maandbericht mode september 2016

1. Netwerkdagen schooljaar 2016-2017

Ter ondersteuning van de nieuwe leerplannen worden er tijdens het volgende schooljaar vier netwerkdagen georganiseerd voor vier verschillende doelgroepen, telkens op twee verschillende locaties. Inschrijven voor deze netwerkdagen kan via: isabelle.tack@katholiekonderwijs.vlaanderen

De data en de locatie van de netwerkdagen kun je vinden in het schema in bijlage.

2. Nascholing visuele communicatie

Op woensdag 7 december 2016 wordt er een nascholing gepland rond visuele communicatie in functie van het nieuwe leerplan Moderealisatie en –Verkoop derde graad BSO. Deze nascholing zal plaats vinden in PEDIC Biezekapelstraat 2, 9000 Gent. Meer details betreffende de inhoud en inschrijvingmodaliteit zal op een later moment worden meegedeeld.

3. Overlegmomenten voor vakcoördinatoren

Traditiegetrouw worden er tijdens dit schooljaar twee overlegmomenten georganiseerd voor de vakcoördinatoren Mode telkens op twee verschillende locaties. Een eerste overlegmoment zal doorgaan op dinsdag 22 november 2016 en op dinsdag 29 november 2017. Een tweede overlegmoment zal doorgaan op dinsdag 14 maart 2017 en op dinsdag 21 maart 2017. Het uur en de locatie zal op een later moment meegedeeld worden.

Inschrijven hiervoor kan via isabelle.tack@katholiekonderwijs.vlaanderen

 

Isabelle Tack
Pedagogisch Begeleider