maandbericht mode september 2017

Vlotte overstap van de sharepoint mode naar de website mode

Na overleg met alle betrokken partijen is er beslist om het huidige materiaal dat op de sharepoint staat niet over te nemen naar de website. Veel documenten zijn ondertussen al herwerkt en de documenten die nu nog op de sharepoint staan kunnen integraal op het platform van de school, zoals Smartschool of school online geplaatst worden. Wacht hiermee niet te lang, want het is moeilijk te voorspellen hoe lang alles nog op de sharepoint zal blijven staan.

De website mode start officieel vanaf september: http://mode.katholiekonderwijs.vlaanderen

Alle mededelingen omtrent ons studiegebied kun je daar terugvinden. De regionale mededelingen van de begeleiding zullen steeds een rechtstreekse link naar onze website hebben. Vanaf september is er dus één plaats waar je alles kunt terugvinden: link naar de leerplannen, nascholingen, overlegmomenten, netwerkdagen, lesmateriaal, inspiratiemateriaal, alle modescholen …

Wanneer je lesbundels op de site wilt plaatsten stuur je deze rechtstreeks naar: isabelle.tack@katholiekonderwijs.vlaanderen

Hou er wel rekening mee dat het gebruikte fotomateriaal rechten vrij is m.a.w. gebruik zoveel mogelijk fotomateriaal van de werkstukken van de leerlingen. Als het gaat over bv. ontwerpers of kunstenaars verwijder dan de foto’s alvorens je de bundel stuurt. Dit voorkomt problemen i.v.m. auteursrechten.

Ook fotomateriaal van werkstukken van de leerlingen, de leerwinkel, presentaties, of projecten mag je zeker doorsturen. Dit kan vooraan op de carousel van de website geplaatst worden.

 

Uiteraard kun je mij steeds contacteren als er vragen, tips of bedenkingen zouden zijn via: isabelle.tack@katholiekonderwijs.vlaanderen
Laten we gaan voor een schitterende, inspirerende en dynamische website door en voor allen die het modeonderwijs een warm hart toedragen.

Isabelle Tack
Pedagogisch Begeleider