdag 17 juni, van 14u tot 15u. Aanmelden kan via deze Zoom-link, met het paswoord 422628.

 

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel

2.1.1 Nascholingen

Tijdens het tweede semester van volgend jaar zullen we vooral inzetten op de voorstelling van de leerplannen Nederlands voor de tweede graad. We voorzien vier voorstellingen (gespreid in de regio) en zorgen ook voor een online aanbod. Hiernaast nemen we de tijd om met leerkrachten in te gaan op de concrete implementatie op hun school.

Volgend schooljaar vindt een inhoudelijke nascholing over feedback en evalueren bij Nederlands plaats en voorzien we een intervisiemoment voor leerkrachten die de vorige schooljaren aan de start gingen als leerkracht Nederlands. Samen met mijn collega's Frans en Engels organiseer ik in oktober een dag rond concreet materiaal voor de basisoptie Moderne Talen-wetenschappen, onderdeel moderne talen.

 

2.1.2  Aanvangsbegeleiding door de pedagogische begeleiding regio Mechelen-Brussel

 • Dit schooljaar konden we weer kennismaken met een groep enthousiaste starters. Via gesprekken, klasbezoeken met feedbackmoment, coteachingssessies en een intervisieseminarie probeerden we een vertrouwelijke en concrete begeleiding op poten te zetten. We willen alle starters die we ontmoet hebben, bedanken voor hun openheid en enthousiasme om ervaringen te delen. De deelnemers van dit jaar mogen ook volgend schooljaar opvolging verwachten.

 • Ook volgend schooljaar zullen we beginnende leraren begeleiden bij hun eerste stappen in het onderwijsveld. Naast de schoolinterne begeleiding, willen we hen ondersteunen bij het uitwerken van hun aanpak, het nadenken over lesdoelen en persoonlijke visie en het deelnemen aan vakgroepwerking. We doen dit door een persoonlijke intake, een terugkomdag voor beginnende leraren en intervisiemomenten.

 

2.2 Extern aanbod

2.2.1 Nascholingen

 • Ook volgend jaar verwijzen we naar nascholingen aan CNO, AVL (Leuven) en PDCL (Heverlee). Op dit moment zijn er nog geen geplande nascholingen aangekondigd. Veel weggevallen sessies werden verplaatst, waardoor het een bijzonder druk jaar lijkt te worden. Over grote initiatieven bestaat nog onzekerheid; wellicht zullen deze veelal een digitale tegenhanger krijgen.
   

2.2.2 Lessuggesties (Corona)

 • Collega Kaat De Strooper maakte een boeiende Wakelet rond taal in Crisistijden. Een heel knap traject met verschillende opdrachten. Ideaal om leerlingen zelfstandig aan de slag te laten met ruimte voor keuze en differentiatie. Collega Barbara Axters maakte een Sway over Geluk, een sterk activerend en multimediaal traject.
   
 • Op zijn weblog publiceerde Kris Van den Branden ook boeiende taaltaken (zes voor basisonderwijs, zes voor secundair onderwijs) die geschikt zijn bij de heropstart van lessen in een klasgroep.

 

3. Inspiratie

 • Op maandag 25 mei organiseerden we met de begeleidingsdienst Mechelen-Brussel een webinar rond Leren leren ondersteunen bij digitaal onderwijs. Gastspreker Tommy Opgenhaffen gaf een boeiend, helder en onderbouwd overzicht. We konden rekenen op meer dan 100 deelnemers, maar verspreiden de link ook graag via dit bericht. Opgelet: de opname zal slechts enkele weken beschikbaar zijn.

 • In het huidige lesaanbod is nog relatief weinig aandacht voor digitale geletterdheid en burgerschap. De aandacht die er is, is versnipperd en weinig samenhangend. Het tijdschrift Didactief laat in een special, die samen met Stichting Leerplanontwikkeling (Nederland) gemaakt is, scholen aan het woord die hierin al goed op weg zijn.

 • jeugdliteratuur.org van Iedereen Leest is een ongelooflijk boeiende startplaats voor iedereen die op zoek is naar activiteiten om met jeugdliteratuur aan de slag te gaan. Collega's die op zoek zijn naar auteurslezingen, lesideeën en literatuuractiviteiten voor volgend schooljaar, zullen hier zeker inspiratie vinden. Ook de lestips bevatten knap materiaal.

 • PlusNederlands is bedoeld als aanvulling voor schoolvak Nederlands. Het programma speelt in op de nieuwsgierigheid die in het schoolvak gewekt wordt. Leerlingen leren vanuit verschillende perspectieven vragen te stellen over taalsysteem, taalgebruik en literatuur. De onderdelen Olympiade en Schrijfakademie staan open voor leerlingen van alle schooltypen. Het onderdeel Onderzoekslab is speciaal bedoeld voor vwo 5 en 6 leerlingen.

 

Veel groeten

Gino Bombeke (pedagogisch begeleider Nederlands tso/kso/aso) - gino.bombeke@katholiekonderwijs.vlaanderen

Gerd Van Ael (pedagogisch begeleider voor de B-stroom) - gerd.vanael@katholiekonderwijs.vlaanderen