maandbericht mode maart en april 2016

OVERLEG VAKCOÖRDINATOREN MODE

Tijdens het derde trimester wordt er een overleg voor de vakcoördinatoren mode gepland. Je kunt hiervoor kiezen uit twee data. 

Een eerste overleg zal doorgaan op donderdag 21 april 2016 van 09.30u. tot 12.30u. in het Mater Dei Instituut, Bredabaan 394 2930 Brasschaat. 
Een tweede overleg zal doorgaan op donderdag 28 april 2016 van 13.30u. tot 16.30u. in het Margareta-Maria-Instituut, Handzamestraat 18 8610 Kortemark. Vanuit deze school wordt er de mogelijkheid geboden om vooraf een warme maaktijd te nuttigen in het leerlingenrestaurant. Wie hier graag wil op ingaan wordt om 12.00u. in de school verwacht. Gelieve bij inschrijving duidelijk te vermelden of je al dan niet kiest voor de maaltijd.

Inschrijven voor één van deze overlegmomenten kan via: isabelle.tack@vsko.be