maandbericht lichaamsverzorging februari 2017

Beste collega

Hopelijk hebt u mogen genieten van een deugddoende en sfeervolle kerstvakantie. Ik wens u alvast de allerbeste wensen toe voor een gelukkig en heel gezond 2017! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag vestig ik uw aandacht op enkele initiatieven vanuit en voor het studiegebied lichaamsverzorging.

 

1. Vakgerichte informatie

2. Aankondigingen

2.1 Vormingsaanbod regio Mechelen-Brussel en Vlaanderenbreed

2.1.1 Resonansgroep Toegepaste wetenschappen leerplan 3de graad schoonheidsverzorging

Op de samenkomst met leraren wetenschappen rond het leerplan toegepaste wetenschappen in de derde graad schoonheidsverzorging op 12 december, mochten we een grote groep leraren ontvangen en konden we rekenen op hun expertise en grote betrokkenheid!

Met de input uit de verschillende deelgroepen gaan we nu verder aan de slag om het geïntegreerd leerplanconcept vorm te geven dat aansluit bij de beoogde eindtermen natuurwetenschappen en de realisatie van het studierichtingsprofiel.

2.1.2. Netwerk TA(C) studiegebied lichaamsverzorging 

Op donderdag 23 maart 2017 plannen we onze 2de samenkomst van dit schooljaar met TA(c) uit het studiegebied lichaamsverzorging in COLOMA plus te Mechelen (Tervuursesteenweg 2, 2800 Mechelen).

In opvolging van het samenwerkingsverband tussen buso kappersmedewerker en bso haarzorg en op vraag van de collega’s TA(C)’s, zal collega Lieve Van Soom vanuit de dienst Curriculum en Vorming van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, meer toelichting geven bij de huidige structuur en organisatie van de opleiding kappersmedewerker binnen buso OV3.

In de namiddag brengen we een bezoek aan de nieuwe vaklokalen in de school en plannen we een gezellig samenzijn met gans de ploeg TA(C) over alle regio’s heen en oud-collega’s waaronder ook Lieve Van der Spiegel. Ook onze studiegebiedverantwoordelijke Ann Ysenbrandt zal hierbij aanwezig zijn.

Graag zou ik de vergadering willen laten starten om 9u30 i.p.v. 10u. We eindigen rond 16u. De school is zeer goed bereikbaar met de trein (5 minuten wandelafstand van het station Mechelen).

Graag uw aanwezigheid bevestigen vóór 9 maart 2017 aan dennis.dehoey@katholiekonderwijs.vlaanderen  

2.1.3. Netwerk leraren PV/TV 7 haarstilist

Graag neem ik het initiatief om leraren PV/TV haarzorg 7de jaar haarstilist samen te brengen rond leerplanrealisatie met als doelstelling leraren te informeren, ondersteunen,  inspireren en te laten reflecteren, door:

 • ieders aanpak en werkwijze binnen de eigen (school)context te duiden;
 • concreet leermateriaal en lesontwerpen met elkaar uit te wisselen;
 • verworven expertise te delen;
 • een kritische leerhouding te ontwikkelen;
 • ondersteuningbehoeften op te halen en het vormingsaanbod hierop af te stemmen.

Ik ben ervan overtuigd dat er doorheen de jaren, van bij de opstart van het nieuwe leerplan 7 haarstilist in 2005, heel wat expertise is verworven bij het lerarenteam rond de realisatie van de leerplandoelen binnen het concept van competentie-ontwikkelend leren waarbij het hele leerproces erop gericht is om leerlingen de kans te bieden het studierichtingsprofiel van beginnend kapper-salonbeheerder, als een samenhangend geheel in de context van het didactisch kapsalon, te realiseren.

Ondertussen werden ook de leerplannen van de tweede en derde graad haarzorg afgestemd op dit leerconcept waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheid opnemen in hun leerproces via concrete opdrachten en geïntegreerde leersituaties, feedbackmomenten en (zelf)reflecties.

Hoe dit concept in de loop van de jaren bij u op school vorm heeft gekregen (via het didactisch kapsalon, groepswerk en projecten, de geïntegreerde proef, het leerbedrijf of de minionderneming en stages), om leerlingen de competenties te laten verwerven, willen we graag in dit leermoment ter sprake brengen onder collega’s uit de regio’s Antwerpen, Limburg en Mechelen-Brussel op woensdag 15 maart van 9u tot 12u op het DSKO (Pedagogische begeleidingsdienst regio Antwerpen), Noorderlaan 108, Antwerpen.

Hiervoor is het uiteraard van belang dat de deelnemende leraren (maximum 2 per school) zich open en bereid opstellen om leermateriaal uit te wisselen en de eigen praktijkervaringen met elkaar te delen.

In voorbereiding op deze samenkomst, zou ik willen vragen dat het lerarenteam van 7 haarstilist nadenkt over de realisatie van het leerplan aan de hand van onderstaande vragen en het nodige materiaal  (liefst digitaal) hiervoor meebrengt naar de sessie.

 1. Waarin verschilt de didactische aanpak binnen 7 haarstilist in vergelijking met deze van de 2de en 3de graad haarzorg?
 2. Hoe is het curriculum (lessenpakket) binnen het vakspecifiek gedeelte georganiseerd per week/trimester (verdeling uren salonwerk 14u-16u en stage 4u-8u)? Wie neemt wat op zich? Welke vakken komen aan bod?
 3. Waaruit bestaat het didactisch concept (didactisch kapsalon, leerbedrijf, minionderneming,…) om de leerplandoelen te realiseren en hoe verloopt de opstart en organisatie hiervan?
 4. Op welke manier loopt de leerlijn uit de derde graad haarzorg verder in het 7de jaar? Welke groeifasen zijn er hiervoor -al dan niet- al uitgewerkt?
 5. Waaruit bestaan de (integrale) opdrachten en worden er nog andere didactische werkvormen gebruikt om de leerplandoelen geïntegreerd te realiseren?
 6. Welke plaats krijgt de geïntegreerde proef in het geheel, hoe is deze opgebouwd en welke (andere) accenten worden er gelegd in vergelijking met de gip van 6 haarzorg?
 7. Hoe is de samenwerking met de vakken uit de basisvorming (structureel) georganiseerd om de gelijkgerichte leerplandoelen te realiseren?
 8. Hoe is de stage georganiseerd en welke (meer)waarde vormt deze in het gehele vormingsconcept van het 7de jaar?

Ik hoop hiermee te voldoen aan de vraag en hoop dat 1 of 2 leraren zich hiervoor kunnen vrijmaken.

Inschrijven kan vanaf 23 januari via www.nascholing.be  

Klik door op ‘Regio Antwerpen’ > ‘Aanbod secundair onderwijs’ > ‘Haarzorg’ > Netwerk leraren haarzorg rond leerplanrealisatie 7 haarstilist

De school beschikt over de nodige gegevens om in te schrijven. Indien u problemen ondervindt bij inschrijving, kan u best contact opnemen met Carine Verrept: 03/543-97-05.

2.2 Extern aanbod

2.2.1. Young Hairdressers Trophy 2017

De nationale interscholenwedstrijd Young Hairdressers Trophy 2017 vindt plaats op 20 februari 2017. Inschrijven kan tot 6 februari via www.coiffure.org  

2.2.2.   Kampioenschap kappersmedewerker 2017

Op 27 maart 2017 vindt het kampioenschap kappersmedewerker plaats voor onze leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs in Coach centrum Antwerpen.

2.2.3. The Hair Project op 12 en 13 maart 2017

VAKMANSCHAP, CREATIVITEIT & PASSIE VOOR HET KAPPERSVAK

Hét trendy event voor de professionele kapper in de Benelux! THE HAIR PROJECT is geen 'klassieke' kappersbeurs. Een uniek concept in een chique setting, met een tikje rock' n roll en een geweldige sfeer!

Wat mag je verwachten?

THE BRAND BOXES: firma's & merken uit de kapperswereld tonen hun innovaties

THE RUNWAY: doorlopende live shows en presentatie van trendcollecties

THE HUBS: vaktechnische en zakelijke workshops om toe te passen in de salon

THE WAREHOUSE (met DJ): shopping in een industriële setting

 Alle info is terug te vinden op www.thehairproject.eu

2.2.4. ESF-project: ‘Op-één-haar-na

PREVENTIE VAN BEROEPSZIEKTEN BIJ DE STARTENDE KAPPER

Volgende instrumenten zijn terug te vinden op de website van de sector: www.coiffure.org  

 • ‘A close shave’: onderzoeksrapport over Europese goede praktijken m.b.t. veiligheid en gezondheid
 • Huidpreventie voor de startende kapper
 • Ergonomie voor de startende kapper
 • Een instructiefilm voor de lesgever en de startende kapper: Op-één-haar-na (volledige film), Haar wassen, Knippen, Kleuren,  Handen wassen, Brushen, 
 • ‘Zorg voor jezelf’-fiches voor de startende kapper (om een duurzaam gebruik in het salon te garanderen, raden we aan om de fiches te plastificeren en te bundelen): handschoenen, handen wassen, crème, gevarenpictogrammen, ergonomie, extra tips privéleven

 

Voor verdere vragen ter ondersteuning, mag u uiteraard steeds met mij contact opnemen.

Dennis De Hoey
Pedagogisch begeleider Lichaamsverzorging
Regio Mechelen-Brussel
gsm 0494/58 87 64
dennis.dehoey@katholiekonderwijs.vlaanderen
www.katholiekonderwijs.vlaanderen