maandbericht fysica maart en april 2017

 

1. Vakgerichte informatie

 • Wat van blijvende waarde is blijft staan, wat anders is dan de vorige nieuwsbrief wordt met NIEUW! aangegeven. 
   
 • NIEUW! Het leerplan fysica in aso Sportwetenschappen is ondertussen goedgekeurd door de inspectie. Het wordt ingevoerd op 1 september 2017 in het vijfde jaar. Het tweede initiatief van dit schooljaar is georganiseerd.  De tweede datum varieert naargelang de deelnemers een engagement op zich hebben genomen. Op 3 mei is er een bijeenkomst van alle geëngageerde leerkrachten fysica in Heist-op-den-Berg. Noteer in jullie agenda!
   
 • De website van de inspectie vermeldt voor de SETOC:
  Minimumeisen voor het realiseren van de DSETOC, die de school moet kunnen aantonen tijdens de doorlichting zijn de volgende:

  • De leerlingen voeren minstens één poolgebonden onderzoek uit waarin de drie DSETOC aan bod komen.
  • Het onderzoek is uitgewerkt op het niveau secundair onderwijs. Indien van toepassing wordt er rekening gehouden met de cesuurdoelen tweede graad.
  • Bij het onderzoek is er informatieverwerving en -verwerking gebeurd:
   • de leerling vertrekt bij het onderzoek van een onderzoeksvraag.
   • de leerling verzamelt, ordent en bewerkt informatie over de onderzoeksvraag.
   • de leerling hanteert een poolspecifieke onderzoeksmethodiek.
   • de leerling rapporteert over het onderzoek.
   • de leerling confronteert het onderzoeksresultaat met andere standpunten, onderzoeksresultaten, theorieën, onderzoeken, gegevens…
  • De evaluatie moet aantonen in welke mate de leerlingen de DSETOC realiseren. Alle in de DSETOC vermelde elementen zijn aanwezig in de evaluatie: zich oriënteren, voorbereiden, uitvoeren, evalueren, rapporteren en confronteren.
   Zo weet u het ineens tot in detail. Misschien een aanleiding om er met z’n allen eens over te reflecteren?
    
 • Via de link http://ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc/word/Fysica-2015-021.docx krijg je direct het nieuwe leerplan fysica in IW te zien. Dat van de derde graad is  klaar. Veel verandert er niet voor fysica, voor chemie daarentegen is er wel degelijk een belangrijke wijziging!
 • Alle vroegere mededelingen van Wim Peeters zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar, en ook op internet te vinden.   

2. Aankondigingen

2.1 Eigen aanbod DPB-OND/ Vlaanderenbreed

 • NIEUW! Bezoek Sport Science Laboratory – Jacques Rogge

Het bezoek aan het laboratorium legt de focus op de relatie wetenschap en sport. Er worden 2 aspecten belicht nl. de biomechanica en motorische controle van de menselijke  beweging (BIOMOC) enerzijds en inspanningsfysiologie en sportvoeding anderzijds.

In de groep biomechanica worden de grootmotorische vaardigheden uit bewegen en sport bestudeerd door het bewegingsverloop, of kinematiek te analyseren. De groep motorische controle richt zich op het meten van de motorische competentie en op sturingsprocessen om een bewegingsuitvoering efficiënter te laten verlopen. Tijdens de demosessie zullen volgende zaken toegelicht/ uitgeprobeerd worden:

Bepaling van het individueel bewegingsprofiel aan de hand van het Vlaams SportKompas
Meting van kijkgedrag met video-oculografie in relatie tot beweging 

In het laboratorium voor Inspanningsfysiologie en Sportvoeding wordt wetenschappelijk onderzoek verricht naar de acute en chronische aanpassingen van het menselijk lichaam aan beweging en sport. Verder onderzoekt men hoe topprestaties geoptimaliseerd kunnen worden door voedingsstrategieën, slaap/recuperatie en nieuwe trainingsmethodes. Concreet zullen volgende zaken interactief besproken worden met de deelnemers:

Afname van inspanningstesten op fietsergometer en loopband
Effect van inspanningen op fysiologische parameters zoals lactaat en zuurstofverbruik
Maximale vermogenstest op de fiets
Demonstratie van voorbereidende stappen voor analyse van biologisch weefsel (bloed, speeksel, spier): homogeniseren, centrifugeren, pipetteren,…
Eenvoudige biochemische analyses: DNA-isolaties, kleuringen met fluorescentie en/of absorptie, … 

Datum: vrijdag 21 april 2017 Van 09:30 tot 12:30
Plaats: Gent

Inschrijvingen: http://www.nascholing.be/2016-2017/index.aspx?type=3&modID=1740422 

2.2 Extern aanbod

 • NIEUW! In de week van 3 tot 7 juli vindt in Dublin opnieuw een grote conferentie plaats rond de didactiek van de fysica. Op  http://www.girep2017.org/ehome/index.php?eventid=129432& zie je dat het thema dit keer is "Bridging Research and Practice in Physics Teaching and Learning". Je komt er te weten wat onderzoek over "hoe les geven in de fysica" heeft opgeleverd. Er zijn deelnemers uit ongveer 50 landen. 
  - Er is een speciale dag voor leerkrachten, namelijk dinsdag 4 juli. Deze dag is toegankelijk voor slechts 75 Euro, en het is een programma dat loopt van 9 u 's morgens tot 20 u 's avonds. Spreekbeurten, workshops, symposia en ook een avondvullend programma van de American Association of Physics Teachers. Een onwaarschijnlijk sterk programma dat in België nooit te zien is geweest. Details komen eerstdaags op de website.
  - Voor de eerste keer kunnen leerkrachten ook het hele programma - van maandagmiddag tot vrijdagmiddag- volgen voor slechts 200 Euro, een peulschil voor wat men krijgt: keuze uit ongeveer 150 voordrachten, 50 posters, 6 symposia en bovendien nog een hele reeks workshops. Zonder de intense en zeer interessante babbels te vermelden...
  Dublin is echt binnen finacieel handbereik ( een vlucht vanuit Brussel kost nu €104). Er is ook redelijk goedkoop logies... als je snel bent. Wanneer u deze "zweefkans" wenst te grijpen, of meer wil weten... geef een seintje, of beter nog: registreer!
   
 • Om beroepen die je kunt uitoefenen met een diploma fysica (of ander) kun je bijvoorbeeld naar de website van Umicore gaan: http://www.umicore.com/en/careers/ .
 • Op http://www.wetenschapsinformatienetwerk.be/activiteiten/basisconcepten-uit-de-astrofysica staat een mooi aanbod dat gerelateerd kan worden aan de MODULE in het leerplan van de derde graad rond Fysica in het heelal. Misschien is deze manier van het brengen van die basisconcepten uit de astrofysica wel heel goed te linken aan andere delen van de cursus fysica. In zou toch minstens eens gaan kijken en deelname overwegen. Het is wel in de buurt van Brugge…
 • Voor allerlei vakken, ook wetenschappen en STEM, het volgende aanbod. Volgens een collega “Ik heb hun ICT for Collaborative, Project-Based Teaching and Learning al gevolgd en die cursus was geweldig.”. Een aanrader dus…
  • Dear … ,

   We hope that you still remember your short summer visit in Malta and maybe you still remember us :) 

   We have good news!! Apart from our first original course we are introducing two new distinct courses which have been carefully planned and designed around activities that will enrich your professional experiences with an impact on the learning experiences of your pupils and students. If you are interested, you might want to visit our website or simply send us an email. The courses we are currently offering are entitled: 

   1. ICT for Collaborative, Project-Based Teaching and Learning

   2. Teaching through Coding, Robotics and Tablets (New addition)

   3. Teaching Languages Creatively (New addition)

   Once again we are also relying on you to support us in passing on the message to your colleagues and friends who might be interested to join us in order to help them gain more knowledge and skills for their professional development. If so, please send them the link to our website (www.smartsolutionsmaltacom) to invite them to apply or get more information about our services.

   Please do get back to us if you need any kind of assistance or support in anything related to our courses. We hope that you are still benefiting from that short week that we have spent together!

   Kind Regards from Malta and thanks in advance!

   Franco Costa
   Courses Coordinator

 • Op onderzoek gebaseerde rubrics voor onderzoek en “scientific abilities”, wat heel dicht komt bij onze onderzoekscompetenties en andere Algemene Doelen. Kijk naar https://sites.google.com/site/scientificabilities/rubrics . Zeer belangrijk om je eigen rubrics te evalueren en ze eventueel aan te passen.
   
 • Contacten met nascholingsorganisaties:
 • Interessante nieuwsbrieven en blogs (internet)
  • New Scientist: schrijf je in via deze link : zeer veel, zeer diverse informatie, en kwaliteitsvol!
  • De nieuwsbrief van http://www.talkphysics.org/ is ook zeer interessant, van de Institute Of Physics in Londen, een toporganisatie in de wereld van onderwijs in de fysica
  • De blog van Pauline Gagnon, van CERN, ook niet te missen! Klik hier 
  • De ntr schooltv verspreidt een nieuwsbrief. Ze vragen  Stuur deze nieuwsbrief door  , klik en je hebt hem. Het is zeer breed, dus voor iedereen wat wils. ( Schooltv.nl 13-18 jaar , email naar  Schooltv_13-18jaar@teleacnot.dmd.omroep.nl )

2.3 Fysica en onderzoek in de rest van de wereld (cursief is gekregen van contactpersonen)

 • NIEUW! De vertalingen van de modules van het SAILS project zijn- op verzoek van een groep deelnemende leerkrachten, waarvoor DANK- vanaf nu online beschikbaar op de website van SCIENTIX, Allen daarheen, want van de allerhoogste kwaliteit. Ga bijvoorbeeld naar deze site. Via het zoekwoord SAILS op http://www.scientix.eu/web/guest/resources/ vind je alle modules, ook de vertaalde!
   
 • Herhaling: De proceedings van de GIREP conferentie rond onderzoek in de didactiek van het vak, in Wroclaw in 2015 zijn online gezet op de Website http://girep2015.ifd.uni.wroc.pl/  het ging toen over  "Key Competences in Physics Teaching and Learning" . 310 pagina’s professionele lectuur.
 • Herhaling: Een bezoek aan de Woudschotenconferentie in Nederland levert altijd interessant materiaal op:
  1.  De site http://www.exactwatjezoekt.nl/  Een site die leerlingen bij hun keuze gidst doorheen heel wat beroepen. Een beetje Nederlnads, natuurlijk, maar even goed verhelderend voor veel Vlaamse kinderen.
  2.    http://globenederland.nl/onderzoeksprojecten/  Zeer goed gedaan, en wel volgens een onderzoekscyclus;  hier staan ettelijke voorbeelden van hoe je op een onderzoekende manier kunt aan de slag gaan zowel voor verschillende wetenschappen, als vanuit het standpunt van de leerkracht en werkbladen voor de leerlingen.
  3.    http://www.natuurkundedidactiek.nl/   : op deze website staat een heel boek dat rond natuurkundedidactiek gaat, allerlei aspecten, onder andere onderzoekend leren. Vanaf het voorjaar staat alles in een boek en wordt de site gesloten…
  4.   http://www.vhto.nl/: een website van een expertisecentrum waarin aandacht is voor gender problematiek binnen de exacte wetenschappen en techniek.
 • Herhaling: De donkere materie in ons heelal is één van de meest prangende kwesties waar fysici mee bezig zijn. Hier het laatste nieuws: http://paulinegagnon3.wixsite.com/boson-in-winter/single-post/2016/12/16/Latest-news-from-outer-space-on-dark-matter
 • In August 2015, at Eötvös University (ELTE) in Budapest, the “Teaching Physics Innovatively” Conference (TPI-15). The event was attended by more than 100 participants from 18 countries, and dedicated to the encounter of teachers and scientists, mediators and promoters of Physics, who may jointly build bridges between researcher and society. In cooperation with the European project Promoting Attainment of Responsible Research and Innovation in Science Education (PARRISE), with project webpage http://www.parrise.eu/, special emphasis was placed on the pedagogical interpretation of socially relevant issues in physics education.  Deze proceedings is een boek van 454 pagina’s. Genoeg informatie om even zoet mee  te zijn denk ik. 
 • Voor diegenen die van anekdoten houden:  , to mark the anniversary of Mileva Maric Einstein, I contributed an article to Scientific American Magazine, entitled: The Forgotten Life of Einstein’s First Wife.  I show there is ample evidence establishing that she subtantially contributed to her husband’s work. A sad story that should be much better known. I hope this will contribute to give back to a gifted but forgotten physicist some of the credit she fully desserves. (Pauline Gagnon)
   
 •  Een bericht van de onderzoeksgroep van Eric Mazur over een recent onderzoek rond peerinstruction: (onderaan een link om zelf ook dergelijke berichten over academisch onderzoek van de hoogste plank te ontvangen)
 • I am writing to let you know that a new publication by my group on peer instruction, entitled "Peer Instruction in Introductory Physics: A Method to Bring About Positive Changes in Students’ Attitudes and Beliefs", has been accepted for publication.  ….. If you know of others who might be interested in this information, please forward the following link to them:

  http://mazur.harvard.edu/publications.php?function=display&rowid=772

  Thank you for your continued interest in our work,  Eric Mazur
  Abstract:

  This paper analyzes pre-post matched gains in the epistemological views of science students taking the introductory physics course at Beijing Normal University (BNU) in China. In this study we examined the attitudes and beliefs of science majors (n = 441) in four classes, one taught using traditional

  (lecture) teaching methods, and the other three taught with Peer Instruction (PI). In two of the PI classes, student peer groups were constantly changing throughout the semester, while in the other PI class student groups remained fixed for the duration of the semester. The results of the pre- and posttest using the Colorado Learning Attitudes about Science Survey showed that students in traditional lecture settings became significantly more novice-like in their beliefs about physics and learning physics over the course of a semester, a result consistent with what was reported in the literature. However, all three of the classes taught using the PI method improved student attitudes and beliefs about physics and learning physics. In the PI class with fixed peer groups, students exhibited a greater positive shift in attitudes and beliefs than in the other PI class with changing peer groups. The study also looked at gender differences in student learning attitudes. Gender results revealed that female science majors in the PI classes achieved a greater positive shift in attitudes and beliefs after instruction than did male students.

  Note: You received this email because your e-mail address was entered on our web site (http://mazur.harvard.edu).

 • Herhaling: De tweede wet van Newton… even de puntjes op de i: http://umdberg.pbworks.com/w/page/68390187/Reading%20the%20content%20in%20Newton's%202nd%20law%20(2013) , opgesteld door Joe Redish, de voormalige hoofdredacteur van American Journal of Physics Education. 
   
 • Herhaling:The SUSTAIN project, Supporting Science Teaching Advancement Through Inquiry, aims at supporting the implementation at school of a more relevant and effective approach of the education for sustainable development (ESD) thanks to the specific contribution of inquiry-based science education (IBSE).

  During almost three years, SUSTAIN has produced pedagogical contents, tools and teachers’ professional development activities that foster among children the scientific understanding of issues and challenges linked to sustainable development, and thus reinforce their future ability to act as informed and responsible citizens.

  The Final European Conference of the SUSTAIN project is organized by the Freie Universität Berlin.Please find all further information and the registration link here: http://www.bcp.fu-berlin.de/natlab/lehrkraefte/sustain/index.html

 •  Herhaling: Horizons of Physics Education is een groep van een zestigtal organisaties, waaronder veel universiteiten die nu de laatste jaren samengewerkt hebben rond 4 thema's. In hun nieuwsbrief wordt daar verslag over uitgebracht. Lees 

  Newsletter HOPE Network July 2016,  HOPE : a network to share good practices,  

 • Herhaling: Soms is optica ineens wel cool...  https://www.youtube.com/watch?v=oWfFco7K9v8 . Vraag de kinderen maar om een verklaring, en probeer zelf ook... en niet spieken naar het goede antwoord, want dan stopt het denken.  En daarna... aan de slag met de 3D printer! ( dank je, Jorn)
 • Herhaling: How your brain learns physics kun je te weten komen via http://www.scientificamerican.com/article/how-your-brain-learns-physics/?WT.mc_id=SA_FB_PHYS_FEAT  (dank je, Tom!

Wanneer je een artikel leest dat de moeite waard is voor lesgevers, laat het weten! Dit waren daar twee mooie voorbeelden van... een beetje afwisseling mag ook hoor, een beetje humor bijvoorbeeld...

Vriendelijke groeten

wim.peeters@katholiekonderwijs.vlaanderen
Millegemweg 49
2531 Boechout-Vremde
Gsm: 0486 03 61 28