maandbericht Duits december 2017

nieuw leermateriaal op de site over die Bescherung (leesopdracht)

Bij het leermateriaal Duits vind je een leesopdracht over de naderende kerstavond ‘die Bescherung’ gemaakt door Frank Lenearts. http://begeleiding-limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/leermateriaal-duits  

E-Mobilität 

Je hoort er de laatste tijd veel over in het nieuws, electro-mobiliteit. Via deze link van Lehrer-online vind je uitgewerkt lesmateriaal over dit thema, dat je gratis kan downlaoden na registratie. Op basis van deze informatieve tekst kan je de leerlingen een tijdslijn laten maken met de mijlpalen in de ontwikkeling van elektrische voertuigen. Je kan hen voor- en nadelen laten samenvatten of misschien zelfs een korte presentatie over E-Mobilität laten maken.

DUITS: No-Go? 

De zognenoemde “No-Go-Zones”, probleemwijken in de grootsteden of ghetto’s zijn brandend actueel. Heb je je al eens afgevraagd hoe men aan die term komt? Hoe gaan burgers ermee om? Goethe.de koos verschillende stadswijken in België (Molenbeek), Duitsland, Frankrijk en Italië uit en toont de oorzaken en processen van stigmatisering van stedelijke gebieden en initiatieven voor een harmonieuzer samenleven.

Je kan leerlingen mondeling commentaar laten geven bij het cijfermateriaal. Wo liegt das Viertel? Wie viele Menschen leben dort? Woher kommen sie? Wie jung sind sie? …

Daarnaast kann je op de site ook enkele getuigenissen van inwoners lezen. Ook verneem je welke initiatieven er ondernomen worden om het negatieve imago weg te werken.

 

Veerle De Graaf
veerle.degraaf@katholiekonderwijs.vlaanderen